Skip to content

Blog

Drie onmisbare platform capabilities

  • Home
  • Blog
  • Drie onmisbare platform capabilities

In deze blog sta ik stil bij platform capabilities. Wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? Hoe verhoudt zich dat tot een digitaal platform? En welke capabilities zijn nu echt belangrijk?

Wat is een capability?

Een capability is iets wat een organisatie, persoon of systeem kan, een vaardigheid. Het is een combinatie van alles wat nodig is om een vaardigheid te beheersen, zoals mensen, processen, materiaal en/of intellectueel eigendom.

capability_opengroup


Wat zijn platform capabilities?

Platform capabilities zijn vaardigheden waarover een organisatie moet beschikken in een platform gebaseerd businessmodel. Die vaardigheden zijn een combinatie van kennis, processen en technologie. En daar waar we het hebben over digitale platforms zou ik het liever hebben over een set van digitale capabilities die je kunt bundelen tot een ‘digitaal platform’.

Ecosystemen

Digitale platforms zijn geen doel op zich. Zoals ook in mijn eerdere blog ter sprake is gekomen zijn digitale platforms het nieuwe fundament onder platform gebaseerde business modellen. Vooral een facilitator dus voor businessmodellen die schaalbare groei ondersteunen (netwerken). Die vanuit de vraag redeneren en gericht zijn op horizontale vormen van samenwerking in plaats van traditionele ketens (supply chains). Deze nieuwe samenwerkingsvormen van meerdere organisaties vormen zo een ecosysteem of netwerk.

De drie kern capabilities

Aan de hand van de drie kern capabilities ‘insights & analytics’, ‘connect’ en ‘interaction’ wil ik duidelijk maken wat de waarde hiervan is voor een platform. Ik zie deze als kern capabilities en ik leg je graag uit waarom.

Insights & analytics

Een van de meeste belangrijke capabilities, als onderdeel van een platform, noemen we ‘insights & analytics’. Inzicht dat is gebaseerd op data die verzameld wordt en die vervolgens vertaald kan worden naar informatie. Deze informatie kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus worden ingezet.

Een concreet voorbeeld van de inzet van data is om de ‘zoek en vind’ functionaliteit te verbeteren door suggesties te doen. Het doen van suggesties kan gebruikers ook helpen in vorm van de ‘next best action’.

De capability ‘insights & analytics’ is een container waarbinnen meer specifieke capabilities worden uitgelicht. Bijvoorbeeld: A/B testing, data validation, data collection, big data analytics en marketing analysis. Meer specifieke capabilities die helpen om data te verzamelen en met deze data inzichten te verschaffen.

Maar dat kunnen we toch al in heel veel gevallen? Zeker maar in dit geval gaat het over data die op het platform, netwerk of in een ecosysteem verzameld wordt. Dit gaat dus over organisaties heen. Dit is van een andere orde als het gaat om omvang, maar vaak ook als het gaat om snelheid van verwerking. Door realtime verwerking en beschikbaarheid van data ontstaan er nieuwe, specifieke eisen waaraan voldaan moet worden.

Connect

Zonder gebruikers is er geen digitaal platform en zonder aanbieders ook niet. Dat maakt een capability als connect rand voorwaardelijk voor een platform, omdat deze ervoor zorgt dat deze gebruikers aangesloten kunnen worden en gebruik kunnen maken van het platform. Connect zou je dus een fundamentele of core capability kunnen noemen.

Behalve gebruikers en aanbieders zijn er in veel gevallen partners aan het platform verbonden die aanvullende diensten leveren.Voorbeelden van partners op een platform zijn schoonmaak diensten op AirBnB, logistieke diensten van eCommerce platforms als Bol.com en leveranciers van vragenlijsten op een platform dat zich richt op onderzoek naar gezond ouder worden.

Doel van de capability ‘connect’ is de verschillende gebruikersgroepen digitaal aan te sluiten op het platform zodat er verschillende vormen van interactie plaatsvinden. Deelnemers moeten dus aangesloten, ‘connected’, worden. Deze capability dient daarmee als basis om heel veel andere capabilities te kunnen realiseren. Denk aan ‘channel integration’ om verschillende gebruikers te kunnen herkennen of personalisatie en interactie management.

Connect betekent dus de digitale integratie van deelnemers op het platform. De meest geëigende oplossing hiervoor zijn de inzet van zogenaamde API’s. Als je dit vertaalt naar het kunnen leveren van digitale diensten dan betekent dit dat een digitaal platform moet voorzien in het gebruik van API’s.

Interaction

Interaction is de derde core capability die ik in deze blog de revue wil laten passeren. We hebben het gehad over deelnemers op het platform. Aanbieders, afnemers, partners en leveranciers. Met het doel om met al deze verschillende partijen samen te kunnen werken als een ecosysteem. Waarbij het uitwisselen van data over het platform nodig is om te komen tot waardevolle informatie en inzichten. Om aankoop en verkoop van diensten of producten op het platform mogelijk te maken. En over het vormen van horizontale integratie van processen.

Deze interactie moet door het platform ondersteunt worden. Ook voor deze capability geldt dat dit onderverdeeld kan worden naar meerdere onderliggende vaardigheden met een hoger detailniveau.

Interaction gaat verder dan alleen het User Experience Design, het gaat om het faciliteren van interactie op het platform

Een concreet voorbeeld is een verzameling capabilities die we ‘process transaction’ noemen. Hierin zorgt interaction ervoor dat transacties goedgekeurd en uitgevoerd kunnen worden. Lo van de benodigde integratie met faciliteiten voor het uitvoeren van deze transacties.

Denk bijvoorbeeld aan het digitaal kunnen voorzien in ‘order capture’ (het invoeren van de vereiste bestel- en leveringsgegevens), ‘dynamic pricing’ (bereken van de huidige prijs van een transactie, inclusief kortingen, promoties en rekening houdend met prijzen bij concurrenten) en ‘Logistics Integration’ om bestelde producten te verpakken en te verzenden of bestelde services te plannen en uit te voeren.

Samenvatting

We zien als gevolg van economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Horizontale samenwerking in plaats van traditionele supply chains, ecosystemen of netwerken die gefaciliteerd worden door digitale platforms. Deze platforms moeten voorzien in een aantal fundamentele digitale capabilities om te doen waar ze voor bedoeld zijn: schaalbare business modellen ondersteunen die de vraag en niet het aanbod, centraal stellen.

Fundamentele capabilities zijn connect, interact en insights & analytics. Daaronder zien we een set aan meer specifieke capabilities waar een aantal voorbeelden van genoemd zijn. Wil je een volledig overzicht van digitale capabilities die we in kaart hebben gebracht? Neem contact met ons op en we sturen jou het volledige overzicht.

Welke capabilities zijn voor jouw organisatie onmisbaar?

Aan jou de vraag om me te laten weten welke specifieke capabilities voor jouw organisatie onmisbaar zijn. Ik ben erg benieuwd!

Gebruikte literatuur:
Het boek over platform strategie
OpenGroup.org