Skip to content

Blog

De 8 meestgestelde vragen over software containers

  • Home
  • Blog
  • De 8 meestgestelde vragen over software containers

Time to market en agility zijn volgens onderzoek van IDC de belangrijkste argumenten voor de adoptie van software containers en container platformen. Dit past in een groter thema en de grotere uitdaging van organisaties ‘to become digital’. Met name in de markt van financials zie je de opkomst van FinTechs. In deze blog ga ik dieper in op deze container platformen en geef ik antwoord op de acht meest gestelde vragen als het gaat om containers.

Het business model, om volledig digitaal te worden, is hierbij volledig gestoeld op ‘online’. Dit online model wordt geïmplementeerd met behulp van microservices architectuur stijlen en cloud native software stacks. Het wordt mogelijk om capaciteit snel op- en af te schalen en meerdere malen per dag, per uur of zelfs per minuut nieuwe software features, online te releasen.

Om te kunnen concurreren met deze FinTech startups en scale-ups zullen bestaande organisaties een aantal cruciale competenties moeten ontwikkelen. Software development is er daar een van. Onderdeel van deze competentie is de adoptie van container platformen. Deze faciliteren het op- en afschalen, deployment en security van software containers op enterprise level.

1. Wat zijn containers en waar heb ik ze voor nodig?

Om software op een betrouwbare manier te kunnen gebruiken en te verplaatsen naar verschillende computeromgevingen en – infrastructuur, zijn containers de oplossing. Denk daarbij aan omgevingen en infrastructuur op een laptop, een testomgeving op een fysieke server in een data center en een productie omgeving op een (public) cloud als bijvoorbeeld Azure, Google of AWS.

Er ontstaan problemen met het verplaatsen van software van de ene naar de andere omgeving wanneer de afhankelijkheden (dependencies) niet op alle omgevingen gelijk zijn. Een voorbeeld daarbij: in de testomgeving is er een afhankelijkheid van een software library x met versie 2.8, en in productie is library x versie 3.0 geïnstalleerd. De verschillen tussen versie 2.8 en 3.0 leiden mogelijk tot onvoorspelbaar gedrag of fouten van de software.

Als dependencies niet overal gelijk zijn, ontstaan er problemen

Hetzelfde geldt voor netwerk instellingen, security policies of storage componenten die verschillend zijn op de verschillende omgevingen van de ‘deployment pipeline’ en waar sprake is van een afhankelijkheid van de betreffende software.

2. Hoe lossen containers problemen op?

Simpel gezegd, een container bevat de applicatie (de software) en alle afhankelijkheden die de software nodig heeft om te kunnen werken: libaries, binaries en configuratie files. De verschillen in versies van het operating system en infrastructuur hebben geen invloed meer op de werking van software, door het applicatieplatform, de applicatie en al haar afhankelijkheden te ‘containerizen’.

3. Welke voordelen bieden containers?

Een container heeft een veel kleinere omvang dan het bestaande alternatief, de virtual machine. Denk aan een omvang van megabytes voor een container en gigabytes voor een virtual machine. Daarmee maken containers veel efficiënter, en dus goedkoper, gebruik van (cloud) infrastructuur.

Een ander groot voordeel is de benodigde opstarttijd van een container in verhouding tot, wederom, een virtual machine. Containers hebben nagenoeg geen opstarttijd en zijn daarmee geschikt om snel op- en afschalen te ondersteunen. Zo kan het gebruik van infrastructuur en kosten verder geoptimaliseerd worden. Zeker in het geval van ‘pay per use’ cloud infrastructuur kan dit tot significante besparingen leiden.

Eenvoudig en op het juiste moment

Als laatste voordeel zijn containers, met deze specifieke eigenschappen, zeer geschikt om software oplossingen te ondersteunen die zijn gebaseerd op een microservices architectuur. Door de applicatie op te delen in meerdere autonome services met een beperkte scope, worden zaken als onderhoud eenvoudiger. Deze services kunnen door het ‘lightweight’ en ‘agile’ karakter van containers, worden ingezet op het moment dat ze nodig zijn, just in time.

4. Wat is het verschil tussen docker en containers?

Docker is eigenlijk het synoniem geworden van container technologie. Dit heeft vooral te maken met het succes van Docker als het gaat om het uitwerken van het concept van software containers. De technologie is echter niet nieuw, deze bestaat al meer dan tien jaar. Solaris Containers en AIX Workload Partitions zijn voorbeelden van het eerder uitgewerkte concept van containers.

5. Is er een standaard container formaat?

In 2015 is het Open Container Project gestart, later hernoemd naar het Open Container Initiative (OCI). Het doel van dit initiatief is het ontwikkelen van een industriestandaard voor het gebruik van containers. Het uitgangspunt voor deze standaard was de Docker technologie.

De sponsoren van het Open Container initiatief zijn onder andere toonaangevende partijen als AWS, Google, IBM, HP, Microsoft, VMware, Red Hat, Oracle, Twitter, HP, Docker en CoreOS.

6. Zijn er gratis open source container management oplossingen?

De noodzaak voor een container management oplossing ontstaat wanneer containers op grotere schaal gebruikt worden. Het deployen van nieuwe containers, op- en afschalen van containers, monitoren, opnieuw deployen van falende containers over een hybride infrastructuur die bestaat uit fysieke servers, virtual server al dan niet in een public cloud, vraagt om automatisering. Dit wordt geboden door zogenaamde container management oplossingen of container platformen.

De meest bekende en gebruikte Open Source container management oplossing is waarschijnlijk Kubernetes, een software project dat zijn oorsprong heeft bij Google. Kubernetes biedt functionaliteit voor het deployen, onderhouden en op- en afschalen van containers. en containerized applicaties.

De snel groeiende adoptie van Redhat OpenShift, bedoelt voor enterprise level toepassing, is gebaseerd op de Open Source community variant openshift.org die gratis beschikbaar is. Ook OpenShift gebruikt Kubernetes en Docker als basis.

7. Welke enterprise container management oplossingen bestaan er?

Er zijn meerdere commerciële organisaties die container management software oplossingen bieden en gebaseerd zijn op Open Source producten als Kubernetes en Docker. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 OpenShift Container Platform van Redhat of Rancher, beide gebaseerd op Kubernetes.  Daarnaast heeft elke public cloud provider tegenwoordig zijn eigen managed variant van Kubernetes, bijvoorbeeld Amazon EKS.

8. Wat betekent dit voor organisaties die Windows gebruiken?

Vanaf 2016 biedt Microsoft de mogelijkheid om gebruik te maken van Window containers in Windows Server 2016 en Windows 10. Het gaat hier om Docker containers die ontworpen zijn om te gebruiken in een Windows omgeving.

Naast Linux en Windows kunnen Docker containers ook gebruikt worden in cloud platformen van Amazon (EC2), Google Compute Engine, Microsoft Azure en Rackspace.