Skip to content

Blog

Hoe platforms innovatie versnellen & markten wakker schudden

  • Home
  • Blog
  • Hoe platforms innovatie versnellen & markten wakker schudden

Zijn er eigenlijk nog wel veilige markten, markten waar de opkomst van digitalisering nog niet merkbaar is? Als je door de oogharen kijkt denk ik niet dat die er zijn. In deze blog leg ik uit waarom.

Wat is digitaliseerbaar?

Joost Lommers beschrijft in zijn blog Alles is informatie hoe diep informatie eigenlijk in de haarvaten zit van alles wat doen. Wellicht een erg mechanistisch wereldbeeld, maar in essentie is de mens een verzameling sensoren,de zintuigen, waarmee we de wereld waarnemen en omzetten in informatie. Vervolgens hebben we een verzameling actuatoren, spieren, spraak en mimiek,  waarmee we de verwerkte informatie weer omzetten naar een reactie naar de buitenwereld. 

Daarnaast schreef Martijn Arets als gast blogger voor Trivento over platform coöperaties, in zijn blog Een Uber-app van het volk? Succescriteria van platform coöperaties uitgelicht. Hoewel het niet de primaire focus van het blog is, geeft het wel een mooi beeld van de heftige veranderingen, die digitale platforms nu al in een aantal markten hebben veroorzaakt. 

Als je beide blogs combineert, wordt het duidelijk dat eigenlijk élke markt, op den duur, gedigitaliseerd zal worden. Digitalisering haalt alle tussenpersonen uit de keten en brengt aanbieder en eindafnemer rechtstreeks bij elkaar. Het tot stand komen van een transactie is altijd gebaseerd op het uitwisselen van informatie, communicatie. Computers zijn steeds beter in staat de communicatie over zo'n transactie over te nemen. 

Vul de checklist in en ontdek hoe schaalbaar jouw organisatie is >>

Niet alleen het tot stand komen van de transactie wordt geautomatiseerd. Ook de 'fulfillment', het logistieke proces om de transactie daadwerkelijk uit te voeren, wordt hoe langer hoe meer gedigitaliseerd. De fysieke interactie, het verplaatsen en bezorgen van goederen, kan door robot heftrucks, zelfsturende auto's en andere vervoersmiddelen ook geautomatiseerd worden. Jeff Bezos, CEO van Amazon, wil sinds 2013 al pakketjes uitleveren met drones.

Digitalisering is een kwestie van tijd, ook - of juist? - als er geen fysieke goederen aan te pas komen. Kenniswerk, zoals diensten van bijvoorbeeld accountants of advocaten kunnen geheel gedigitaliseerd worden. In Estland wordt al geëxperimenteerd met robot rechters voor 'kleine' zaken. In Nederland staat de belastingaangifte al klaar en hoeft door de burger alleen nog goedgekeurd - of afgekeurd natuurlijk - te worden. Twinfield opent de website met 

"Wil je als accountant of boekhouder jouw processen slim automatiseren? Met Twinfield heb je administratieve taken snel en efficiënt uitgevoerd. Zo houd je meer tijd over om je klant te adviseren over risico's en kansen."

En eigenlijk zeggen ze daarmee dat de taken van de accountant verschuiven van een administratieve rol naar een adviserende rol omdat de software de administratie overneemt.

Rozengeur en maneschijn?

Digitalisering van producten en diensten is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Zoals Martijn in zijn blog treffend verwoordt is er ook veel kritiek op de huidige ontwikkeling. Maar het is wel duidelijk dat de gedachte 'dat gaat aan mijn branche wel voorbij' ongegrond is. Als je nu nog niet met de digitale transformatie bezig bent, zou ik dat als de wiedeweerga maar wel gaan doen. Of op zijn minst je mogelijkheden onderzoeken. En steek daarbij in op bijvoorbeeld een platform coöperatie zoals Martijn voorstelt. Zo houdt je het ook op de lange termijn duurzaam en maatschappelijk verantwoord vol.