Skip to content

Blog

Datagedreven werken - wat bedoelen we daarmee?

  • Home
  • Blog
  • Datagedreven werken - wat bedoelen we daarmee?

Steeds meer organisaties willen de stap maken naar datagedreven werken. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Gaat technologie de business op den duur overnemen? En worden belangrijke beslissingen puur genomen op basis van data? Sommige organisaties zijn al zover, dat ze voor AI een plek in de directie reserveren. Wat ons betreft is dat zeker geen utopie. Maar voorlopig zijn het nog mensen die ervoor moeten zorgen dat de juiste data beschikbaar is. Wel valt er op dit moment voor de meeste bestaande organisaties al heel veel winst te behalen, door grip op de aanwezige data te krijgen.

Beslissingen op basis van data

Datagedreven organisaties nemen beslissingen op basis van verzamelde gegevens. Om datagedreven te kunnen werken moet het mogelijk zijn om die gegevens, de data, te analyseren en te vertalen naar informatie. Met de juiste domeinkennis is die informatie te gebruiken om inzicht te krijgen, interpretaties te maken en businessvragen te beantwoorden. Datagedreven gaan werken doe je niet van de één op de andere dag. Het vraagt om, soms ingrijpende, veranderingen binnen de organisatie. Bijvoorbeeld in dienstverlening, de inrichting van kernprocessen en samenwerkingsvormen. Datagedreven gaan werken raakt de hele organisatie en daar is commitment voor nodig.

Bekijk ons ebook datagedreven werken

Veel data of grip op data?

Een tijd lang was het verzamelen van veel, heel veel,  data de trend. Onder het mom van ‘data is goud waard’ werden kostbare systemen opgetuigd om data op te slaan en te beheren. Maar wat is data waard als het meer ruis dan nut oplevert? Om data bruikbaar te maken en te vertalen naar informatie, heb je grip nodig op je data. Om dat te krijgen is het uitvoeren van een goede domeinanalyse noodzakelijk. Het gaat je helpen om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de aanwezige data en de bruikbaarheid ervan. Het helpt ook om strategieën te kunnen formuleren om de data op te schonen en te verrijken. Daarmee wordt de grip op de data verstevigd, de kwaliteit beter en data krijgt meer waarde of meerwaarde voor je organisatie. Het is net hoe je het wilt lezen. Na een goede domeinanalyse kun je data aan de slag zetten om voor je te gaan werken.

“Data is a precious thing and will last longer than the systems themselves. Without data you’re just another person with an opinion.”
Tim Berners-Lee, uitvinder van het World Wide Web

Een dataplatform, de belangrijkste arbeidsvoorwaarde om datagedreven te werken

Data organiseert zich niet vanzelf, daarvoor heb je een dataplatform nodig. Het platform brengt data bij elkaar, interpreteert en zorgt voor informatie om beslissingen te kunnen nemen. Belangrijk is dat een dataplatform aansluit bij de wensen van de organisatie. Om dat te realiseren worden technieken op het gebied van machine learning, big data, data science en IoT gebruikt. Met een domeinanalyse en de realisatie van een dataplatform ben je als organisatie al een flink eind op weg om datagedreven te kunnen gaan werken. Maar… wat we niet mogen vergeten is dat machines doorgaans zo slim zijn als de gegevens waarover ze beschikken. Het is nu mogelijk om conclusies te trekken op basis van feiten. En dat is net waar het bij datagedreven werken om gaat. Of toch niet?

Medewerkers zijn onmisbaar

Het lijkt nu net alsof mensen, medewerkers, een steeds kleinere rol spelen in een datagedreven organisatie. En dat de technologie het overneemt. Wat ons betreft is niets minder waar. Om de juiste data te krijgen zijn toch echt mensen nodig. Systemen moeten gevoed worden en conclusies trekken op basis van feiten is mooi, maar wat als er een ethisch aspect bij komt kijken? Wanneer je als organisatie datagedreven wilt gaan werken heeft dat impact op alles en iedereen. Het raakt de hele organisatie. Datagedreven gaan werken kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld werkprocessen aangepast moeten worden, dienstverlening anders ingericht wordt, het  productaanbod verandert, samenwerkingen wijzigen of de cultuur een omslag moet doorstaan. Bestaande organisaties die meer datagedreven willen gaan werken hebben hun mensen hard nodig om dat doel te bereiken. Daarbij is samenwerken en openheid van groot belang.

Worden datagedreven organisaties gestuurd en bestuurd door technologie?

Wij denken dat het voorlopig nog niet zo’n vaart zal nemen. Natuurlijk... de ontwikkeling van technologie gaat in rap tempo. Het is steeds makkelijk om op basis van data voorspellingen te doen. En met het dichten van de kloof tussen mens en technologie, wordt AI steeds empathischer. Daarom is het best aannemelijk, dat de robotisering op termijn zijn intrek gaat nemen in de leiding van de organisatie. En dat de directeur van de toekomst een robot is. Het is misschien een mooie ambitie voor de lange termijn. Voorlopig hebben de meeste organisaties die datagedreven werken hoog op het lijstje hebben staan nog andere doelen, zoals: efficiënter werken, goed gefundeerde beslissingen kunnen nemen op basis van informatie en beter schaalbaar worden. Kortom organisaties inrichten, die gezond zijn en makkelijk meebewegen in een snel veranderende samenleving.

Wil je weten wat datagdreven werken voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op of oriënteer je alvast verder bij onze oplossingen voor datagedreven werken