Skip to content

Blog

Van een traditioneel naar een online, realtime, data driven platform

  • Home
  • Blog
  • Van een traditioneel naar een online, realtime, data driven platform

In de Intrapreneur expeditie worden interviews gehouden met CEO’s en oprichters van succesvolle startups. Centraal thema van de expeditie is ‘digital’ en ‘platform economie’. In deze blog belichten we het interview met Ronald van den Hoff van Seats2Meet vanuit een andere invalshoek. Het interview maakte deel uit van de expeditie van Martijn Arets in samenwerking met Intrapreneur, het blogplatform van Trivento. Het komende jaar gaat hij nog zes inspirerende interviews houden.

De impact van digital en online

Aan de hand van een vijftal vragen, zoomen we in deze blog verder in op een aantal specifieke onderwerpen. Dit betreft het belang van technologie, data en data science als onderdeel van de bedrijfsvoering. Hoe kijkt een organisatie als Seats2Meet naar innovatie en wat is de impact van digital en online? En hoe wordt er gekeken naar de rol van software in bestaande en nieuwe businessmodellen?

Ronald van den Hoff

Ronald van den hoff

Ronald gooide zijn businessmodel in 2009 radicaal om. Met Seats2Meet International bedient hij 200 ontmoetingsplekken in 28 landen met een team van slechts 6 fte. Hij is de auteur van Society 3.0 a smart, simple, sustainable & sharing society.


Hoe belangrijk is data voor de business van Seats2Meet?

Als we kijken naar het belang van data dan wordt onderschreven dat dit, zoals te verwachten valt, van groot belang is. Het heeft ook een directe relatie met de missie van de organisatie ‘mensen met elkaar verbinden’. Data is een cruciaal middel om dit mogelijk te maken.

Onderdeel van het model van Seats2Meet is het ‘afrekenen’ van gebruikte meetingruimte, met intellectueel kapitaal. Dit betekent dat een bezoeker aangeeft over welke inhoudelijke expertise hij of zij beschikt en die ‘for free’ ter beschikking stelt aan bezoekers die aangeven hiernaar op zoek te zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt met bet behulp van technologie en data. Technologie maakt een fysieke locatie op die manier relevant voor bezoekers.

Er wordt gesproken over ‘data driven’ companies. Ook in het geval van Seats2Meet is data een voorwaarde geworden voor het kunnen executeren van het business model en de dienstverlening optimaal af te kunnen stemmen op de behoeften van klanten. Alleen op die manier kan doorlopend toegevoegde waarde geboden worden.

Wat is het belang van innovatie en hoe wordt dit vormgegeven?

Innovatie wordt onderverdeeld in kleinschalige en grootschalige innovatie. Kleinschalige innovatie heeft vooral betrekking op het verder verbeteren en optimaliseren van de bestaande bedrijfsvoering. In veel gevallen kan dit door het slimmer inzetten van technologie.

Grootschalige innovatie heeft veel meer betrekking op ontwikkelingen en trends die ervoor zorgen dat nagedacht moet worden over nieuwe businessmodellen omdat bijvoorbeeld de toekomstige beschikbaarheid van nieuwe technologie bedreigend is voor je bestaande businessmodel.

Het maken van fouten zorgt voor noodzakelijke innovatie.

In beide gevallen staat het creëren van een cultuur waarin geëxperimenteerd wordt, fouten gemaakt mogen worden en waar door het maken van fouten geleerd wordt, voorop. Dit zorgt voor noodzakelijke vernieuwing. Daarbij is het vooral belangrijk om naar buiten te kijken. Welke trends en ontwikkelingen komen op ons af? Wat is de potentiële impact hiervan ? Met welke van deze ontwikkelingen moeten of willen we iets? En hoe pakken we dat aan? Een mooie quote die daarbij aangehaald wordt ‘kijk wat minder vaak in de spiegel en kijk wat vaker door het raam’. Innovatie gebeurt stap voor stap en is daarmee een doorlopend en iteratief proces.

Wat betekent ‘digital’ voor Seats2Meet? Denk aan online processen of ‘digitale’ diensten?

Digital is voor Seats2Meet eigenlijk 10 jaar geleden al begonnen. Met de inzet van Informatie Technologie zijn processen rondom distributie, verkoop en boeken zo goed als volledig geautomatiseerd. Daarbij is er voor een model gekozen dat vergaderruimten online, via het internet, geboekt konden worden. Dit was 10 jaar geleden zeer vernieuwend en sloot aan bij organisaties als EasyJet, die met de keuze voor internet als direct verkoopkanaal het tussenkanaal uitschakelden. Met deze keuzes kon Seats2Meet het aantal medewerkers terugbrengen van 250 naar 6 FTE! Dit heeft ervoor gezorgd dat de wendbaarheid van de organisatie enorm is verhoogd, waarbij de lagere kosten ervoor zorgen dat nieuwe doelgroepen bediend kunnen worden.

Met de introductie van Data Science en Artificial Intelligence is Seats2Meet is eigenlijk veranderd in een hospitality techbedrijf. Met behulp van data zorgt Seats2Meet ervoor dat fysieke locaties relevant worden voor bezoekers en worden processen verder geoptimaliseerd. Denk aan inzicht in bezoektijden, bezoekfrequentie, bezoekaantallen per locatie, aanwezige expertise, gebruik van faciliteiten en patronen die kunnen helpen bij het vaststellen van potentiële knelpunten of mogelijke behoeften.

Wat is het belang van software in het model van Seats2Meet?

Dit lijkt een overbodige vraag, gezien de ontwikkelingen die Seats2Meet heeft doorgemaakt en de keuze voor het inzetten van online in het businessmodel. IT, en daarmee software, is een randvoorwaarde geworden voor het succes van Seats2Meet. Toch wordt informatie technologie en software nog vaak gezien als een kostenpost waar het een van de drivers achter innovatie is. Het gebruik van technologie en software is bijvoorbeeld al zo vanzelfsprekend geworden dat we er niet meer bij stilstaan. Denk daarbij aan het gebruik van de smartphone als onderdeel van de communicatie met klanten en gebruikers.

Software waar je blij van wordt kan teruggebracht worden naar een cultuur waarin mensen plezier hebben in het werk dat ze doen en de waarde die daarmee gecreëerd wordt. Dit kan alleen als de waarde die de software te bieden heeft ook in het licht van innovatie gezien wordt.

Hoe groot is het belang van realtime data in de context van customer experience?

De wereld verandert en dat valt bijvoorbeeld te zien aan de manier waarop locaties voor congressen of seminars geboekt worden. In het verleden was er sprake van maanden voorbereiding als het gaat om het uitzoeken en vastleggen van een locatie. Dit is verschoven naar het ‘last minute’ kunnen boeken als het nieuwe normaal. Dit heeft invloed op processen en systemen. Daarmee ontstaat ook een behoefte aan realtime info met betrekking tot het gedrag en de behoeften van bezoekers om hier zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. Realtime data is bepalend voor het succes van organisaties en dit wordt dan ook in hoog tempo de nieuwe standaard.

Dit kan vertaald worden naar data driven architecturen waarbij organisaties ‘by design’ beschikken over data. Dit is wezenlijk anders dan de inzet van gebruikelijke concepten en paradigma’s als bijvoorbeeld een datawarehouse. Het gaat om een paradigmashift van het opslaan en kopiëren van data om hier intelligentie uit te halen, naar het concept van datastreams waar op basis van abonnementen de benodigde data realtime afgenomen kan worden.