Skip to content

Blog

Design thinking: 4 stappen naar digitaal succes

  • Home
  • Blog
  • Design thinking: 4 stappen naar digitaal succes

Digital, digitale transformatie, online, digital customer journey, digital customer experience.. Voor alle duidelijkheid, ik hoor mezelf deze woorden bijna dagelijks gebruiken. Als Trivento willen wij graag een rol spelen in de ‘digitale transformatie’. Maar de vraag is, wat is die bijdrage dan? En vooral, op welke visie is deze bijdrage gebaseerd?

De cruciale rol in een digitale wereld

In deze blog sta ik stil bij design thinking. Een aanpak die erop gericht is om succesvolle digitale diensten en producten te ontwikkelen. Op zich geen nieuws, maar in de wereld van software development wordt dit nog niet of weinig gebruikt.

Laat ik beginnen met een toelichting op de eerste vraag, ‘welke bijdrage levert Trivento in digitale transformatie vraagstukken en op welke visie is dit gebaseerd‘? In mijn beleving, en in de visie van onze organisatie, speelt technologie een cruciale rol in een digitale wereld. Sleutelwoorden zijn daarbij: gedistribueerde software architecturen, cloud infrastructuur, elastische schaalbaarheid, continuos delivery, snelheid en ‘always on’. Responsive software oplossingen en architecturen gebaseerd op microservices.

Technologie kan echter alleen succesvol zijn als er producten en diensten worden gerealiseerd die naadloos aansluiten op de digitale behoeften van consumenten, waarbij deze consument te allen tijde centraal staat. Hiervoor is het noodzakelijk om beslissingsbevoegdheid bij de teams te leggen die contact hebben met klanten.

Het kunnen nemen van beslissingen wordt daarbij ondersteund door een beperkte set van basale criteria als: ‘sluit dit besluit aan op onze missie?‘, ‘wordt de klant hier blij van en komt hij terug?‘ en ‘draagt dit bij aan onze organisatie doelstellingen op korte of lange termijn?‘. In veel gevallen vraagt dit om een herontwerp van bestaande, customer facing processen. Oftwel, design thinking.

De klant centraal stellen

Design Thinking is een bewezen aanpak om te komen tot oplossingen waarin de klant centraal wordt gesteld en waarbij ernaar wordt gestreefd om het hem of haar zo makkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Een bewezen methode waar we in de wereld van software development een belangrijk voordeel uit kunnen halen.

When we help clients shape and deliver a digital transformation, we put design thinking at the core. That means involving customers at every point of the process, understanding what really matters to them, and radically rethinking services and interfaces to make life simpler, better, and more delightful – McKinsey

Onderzoek laat zien dat organisatie, die op een succesvolle manier design thinking hebben toegepast, ook nadrukkelijk beter renderen. Zie ook onderstaande figuur afkomstig van visage.co/smart-companies-put-design-first/

design-thinking-visage-1024x405

Tegelijkertijd hebben we in die wereld van software development ook een bewezen standaard met de opkomst van Agile methoden als Scrum.

Design thinking en Scrum

Daarmee ontstaat de vraag hoe succesvolle design thinking cases vertaald kunnen worden naar de wereld van software en software development. Dit betekent in praktijk dat design thinking elementen gecombineerd zou moeten worden met een defacto standaard als Scrum voor software development.

Deze kijk op software development sluit in mijn beleving aan op de al eerder genoemde digitale transformatie. Met de ontwikkeling van digitale producten en diensten (lees software) ontstaat er nog grotere een noodzaak om deze producten en diensten maximaal aan te laten sluiten op de customer journey van jouw klanten in combinatie met een customer first benadering.

Scrum

Scrum is an iterative and incremental agile software development framework for managing product development. It defines “a flexible, holistic product development strategy where a development team works as a unit to reach a common goal”, challenges assumptions of the “traditional, sequential approach” to product development, and enables teams to self-organize by encouraging physical co-location or close online collaboration of all team members, as well as daily face-to-face communication among all team members and disciplines involved.

De aanpak voor waardecreatie

Deze aanpak is inmiddels in praktijk gebracht bij een tweetal trajecten. Dit heeft geresulteerd in product iteraties aantoonbaar hoger gewaardeerd worden. Daarbij wordt vergeleken met een situatie waarbij de aanpak gebaseerd is op Agile Scrum zonder Design Thinking. In de komende maanden zullen we meer ervaringen op gaan doen met deze gecombineerde aanpak. De opgedane ervaring vertalen we doorlopend naar een verdere verfijning. We geloven daarbij in een ecosysteem waarbij samengewerkt wordt met partijen met relevante kennis en ervaring.

Hoe kun je middels Design Thinking meerwaarde voor je organisatie creëren, de time-to-market van innovatieve productideeën verkorten en hiermee jouw klanten aan je (blijven) binden? Bekijk de whitepaper hieronder en lees meer over hoe je design thinking toepast binnen jouw organisatie.

schermafbeelding-2017-04-11-om-14.34.45