Skip to content

Blog

De 6 kenmerken van een schaalbare organisatie

  • Home
  • Blog
  • De 6 kenmerken van een schaalbare organisatie

In een wereld die continu en snel verandert, is het zaak dat je organisatie gemakkelijk meebeweegt. Een belangrijk aspect daarin is schaalbaarheid: de schaalbare organisatie is in staat om flexibel te reageren op veranderingen in de vraag naar je producten en diensten. Wil je weten of je organisatie schaalbaar is? Of wil je weten wat je moet doen om je organisatie schaalbaarder te maken? Gebruik dan de checklist aan het einde van dit artikel.

Hoe herken je de schaalbare organisatie?

De schaalbare organisatie herken je aan de volgende zes kenmerken:

  • Schaalbaar klantsegment, de organisatie biedt een product of dienst met een brede doelgroep.
  • Schaalbare producten en diensten, het is gemakkelijk om meer of minder producten en/of diensten te leveren.
  • Schaalbare communicatie, er zijn geen hindernissen qua moment, locatie of hoeveelheid communicatie.
  • Schaalbare mensen en middelen, er is een rijk ecosysteem van partners die op afroep mensen en middelen kunnen leveren.
  • Schaalbare inzichten, er zijn onbegrensde mogelijkheden tot het analyseren van inzichten vanuit grote hoeveelheden data.
  • Wendbare en innovatieve organisatie, markt en maatschappij worden in de gaten gehouden en voeden experimenten met nieuwe producten, diensten en manieren van werken.

Schaalbaar klantsegment

In de schaalbare organisatie is het makkelijk om te groeien in aantal klanten. De organisatie heeft aansprekende producten en diensten die door veel mensen gewenst worden. Een schaalbare organisatie vangt veranderingen in klantensegmenten makkelijk op: de balans tussen kosten en opbrengsten wordt niet of nauwelijks verstoord. Social media zijn het ultieme voorbeeld van dit soort diensten. Wie heeft er nu geen behoefte om met anderen bij te praten?

Vul de checklist in en ontdek hoe schaalbaar jouw organisatie is >>

Schaalbare producten en diensten

In de schaalbare organisatie zijn producten en diensten schaalbaar. Ze hebben een eenvoudig ontwerp zodat ze idealiter als self-service zijn te kopen, te gebruiken en te onderhouden. Ze zijn zo ontworpen dat (delen ervan) makkelijk te leveren zijn door partners. Digitale producten en diensten zijn het makkelijkste te schalen. Zijn het fysieke producten, dan wordt de voorraad klein gehouden terwijl er toch snel geleverd kan worden. Inkopen of produceren kan snel, levering vindt plaats via drop shipping. De vaste kosten van producten en diensten zijn laag, zodat fluctuaties in de vraag weinig invloed op de marge hebben.

Schaalbare communicatie

In de schaalbare organisatie is de communicatie schaalbaar. Er zijn geen hindernissen qua moment, locatie of resources. Communicatie kan geautomatiseerd worden, zodat deze altijd relevant is en past bij de context en informatiebehoefte van de ontvanger. Er kan zonder probleem worden geschaald naar een ander aantal ontvangers of verzenders. Een prachtig voorbeeld hiervan is een self-service chatbot. Het maakt niet uit hoeveel ontvangers er zijn van de communicatie, elk bericht blijft 1-op-1 naar de ontvanger en is persoonlijk op zijn vraag, situatie en context.

Schaalbare mensen en middelen

In de schaalbare organisatie is de inzet van mensen en middelen ook schaalbaar. Er is een kleine kerngroep die het business model bedenkt, de lijnen uitzet en het werk organiseert. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in ketensamenwerking. Er is een ecosysteem van partners waardoor je kennis, mensen en middelen flexibel kunt inzetten. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met standaard IT-componenten die cloud-based geleverd worden.

Schaalbare inzichten

De schaalbare organisatie wordt gestuurd door inzichten uit vaak grote hoeveelheden verzamelde data. Producten, diensten en processen zijn zo ontworpen dat ze tegelijkertijd data opleveren over gebruik en werking. Deze data wordt verwerkt tot dashboards en rapportages waarmee bijgestuurd wordt. Zo signaleer je snel nieuwe trends en ontwikkelingen en kun je daarop anticiperen.

Wendbaarheid en innovatie

De schaalbare organisatie weet dat morgen alles anders kan zijn, en dat volgend jaar alles anders is. Ze kiest voor een agile inrichting, waarbij lange termijn doelen worden bereikt via kortcyclisch bijsturen. Een specifiek, klein, deel van de organisatie is gericht op innovatie, spot kansen en bedreigingen en ontdekt via experimenten nieuwe producten, diensten, klantgroepen en manieren van werken.

Hoe verder?

Je hebt nu inzicht in de kenmerken van een schaalbare organisatie. Wil je het nog eens overzichtelijk op een rijtje hebben? Vul dan onze checklist in.

Wil je weten hoe je je organisatie, stapsgewijs, schaalbaarder maakt? Of wil je meer weten over digitalisering van producten en diensten? We maken graag kennis met je om eens vrijblijvend door te praten over je mogelijkheden. Wie weet hebben we een klik en leidt het tot een prettige samenwerking. Contact opnemen.