Skip to content

Blog

De waarde van Informatie

Informatie is waardevol. Maar hoe nut je dat uit?

Informatie ontleent waarde aan de mogelijkheid om er (betere) beslissingen mee te nemen en dus de transacties*, die het doel van het bedrijf in vullen, uit te kunnen voeren.

Volgens Hans Timmerman zijn er voor een organisatie drie “niet op korte termijn vervangbare, bezittingen: de merknaam , de medewerkers en – last but not least – informatie.” Het hoeft dus geen betoog dat informatie waardevol is. Waar we daarbij echter vaak aan voorbij gaan dat het niet voldoende is om de de informatie te hebben: om informatie écht tot waarde te laten komen moet ‘waste**’ in de informatie worden voorkomen.

Lean onderscheid 8 vormen van ‘waste’:

T – Transport – Moving people, products & information
I – Inventory – Storing parts, pieces, documentation ahead of requirements
M – Motion – Bending, turning, reaching, lifting
W – Waiting – For parts, information, instructions, equipment
O – Over production – Making more than is IMMEDIATELY required
O – Over processing – Tighter tolerances or higher grade materials than are necessary
D – Defects – Rework, scrap, incorrect documentation
S – Skills – Under utilizing capabilities, delegating tasks with inadequate training

Als je probeert deze 8 te vertalen naar waste in informatie, kun je ze 1-op-1 vertalen; je gaat dan, wat mij betreft echter voorbij aan de essentie van hetgeen je wilt bereiken: handvatten om ‘waste**’ te lokaliseren en te kunnen elimineren. De standaard vormen van waste zijn gericht op goederen en productieprocessen van goederen, niet op informatie als ‘goed’. Een aantal is wel goed te gebruiken: Skills, Defects en Waiting zijn ook van toepassing op informatie. Niet van toepassing zijn Over production en Motion. Een beetje er tussen in zitten Transport, Over processing en Inventory.

Als ik dan toch een nieuwe lijst promoot, hierbij 5 O’s:

Onbeschikbaar (Wait): informatie die ik wel nodig heb, bijvoorbeeld om beslissingen te kunnen nemen, maar waar ik, op het moment dat ik het nodig heb, niet over beschik en dus moet wachten tot het wel beschikbaar komt (als dat al het geval is);

Onjuist
(Defect): verouderde informatie, foutieve informatie, informatie in de verkeerde context (en dus betekenis),

Opleiding
(Skills): Informatie die wordt verwerkt door personen die niet in staat zijn de informatie goed te interpreteren en dus verkeerde beslissingen nemen, ook als de juiste informatie tijdig en toegankelijk beschikbaar was;

Overbodig
: informatie waar ik niets mee doe (geen bijdrage aan beslissingen op ontologisch niveau), waar ik niets aan heb, maar die ik wel moet verwerken om tot de conclusie te komen dat ik het niet nodig heb, en die ook infrastructurele kosten (bandbreedte, opslag) met zich meebrengt; het is een vertaling van Over production, Over processing, Transport en Inventory;

Ontoegankelijk
: informatie waar ik moet veel inspanning voor moet doen om het te verkrijgen, gebrek aan usability, ik moet zelf informatie transformeren en verrijken om het te kunnen gebruiken, veel clicks om bij de informatie te kunnen komen; wat ver gezocht (vind ik zelf), maar je zou het kunnen beschouwen als een uitwerking van Motion: je moet je in bochten wringen om bij de informatie te komen.

* ik doel hier op transacties in de betekenis zoals die in DEMO onderdeel zijn van de Organization Construction

** ik gebruik het Engelse ‘waste’ in verband met de associatie die ik beoog met Lean als management benadering