Skip to content

Blog

Alles is Informatie

Kijk naar de wereld en besef dat alles wat je ziet op een of andere manier in informatie uit te drukken valt.

Tegenwoordig staan we niet meer verbaasd over de actuele file-informatie op de kaarten apps van Apple en Google, of onze TomTom navigatiesystemen. Deze informatievoorziening werd echter mogelijk doordat rond 2003 LogicaCMG, de Provincie Brabant en Vodafone gezamenlijk een systeem neerzette waarbij de verplaatsingssnelheid van mobiele telefoons op de wegen werd vertaald naar drukte en vertraging op die wegen. Mobiele telefoons waren eigenlijk bedoeld om mee te bellen. De data die het netwerk verzamelde over de positie van deze telefoons bleek echter ook voor andere doelen inzetbaar. Voorwaarden hiervoor waren wel dat er voldoende mobiele telefoons in gebruik kwamen om statistische analyses zinvol te maken, dat de technologie om de gegevens te verwerken voldoende snel en betaalbaar werd en dat een creatieve geest deze toepassing verzon.

Informatie wordt nog regelmatig gezien als gestructureerde gegevens in databases, die voor een bewust doel ontworpen en verzameld zijn. Informatie is echter overal: alles wat je zegt en wat tegen je wordt gezegd is informatie, alles wat je waarneemt is informatie, alles wat je doet is informatie, alles wat je beslist is informatie. Voor “de ander” zijn we niets anders dan informatie. Er is ook allerlei “techniek” bij betrokken: databases, het web, papier, geluidstrillingen in de lucht, onze DNA-ketens, de links die onze content verbinden met die van onze vrienden op Facebook en hun “likes”. Allemaal informatie. Door de voortschrijdende technologie wordt het mogelijk om steeds meer van deze soorten informatie te verzamelen en te ontsluiten. En toe te passen voor beslissingsondersteuning en entertainment. Door creatief naar de wereld te kijken, en de nieuwste toepassingsmogelijkheden van technologie te kennen, kan er uit steeds meer situaties beter informatie gehaald worden.

Elk gedrag en iedere gebeurtenis is in principe waarneembaar in de echte wereld. Sensoren en menselijke waarnemers verzamelen gegevens over die wereld. In die gegevens kunnen we op zoek naar indicatoren of patronen die ons kunnen helpen bij de beeldvorming van wat we willen weten. Wat je ziet, is dat nieuwe informatie afgeleid kan worden als bijproduct van andere informatie (denk aan de file-informatie door de verplaatsing van mobiele telefoons), of dat informatie verzameld kan worden door toepassing van nieuwe technologie (denk aan het internet en de sociale platformen die hier ontstaan zijn). Denk hierbij aan de fraude-analyse op ingediende verzekeringsclaims, de analyses van de berichten van jou en je vrienden op Facebook voor marketingtoepassingen of aan de Philips app die je hartslag afleidt uit minieme kleurverschillen in je gezicht.

Zo zie je maar. Iedere situatie waar je meer informatie zou willen hebben ter onderbouwing van acties of beslissingen vraagt om een creatieve kijk op hoe die informatie verzameld zou kunnen worden, of uit welke indicatoren en patronen die informatie afleidbaar is.

Meer weten over de mogelijkheden van datagedreven werken? Neem contact met ons op.