Skip to content

Blog

Smart Industry om een verantwoorde voedselketen mogelijk te maken

  • Home
  • Blog
  • Smart Industry om een verantwoorde voedselketen mogelijk te maken

Tijdens het Smart Industry Summit, gaf Johan Heeren, Global Digital & Data Science Lead Agrifirm, een inspirerende Ted-talk over de visie van Agrifirm op de impact van data en IoT in de Agri sector en welke rol zij hierin nemen. Hieronder vind je een samenvatting van zijn verhaal. Maar kijk ook vooral de volledige presentatie terug (link vind je onderaan het artikel) en laat je inspireren!

Over Agrifirm

Royal Agrifirm Group is een toonaangevende agrarische coöperatie met een internationaal netwerk. Actief in 16 landen in Europa, Zuid-Amerika en Azië met daarnaast een wereldwijd distributienetwerk. Agrifirm streeft meetbare, relevante en duurzame waarde voor de industrie. Dat is terug te zien in de boerderij of op de akker.

De impact van data in de Agri sector

Hoe speelt Agrifirm daar succesvol op in? Voor het opzetten van een verantwoorde voedsel- en productieketen is het een logische keuze om te kijken naar de productie. Vanuit Agrifirm krijgen boeren over de hele wereld advies. Effectiviteit en efficiëntie staan centraal. Dat begint al bij de keuze voor het type voer van de dieren maar gaat ook in op de bemesting van het land. Uitgangspunt is en blijft de verantwoorde voedselketen.

Tijdens het productieproces wordt er data verzameld via sensoren. Daarmee worden er een hoop nieuwe data en gegevens gecreëerd. En wordt gebruikt in het voordeel van de boer. Sterker nog het creëert waarde. Alle binnengekomen resultaten worden vergeleken en gebruikt om een cyclus realtime te optimaliseren. Het platform van Agrifirm vertaalt de binnengekomen data naar kennis. Daarmee zet Agrifirm de volgende stap in het proces naar een verantwoorde voedselketen. En met succes. Agrifirm boekt progressie op drie belangrijke pijlers, namelijk:

o Hetzelfde produceren met minder inspanning/input.
o Gezondheid van bijvoorbeeld dier en de bodem.
o Klimaat.

Op basis van de data wordt de industrie geholpen om nieuwe stappen te maken. De eerder genoemde pijlers worden gehandhaafd. Dankzij de voortdurende monitoring wordt er vooruit gekeken en kan er snel worden bijgestuurd. De boer ervaart daarmee de waarde van zijn eigen data en stuurt bij waar nodig.

Better together

De kracht van data zit in de vertaling naar gepersonaliseerde, bruikbare intelligentie. Een grote hoeveelheid data betekent ook een grote hoeveelheid kansen. Deze kansen kunnen direct omgezet worden naar oplossingen voor op de boerderij. Data heeft invloed in de hele keten. Door het vertrekpunt vast te stellen, is er de basis om data te verzamelen en deze intelligentie te (co)creëren, wereldwijd en schaalbaar. Data knoopt de werelden aan elkaar. Aanhaken is niet ingewikkeld. De boer kan op elk niveau instappen. Het platform van Agrifirm is toegankelijk en maakt connectie met alle devices die beschikbaar zijn waardoor de kracht en intelligentie van oplossingen worden versterkt

Meer inspirerende voorbeelden en het verhaal van Johan zie je in de webinar. Bekijk het direct gratis en laat je inspireren >>