Skip to content

Blog

Wat verbindt digitale platformen, BiModal IT, API's en microservices?

  • Home
  • Blog
  • Wat verbindt digitale platformen, BiModal IT, API's en microservices?

Digitale platformen bieden specifieke kenmerken en functionaliteit voor connectiviteit, interactie en inzicht (data). Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen front- (zogenaamde customer facing processen) en backoffice processen. Ondersteunende IT oplossingen moeten op verschillende manieren kunnen opereren en kennen verschillende requirements (denk aan schaalbaarheid, snelheid en robuustheid). Het hanteren van meerdere ‘modus operandi’ van een IT landschap, wordt door Gartner ‘BiModal IT’ genoemd. Maar hoe realiseer je dit in praktijk en wat is de rol van API’s en microservices?

Wat is BiModal IT van Gartner?

BiModal IT van Gartner helpt organisaties bij het managen van IT omgevingen in de context van requirements die digitale trends met zich meebrengen. Het gaat om de combinatie van het IT landschap enerzijds en de gewenste customer experience in een digitale context, anderzijds.

In lijn met een gepubliceerde blog over de kansen en valkuilen van BiModal IT, biedt het model kortgezegd handvatten om in één IT landschap met verschillende aanpakken te werken voor zowel backoffice systemen (systems of records) als front office systemen (systems of engagement) en daarmee zowel kwaliteit, veiligheid en snelheid en wendbaarheid te kunnen borgen.

API’s en digitale platformen

API’s zijn in de context van BiModal IT, onmisbaar om te kunnen verbinden in een digitale wereld. Veel organisaties hanteren om die reden een ‘API first’-strategie. Maar wat zijn API’s, hoe werken ze en hoe kunnen API’s helpen om digitale ambities waar te maken?

In veel gevallen bevatten traditionele IT-omgevingen (system of records) data, die door digitale platformen, webapplicaties, portals en apps (systems of engagement) gebruikt moeten worden. Dat kan alleen als je deze systemen met elkaar verbindt. Dit geldt voor zowel interne of eigen systemen als externe of systemen van derden (partners, leveranciers).

Een API (application programming interface) is daar de aangewezen manier voor in een digitaal tijdperk. Om webapplicaties of mobile apps te laten samenwerken met back office software, bijvoorbeeld een polis administratie-systeem, kun je deze API’s implementeren.

Meer algemeen bieden API’s de mogelijkheid voor organisaties om de data en functionaliteit in traditionele ‘backend’-systemen te ontsluiten en (schaalbaar en flexibel) te hergebruiken in nieuwe (digitale) diensten en producten, die middels apps aangeboden worden.

De API is geen nieuw concept: sinds 2000 wint de API jaar op jaar aan populariteit. De relevantie neemt verder toe door het gebruik van webgebaseerde technologie voor de interactie met gebruikers.

Steeds meer organisaties zoeken naar manieren om bestaande backend-systemen, te verbinden met online platformen, portals en apps. De API is daar de defacto oplossing voor. Gezien de toepassing kan in de meeste gevallen gesproken worden over een ‘Web API’. Technisch betekent dit het gebruik van het welbekende HTTPS-protocol waarmee web-, mobile- en cloud-toepassingen ondersteund kunnen worden.

API's helpen organisaties om de wereld van traditionele IT te verbinden met apps die worden ingezet op één of meerdere digitale platformen.

Wat is de rol van microservices in ‘BiModal IT’?

Microservices maken software en daarmee processen wendbaar door een opdeling in kleine afgebakende functies of services (denk aan een payment service). In gesprekken met organisaties wordt dan ook veel gesproken over de krachtige eigenschappen van microservices, zoals schaalbaarheid (door de kleine eenheden), aanpasbaarheid (door de beperkte omvang en scope) en daarmee flexibiliteit.

Er zijn echter voorwaarden die met betrekking tot de organisatie, processen, tools en de benodigde kennis ingevuld moeten worden. Daarbij komt een leercurve, die iedere organisatie doormaakt om hierin succesvol te zijn.

En leren betekent ook fouten maken. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang de impact van de fouten onder controle is. Dit vraagt om een omgeving waarin gewerkt wordt met kleine aanpassingen (delta’s) die doorlopend getoetst worden aan de praktijk.

Dit is uitdagend want dit vraagt naast het ontwikkelen van op microservices gebaseerde software, om concepten waarmee gecontroleerd en doorlopend, kleine aanpassingen (al dan niet voor een kleine groep gebruikers) in productie worden gezet (Continuous Deployment).

API’s en microservices zijn hulpmiddelen voor de implementatie van BiModal IT omgevingen.

Onze praktijk laat zien dat de realisatie van API’s in de zin van kleine stukjes functionaliteit om bestaande backoffices te ontsluiten, dankbare eerste toepassingen van microservices zijn en daarmee helpen om de eisen van zowel backoffice als frontoffice systemen in een digitale context, te kunnen realiseren.

Daarmee worden meerdere doelen tegelijkertijd bediend. Risico’s kunnen worden gemanaged door het inzetten van Continuous Deployment concepten en het beperken van de scope en de functionele toepassing van de microservices.

De voordelen om een API op een microservices architectuurstijl te baseren, zijn inherent aan de eigenschappen van microservices en de noodzaak van deze eigenschappen in digitale toepassingen. Denk aan schaalbaarheid en aanpasbaarheid en daarmee de agility of wendbaarheid voor digitale toepassingen in de frontoffice.