Skip to content

Blog

Digitale Acceleratie: Bi modal IT model

  • Home
  • Blog
  • Digitale Acceleratie: Bi modal IT model

Bij Trivento zijn we inmiddels ruim vier jaar bezig met nieuwe generatie software oplossingen: reactive systems en microservices architecturen. Deze architecturen zijn, in onze overtuiging, noodzakelijk om het verschil te kunnen maken in de digitale wereld die aan het ontstaan is. Daarbij lopen we in veel gevallen op tegen de beperkingen van de bestaande architectuur omgeving. In deze blog lees je over het veel besproken ‘Bi modal IT model’ (of ‘2 speed IT model’) en of een focus op productmanagement uitkomst kan bieden.

Born digitals

Internetbedrijven, born digitals, hebben eigenlijk de nieuwe standaard bepaald als het gaat om de digitale customer experience. Daarbij gaat het vooral om het digitaal aanbieden van informatie, producten en diensten op een snelle en betrouwbare manier. Om dat te kunnen zijn ze intern gefocust op ‘agility’ en ‘lean’.

Dat betekent wendbaar zijn, door het inzetten van ‘adaptive’ technologie, en snel leren door te doen. En dan vooral doen in de ‘echte wereld’. Product Managers spelen een grote rol en worden in staat gesteld om in praktijk te testen, snel wijzigingen door te kunnen voeren en zo vast te stellen wat klanten waardevol vinden en wat niet.

De bedrijven die dit kunnen hebben de technologie en organisatie in lijn gebracht met hun business doelen. Ze denken anders over structuren en modellen die nodig zijn om dit mogelijk te maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat de omvang van teams beperkt wordt tot een maximum van 7 mensen.

Product Managers hebben een centrale rol en denken in ‘digital experiences’ in plaats van applicaties of componenten. Een voorbeeld hiervan is denken in termen van een ‘check out proces’ in plaats van alleen een payment applicatie. De aanpak is gebaseerd op testen en experimenteren. Het verzamelen van data en hiervan leren en vooral ook niet bang zijn om te falen!

Traditionele organisaties

De uitdaging voor meer traditionele bedrijven is om in deze digitale transformatie mee te kunnen gaan, in termen van snelheid, wendbaarheid en ‘lean’ denken. De beperkingen daarbij zijn de voorbeelden van good old ERP systemen en andere transactie gebaseerde IT oplossingen. Aanpassingen aan deze systemen kennen doorlooptijden van meerdere maanden en in de meeste gevallen ontbreken de tools, de processen en de vaardigheden om de wendbaarheid en test en leer strategie van digitale concurrenten te kunnen hanteren.

Dit probleem kan voor meer traditionele bedrijven getackled worden door een ‘Bi modal IT architecture’ te hanteren.

BI-Modal-It-breed

Daarbij wordt er een scheiding gecreëerd tussen ‘customer facing front-end oplossingen’ en de ‘bestaande transactie gebaseerde backend oplossingen’. De tweede stap die noodzakelijk is, is het aanbrengen van eenzelfde focus op digital product management, die natuurlijk is voor de digitale concurrenten. Denk aan het ‘inbakken’ van gebruikersfeedback in het product development proces en het doorlopend experimenten, leren en aanpassen van de producten, processen en diensten.

Technologie en organisatie

De componenten technologie en organisatie spelen de hoofdrollen als het gaat om het worden van een ‘digital enterprise’. Door de inzet van een microservices architectuurstijl kun je customer facing IT oplossingen ontwikkelen die van nature ‘Agile’ en autonoom zijn, om zo op technologie gebied sneller te kunnen innoveren.

Aan de andere kant is de focus op een digitale product management organisatie een manier die traditionele organisaties kan helpen om te komen tot meer interactie met klanten om zo de innovatieve IT diensten en oplossingen te ontwikkelen die zorgen voor langdurige en winstgevende relaties.

Valkuilen

Om de ontkoppeling van backend en front-end processen en systemen mogelijk te maken zijn er uiteraard een aantal uitdagingen die het hoofd moeten worden geboden. Bijvoorbeeld overeenstemming over waar systemen ontkoppeld moeten worden in termen van snelheid of hoe er gesynchroniseerd gaat worden we tussen front- en backend.

Een voorbeeld hiervan is een traditionele scheiding tussen de organisatie van software development en onderhoud en beheer. In traditionele business is dit vaak geen probleem. Omdat er changes (denk aan een aanpassingen van het checkout proces) meegenomen worden in de upgrades die 1x per kwartaal plaatsvinden. In een digitale context worden changes veel eerder – in termen van dagen of weken – doorgevoerd in plaats van in maanden.

Hieronder een vind je een lijst met valkuilen waar organisaties tegenaan lopen in het oplossen van dit ‘alignment’ probleem:

1. Er wordt een externe partij ingehuurd om snelheid te kunnen maken. Deze partij ontwikkelt de applicatie voor de nieuwe online toepassing. Dat gaat in veel gevallen voorspoedig maar de valkuil zit hier in de integratie met bestaande backend systemen. Dit is een cruciaal onderdeel van de oplossing. Het gebruik van een afwijkende technologie stack wordt daarbij steeds minder een issue door ontwikkelen met betrekking tot cloud en cloud-technologie.

2. De ontwikkeling voor online toepassingen wordt apart georganiseerd. Er wordt een apart team geformeerd van software engineers en customer experience experts. Daarbij zijn de eerste initiatieven vaak succesvol, maar ontstaan er uiteindelijk problemen. Omdat het geformeerde team verdergaat met het volgende initiatief, zonder dat de verantwoordelijkheid van het ontwikkelde product (een webapplicatie of mobiele toepassing) goed belegd is.

3. Er wordt een aparte digitale organisatie gecreëerd. Dit kan een goede strategie zijn maar deze werkt alleen als er duidelijke afspraken gemaakt worden over de interactie met de bestaande organisatie. Dat betekent duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en processen. Ook hier speelt de integratie en de samenwerking van nieuwe digitale technologie met traditionele systemen, een belangrijke rol.

De grootste valkuil is wellicht het ‘simpelweg’ adopteren van de technologie die ook door online bedrijven wordt ingezet met het idee dat dit de oplossing is voor alle problemen. Zoals gezegd is het niet alleen een kwestie van technologie maar zeker ook van organisatie. Kijk voor wat betreft ‘lessons learned’ in een digitale transformatie ook eens naar onderstaande video van Amazon.

Digital Disruption: Lessons Learned from “The Amazon Way”