Skip to content

Blog

API strategie: vooral voor business, niet technologie!

  • Home
  • Blog
  • API strategie: vooral voor business, niet technologie!

Bij API’s wordt vaak gedacht aan een technische oplossing. Er zijn inderdaad technische argumenten om een API strategie te kiezen, toch is een API strategie vooral een business gerelateerde strategie. In deze blog gaan we in op deze businesskant van de API strategie en laat ik zien welke potentiële voordelen er voor de organisatie zijn. Daarbij is gebruik gemaakt van informatie van de organisatie 3Scale.

Wat is nu eigenlijk een API?

Met betrekking tot de manier waarop er naar interfaces of koppelvlakken, gekeken wordt, is een API in feite niets meer dan een architectuurkeuze. In veel gevallen is de insteek daarbij: een mogelijkheid om functionaliteit in de vorm van herbruikbare services aan te bieden voor meerdere doelgroepen (klanten, partners, leveranciers). Oftewel:

de software en systemen van een organisatie, waarin de processen en functionaliteit is onderbracht, middels API’s beschikbaar stellen voor businessdoeleinden. Een voorbeeld daarvan in Booking.com. 3e partijen hebben middels API’s de beschikking over de functionaliteit om boekingen te doen.

In de kern bieden API strategieën de volgende voordelen:

  • Ze zorgen ervoor dat interne systemen zo georganiseerd en gestructureerd worden dat nieuwe innovatie projecten op een uniforme manier ondersteund kunnen worden. De onderhoudskosten worden verlaagd en de flexibiliteit of agility neemt namelijk toe, als API’s toegepast worden als standaard interface naar de interne systemen.
  • Er ontstaan mogelijkheden om nieuwe doelgroepen te bedienen en (externe) samenwerkingen aan te gaan.

Wat betreft het eerste punt is er sprake van minder complexiteit. Denk hierbij aan een API op een centrale backend applicatie of een webapplicatie die transacties (bijvoorbeeld betalingen) ondersteunt. Dit kan voor zowel mobiele toepassingen en webapplicaties van partners en klanten, zonder dat hier toepassingsspecifieke aanpassingen nodig zijn in de betreffende backend oplossing.

Wat levert een API strategie op?

Een dergelijke API biedt ook de mogelijkheid om de user interface (UI) veelvuldig en voor diverse doelgroepen aan te passen. De API (en achterliggende systemen die de bijbehorende transactie ondersteunen) hoeft hiervoor niet aangepast te worden. Zo ontwikkel je op basis van een API strategie een platform. Het wordt mogelijk om snel en gecontroleerd aanpassingen te doen die in praktijk getoetst kunnen worden. Dit is in lijn met de behoefte van organisaties aan het verkorten van de time to market en business agility. Onderstaand overzicht laat zien welke voordelen dit oplevert, op verschillende niveau’s:

Voordelen API

API strategie van Amazon

Amazon’s CEO Jeff Bezos heeft al in 2003(!) opdracht gegeven aan de interne software teams om alle services en systemen binnen het bedrijf, toegankelijk te maken middels goed gedocumenteerde API’s. Deze keuze wordt veelal gezien als de basis voor het gemak en de snelheid waarmee Amazon in staat is om nieuwe business te ontwikkelen. De benodigde interne processen waren in deze gevallen al beschikbaar voor nieuwe toepassingen en doelgroepen.

Belangrijk detail om daarbij te vermelden is dat er in het geval van Amazon niets gezegd werd over de technologie die gebruikt moest worden om dit voor elkaar te krijgen maar vooral het beschikbaar zijn van goede documentatie. Elke API beschrijft de functionaliteit en het service niveau op basis waarvan anderen met het systeem kunnen werken. Dit kan zowel intern als extern zijn. De API abstraheert de interne implementatie waardoor het mogelijk wordt om aanpassingen aan interne systemen te doen zonder dat dit leidt tot ‘breaking’ problemen met het gebruik van de API.

Van software enabled naar API enabled

Door API’s te positioneren als centrale laag voor alle business systemen die zowel intern als extern gebruikt moeten kunnen worden, kan een positief effect bereikt worden als het gaat om de manier waarop software merkbaar bijdraagt aan het ontwikkelen van de business van organisaties. Software projecten gebaseerd op een API strategie of benadering lijken namelijk minder complex en worden als meer relevant ervaren. Zie ook onderstaand overzicht dat afkomstig is uit een whitepaper van 3Scale:

overzicht whitepaper 3scale

Dit overzicht is niet uitputtend. Ook kan er gedacht worden aan voordelen van een uniforme interface voor software developers. Door API’s op interne systemen toe te passen, kunnen ze kunnen zich concentreren op het ontwikkelen van nieuwe business features. Zonder dat zij kennis hoeven te hebben van de technologie van achterliggende systemen. Deze zijn immers via een API toegankelijk gemaakt. Hiermee wordt de snelheid waarmee nieuwe features ontwikkeld kunnen worden in belangrijke mate verbeterd.

Als je een API strategie zou hanteren voor intern gebruik, zou dit voor de organisatie significante voordelen opleveren. Het echte potentieel ligt wat mij betreft in de extern gerichte toepassingen en daar zijn meer dan genoeg voorbeelden van. Denk aan Facebook met meer dan 9 miljoen apps die op basis van een API communiceren met Facebook. Of Netflix met meer dan 2 miljard API calls per maand!

Scheid het kaf van het koren

Het onderwerp API’s is actueel. Organisaties proberen hier dan ook dankbaar gebruik van te maken. Zorg ervoor dat je het kaf van het koren scheidt als het gaat om het kiezen van de voor jouw organisatie geschikte oplossing. Veel bestaande software producten worden opnieuw gepositioneerd als API of API platform. Stel je eigen requirements op, zowel functioneel als non functioneel en gebruik deze om tot een bruikbare selectie te komen.