Skip to content

Blog

Babylonische SOA

Ik las laatst een blog van David Straus waarbij hem werd gevraagd wat er na SOA (service-oriented architecture) zou komen. Hij weigerde dat te beantwoorden want 'we kunnen SOA nog niet eens goed op de rit krijgen'. En vervolgens volgt een obligaat lijstje met best practices om van SOA een succes te maken.

De vraag, én het antwoord, suggereren dat SOA iets heel nieuws is en dat het weer opgevolgd gaat worden door iets heel anders. SOA is voor mij een logische opvolger van component based development, client-server, distributed computing en message brokers, het is allemaal een beetje SOA maar dan net iets anders. Zo wordt SOA opgevolgd door SOA, maar dan net iets anders.

Ik (h)erken overigens wel dat we SOA niet goed op de rit krijgen maar betwijfel of we de goede redenen identificeren waarom het niet lukt. Natuurlijk moet de business intensief betrokken worden en lukt het niet zonder geloof en commitment van de directie. Natuurlijk moet je infrastructuur op orde zijn en moet je organisatie worden voorbereid, opgeleid en aangepast. Maar: dat zijn voorwaarden voor iedere verandering en hebben niet specifiek met SOA van doen.

Er is ook een informatiekundig probleem verbonden aan SOA: de Babylonische spraakverwarring.

Een belangrijk uitgangspunt van SOA is het voorkomen van redundantie: door informatie als service te ontsluiten kan het altijd en overal worden gebruikt. Zo kun je voorkomen dat informatie meervoudig wordt opgeslagen. Een nadrukkelijke vorm van centralisatie van informatie. Het meervoudig gebruik van informatie leidt dat dezelfde informatie in verschillende contexten wordt gebruikt. Helaas: de klant in de ogen van de controller is een andere dan die in de ogen van de marketing manager. De order is in de ogen van de verkoper een andere dan die in de ogen van de logistiek manager. De omzet is in de ogen van de algemeen directeur een hele andere dan in de ogen van de klant.

Na SOA hebben we die contextuele verschillen goed onder controle. Na SOA begrijpen we het metapattern. Eigenlijk gewoon SOA, maar dan heel anders.