Skip to content

Blog

Usability testen: hoe gebruikersvriendelijk is jouw digitale product?

  • Home
  • Blog
  • Usability testen: hoe gebruikersvriendelijk is jouw digitale product?

Een usability test neem je af met (eind) gebruikers van je website of applicatie. Middels deze test onderzoek je of je website strookt met de wensen van je gebruiker. Usability testen worden vaak gedaan voor de lancering van een nieuwe website of app, of bij het toevoegen van nieuwe functionaliteiten. Hoe voer je een goede usability test uit en welke methodes worden hier vaak voor gebruikt?

De gebruiksvriendelijkheid van een website

Het bezoekersgedrag op je website analyseer je met Google Analytics, je ziet waar je bezoekers de website verlaten. Maar Analytics vertelt je niet waaróm je bezoekers de website verlaten. Om daar achter te komen, zijn er verschillende onderzoeksmethoden op het gebied van usability. De uitkomst van je onderzoek geven je concrete verbeterpunten, waarmee je je website succesvoller kunt maken omdat deze beter voldoet aan de verwachtingen van je gebruikers.

Think aloud

Een methode die vaak wordt gebruikt is de hardopdenkmethode (Think Aloud Methode). Bij deze methode voert de testpersoon een aantal taken uit op de website, en zegt hij hardop wat hij denkt. De taken stel je van te voren op, en tijdens de test gaat de gebruiker met de website aan de slag. De afnemer van de test observeert zijn acties en noteert de uitkomsten.

Think aloud

De vijf E’s

Er zijn diverse aspecten die onderzocht kunnen worden tijdens het uitvoeren van de taken aan de hand van de 5 E’s van Usability.

Effective (doel bereiken)

De website dient content aan te bieden waarmee de gebruiker zijn vragen kan beantwoorden. Deze content moet aangeboden worden op een makkelijk te vinden locatie. Vragen die je onderzoekt tijdens de test zijn: “Is de taak naar succes voltooid?” “Kreeg de gebruiker het juiste resultaat?

Efficiency (middelen om doel te bereiken)

Structuur van de website dient zo te zijn dat de gebruiker direct naar het beoogde doel navigeert. Dit zou ook de duur van het zoeken zo laag mogelijk moeten houden. “Kon de gebruiker de taak snel voltooien?

Engaging (betrokkenheid)

De website dient over te komen als een makkelijk te gebruiken website en prettig te zijn om te zien. Ook dient het design overeen te komen met de markt & verwachtingen van de gebruiker. “Had een gebruiker een prettige ervaring tijdens het uitvoeren van de taak?

User experience

Error tolerant (prevent & recover)

Er mogen geen fouten voorkomen die niet ingecalculeerd zijn (foutmeldingen). “Hielp de interface gebruikers om fouten te vermijden?

Easy to learn (makkelijk te leren)

Gebruikers verwachten niet dat ze iets moeten leren om de website te gebruiken. “Had de gebruiker een gevoel van zekerheid? Ook als er fouten worden gemaakt?

Perfect aansluiten bij de gebruiker

Usability testen zijn niet alleen een belangrijk onderdeel bij het ontwikkelen van websites, maar kunnen ook worden toegepast bij het ontwikkelen van eigenlijk alle digitale prototypes. Tijdens de designfase wil je continu meerwaarde voor jouw klanten en jouw organisatie definiëren. Wat willen jouw klanten? Hoe zorg je ervoor dat het product echt is wat jouw gebruikers ervan verwachten?