Skip to content

Blog

5 Voordelen van Smart Industry

  • Home
  • Blog
  • 5 Voordelen van Smart Industry

Smart Industry brengt een onomkeerbare verandering op gang. Door slimme internettoepassingen versmelten de fysieke en digitale wereld steeds meer met elkaar. Er ontstaan nieuwe kansen en de markt verandert. Smart Industry is hot. We merken dat niet iedereen duidelijk weet wat de voordelen zijn. Daarom geven we je in dit blog 5 voorbeelden, zodat jij de meerwaarde van Smart Industry in gaat zien.

Gelijk de diepte in? Download ons ebook ' Zo maak je business impact met Smart Industry' >>

1. Procesbeheersing zorgt voor verbetering van kwaliteit

De digitalisering die Smart Industry teweeg brengt zorgt ervoor dat alle data goed gemeten en geïnterpreteerd kan worden. De koppeling die ervoor zorgt dat er data uitgewisseld kan worden tussen machines, systemen en de fysieke wereld maakt het makkelijk om verbanden waar te gaan nemen. Elke stap in het proces wordt continu gemonitord, dus de kans op een menselijke fout wordt verkleind. Alle middelen kunnen optimaal benut worden. Hierdoor wordt de geleverde kwaliteit flink verbeterd. Kortom de productie wordt verhoogd tegen lagere kosten of minder productietijd. 

2. Efficiëntie zorgt ervoor dat operationele kosten omlaag gaan

Dankzij Smart Industry gaan je operationele kosten op termijn omlaag. Jouw machines kunnen preventief aangeven wanneer ze onderhoud nodig hebben.Hierdoor ben je in staat om onderdelen of producten sneller te vervangen, je middelen beter te gebruiken én je profiteert van lagere algemene bedrijfskosten. Je kunt dus efficiënt te werk gaan terwijl je kosten langzaam zullen dalen. 

3. Zorgvuldig automatiseren zorgt voor meer uitdaging voor medewerkers 

Wellicht herken je dit wel: een laagdrempelig klusje wat je elke dag doet, zorgt niet echt voor uitdagingen. De kans dat je op de automatische piloot te werk gaat is groot. Dit zorgt ervoor dat de kans op een foutje toeneemt. Dankzij Smart Industry gaan routineklussen naar machines. En die machines? Die voeren deze klusjes gemakkelijk uit. Je medewerker kan zich dus bezig gaan houden met de vraagstukken waarin hij uitgedaagd wordt. 

Download het ebook: zo maak je business impact met Smart Industry >> <>

4. Betere data zorgt voor betere producten

Met realtime data-analyse kun je de kwaliteit van je data monitoren. Zo kom je erachter welke verandering van een omstandigheid invloed heeft op jouw productkwaliteit. Hierdoor kan je direct ingrijpen als er iets mis dreigt te gaan. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Neem als voorbeeld de temperatuur in een vrachtwagen. Als de temperatuur ineens heel erg stijgt of daalt valt dat op. Resultaten die aanleiding geven tot ingrijpen leiden tot alarmering waarop direct actie plaats kan vinden. Zo krijgt de chauffeur een sms chauffeur met een melding of de luchtroosters in de wagen worden bediend zodat de temperatuur weer naar de juiste hoogte gaat. 

5. Ruimte voor innovatie 

Meten is weten. Industrie 4.0 geeft jou de mogelijkheid om specifieke kennis te verwerven. Denk dan bijvoorbeeld aan distributieketens, toeleveringsketens en productieprocessen. Jij krijgt de kans om hierop in te spelen met je huidige product, of een oplossing te bedenken die hier volledig op aansluit. De gegevens die bijvoorbeeld op de ene machine of op een bepaalde locatie worden gevonden, kunnen productieprocessen op andere plaatsen over de hele wereld verbeteren. Dat geeft genoeg ruimte voor innovatie. 

Hoe nu verder... 

 Met de meest actuele kennis en liefde voor het vak ontwikkelt Trivento slimme software. Software die je helpt om Smart Industry initiatieven succesvol te maken. Onze focus ligt op het gebied van technologie en de implementatie daarvan. We brengen je applicatielandschap snel en doeltreffend in kaart. Voeren domein- en data-analyses uit, zodat je Big Data slimmer gaat benutten. We inventariseren samen de kansen en mogelijkheden om IT slim te implementeren in je kernprocessen. Altijd met de focus op het halen van jouw businessdoelen. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!