Skip to content

Blog

4 x het belang van Enterprise Architectuur voor Enterprise Design

  • Home
  • Blog
  • 4 x het belang van Enterprise Architectuur voor Enterprise Design

Enterprise Design is een methode voor het in samenhang ontwerpen van organisatie-identiteit, de beleving richting allerlei betrokkenen van die organisatie en Enterprise Architectuur. Waarbij Enterprise Architectuur weer het in samenhang ontwerpen is van producten en diensten, bedrijfsprocessen, applicaties en ICT infrastructuur. Voor mij is Enterprise Architectuur gesneden koek en staat haar waarde niet ter discussie. Maar hoe leg je dat bijvoorbeeld uit aan een groep designers? Mensen die Enterprise Architectuur niet eens zouden herkennen als ze er over struikelen... En dan ook nog in drie kwartier? Die uitdaging had ik op de afgelopen Intersection Conference in Barcelona.

Enterprise architectuur lijkt op stedenbouwkunde

Enterprise Architectuur in de digitale wereld wordt vaak vergelijken met architectuur in de bouwwereld. In mijn ogen is dat niet de juiste metafoor. Het is namelijk veel beter te vergelijken met stedenbouwkunde: een enterprise architect denkt na over functioneel gebieden en de indeling van bijvoorbeeld business domeinen en applicatielandschappen, maar h/zij kleurt geen details in. Net zoals de stedenbouwkundige bepaalt waar woonhuizen, winkels, kantoren en industrie komen in een gebied, maar niet de individuele huizen et cetera zal ontwerpen: je zorgt vooral dat je in samenspraak met betrokkenen tot een visie op inrichting en gebruik van het gebied komt. Waarna de projectontwikkelaars, architecten en aannemers aan de slag kunnen en elkaar niet te veel in de weg lopen.

Enterprise architectuur doet hetzelfde voor organisaties en hun digitale middelen. Het brengt in kaart welke digitale middelen er nu zijn. Vervolgens ontwerpen we globaal welke middelen in de toekomst nodig zijn en wat hun onderlinge relaties zijn. En we bepalen hoe we van heden naar toekomst komen, door een roadmap of plateauplanning te maken. Werk dat ook in het kader van Enterprise Design gedaan mag worden, omdat...

Reden 1: je kunt bestaande digitale middelen niet negeren bij innovatie...

... en designers mogen dat snappen, want we innoveren niet meer in een vacuüm. In het verleden was het anders: Steve Jobs bijvoorbeeld, ontwikkelde met een klein team de Apple Macintosh computer. En toen dat niet snel genoeg ging, isoleerde hij ze ook nog een van het moederbedrijf in een ander gebouw. Toen de innovatie lukte, werd deze breed uitgerold en werden de bestaande productielijnen – Apple II en Lisa – opgedoekt. Zo deed je dat vroeger: een nieuwe product uit het ongerijmde, als een deus ex machina, en dan de oude troep uitzetten en weggooien.

Maar we kregen computernetwerken en organiseerde ons in value chains. De wet- en regelgeving nam toe. Onze klanten kregen mobiele devices en willen tegenwoordig 24x7 dienstverlening. De hygiënefactoren die op orde moeten zijn om succesvol toe te treden op een markt worden steeds hoger. Dus nieuwe innovaties bouwen verder op bestaande, en sluiten aan op wat er al (aan infrastructuur) is. Enterprise Architectuur gaat over het kennen van de bestaande situatie en het ontwerpen van de aansluiting daarop.

Reden 2: bestaande IT systemen verzetten zich tegen verandering...

... en iemand mag inschatten hoe erg het wordt. In het algemeen geldt: hoe ouder het systeem, hoe erger het zich tegen veranderingen verzet. En niet alleen omdat het gebouwd is met oude technologie. Ook al is een System of Record gebouwd met de meest hippe reactive micro service architecturen, het blijft moeilijk te veranderen . Het doel van een System of Records is nu eenmaal om transacties correct en consistent vast te leggen. En om dat goed te laten verlopen, zijn allerlei business rules (hard) gecodeerd.

System Characteristics

Het maakt dus uit of je te maken hebt met een System of Records, een System of Co-ordination, een System of Engagement of een een System of Insight. Want die eerste is vaak moeilijk te veranderen, terwijl de laatste nu juist is bedacht om zo makkelijk mogelijk nieuwe analyses op in te regelen. Een enterprise architect kan deze inschatting maken en de gevolgen duiden.

Reden 3: slimmer portfolio management op basis van systeem- en innovatiekarakteristieken...

... zodat we geld vrijmaken voor de initiatieven waar het op aan komt. Veel "innovaties" binnen organisaties mogen dan nieuw zijn voor de betrokkenen, maar de rest van de branche of andere branches hebben het al eerder gedaan. Of het is een verbetering in een proces dat uiteindelijk gewoon volgens industriestandaarden wordt uitgevoerd. Als dat zo is, ga je niet investeren in maatwerkontwikkeling, maar zoek je een leverancier die je helpt met Business Process Outsourcing of Software As A Service. Enterprise architectuur helpt bij het opdelen van het IT-landschap in dit soort kavels. En helpt daardoor om betere investeringsbeslissingen te maken, en het geld uit te geven waar het extra waarde creëert.

Reden 4: grip op data management en integratie...

... zodat je echt kunt voortbouwen op wat er al is. De meeste mensen kunnen prima denken in processtappen. Ze vinden het moeilijker om in data te denken. Terwijl daar de meeste winst zit bij innovatie. Enerzijds omdat de (big data) analyse van bestaande data tot nieuwe of betere producten en diensten kan leiden. Anderzijds omdat data – en afspraken over datadefinities – de beste leidraad zijn voor integratie van bestaande met nieuwe diensten. En die integratie is nodig, zie reden 1.

Een goede Enterprise Architectuur bevat meestal een Informatie of Data Architectuur. En hierin staan de belangrijkste bedrijfsobjecten, informatiegebieden en datadefinities die organisatiebreed (of ketenbreed, of industriebreed) gebruikt (kunnen) worden. Op een presenteerblaadje om lekker mee te innoveren.

Enterprise Architectuur is belangrijk voor Enterprise Design

Zoals je hier boven hebt kunnen lezen, Enterprise Architectuur is misschien wat saai & solide, maar het is wel het fundament waarop Enterprise Design kan stralen.