Skip to content

Blog

Vijf antwoorden op actuele vragen over IoT & streaming data

  • Home
  • Blog
  • Vijf antwoorden op actuele vragen over IoT & streaming data

In de platform-expeditie worden interviews gehouden met CEO’s en oprichters van succesvolle startups. Centraal thema van de expeditie is ‘digital’ en ‘platform economie’. In deze blog belichten we het interview met Wienke Giezeman, oprichter van The Things Network vanuit een andere ‘digital’ invalshoek en stellen wij vijf actuele vragen aan Wienke. Het interview maakt deel uit van de expeditie van Martijn Arets in samenwerking met het blogplatform van Trivento. Het komende jaar gaat hij nog drie inspirerende interviews houden.

Welke use cases (business én consumer) zijn er als het gaat om het gebruik van het netwerk?

Er zijn een aantal sprekende voorbeelden die ik hier graag wil noemen. Denk aan het meten van radioactiviteit en luchtkwaliteit met behulp van sensoren in Japan. Voor het versturen van de data wordt gebruik gemaakt van het netwerk.

Andere mooie voorbeelden zijn Meetjestad in Amersfoort, waar temperatuur en luchtvochtigheid wordt gemeten en de data wordt gedistribueerd met behulp van het netwerk.

Xignal, intelligente plaagbestrijding met behulp van muizenvallen, een oplossing om op afstand te kunnen vaststellen of een muizenval ‘actief’ is en of er al dan niet een muis in zit. Hiermee kunnen fysieke controles op muizenvallen in openbare ruimten over een groot aantal m2, komen te vervallen.

The Things Network is een community om een internet-of-things datanetwerk te maken met de LoRaWAN-technologie. Met een simpele LoRa-router van duizend euro kun je 10.000 apparaten verbinden. Dat was de start van het IoT-datanetwerk in Amsterdam dat The Things Network samen met tien partijen in de hoofdstad opzette.
– Tweakers –

Hoe vertaal je eigenschappen als schaalbaarheid, weerbaarheid en beschikbaarheid naar de software en hardware van jouw businessmodel?

Het reactive manifesto is een belangrijk uitgangspunt voor gedistribueerde oplossingen als The Things Network. Doordat we een organisch model hebben waarin de kern niet afhankelijk is van de uitvoering hebben we nu een super robuust netwerk. Het kan uiteraard nog een stuk beter maar in deze fase zien we dat het voldoende is.

Hoe belangrijk is het gebruik van OpenSource software voor het succes the Things Network? En in de toekomst?

Voor The Things Network is Open Source een middel en geen doel op zich. Het is een heel krachtig middel weliswaar om impact te maken met technologie. Maar niet heilig. Ik denk dat proprietary applicaties op het open netwerk nog belangrijker zijn, hier zitten de toepassingen en zit de zichtbare businesswaarde. Dit wordt mogelijk gemaakt met het netwerk.

IoT-toepassingen worden geassocieerd met grote hoeveelheden data die geproduceerd en geprocessed worden, ook wel streaming data genoemd.

Hoe zorg je ervoor dat je grote streaming data stromen kunt blijven faciliteren? Welke afhankelijkheden spelen hierin een rol?

The Things Network is gebouwd met zogenaamde LoRa (Long Range) een technologie die maar kleine hoeveelheden data verstuurd. Om het te laten schalen naar grote hoeveelheden data maken we gebruik van gedistribueerde server architecturen, waarmee we zo veel mogelijk de load te kunnen verspreiden en toch grote hoeveelheden kunnen verwerken.

Deze zogenaamde gedistribueerde architectuur is daarmee een belangrijke facilitator voor nu en in de toekomst. Hier zouden alle organisaties die bezig zijn met data, over na moeten denken.

Waar zie je de grootste technische uitdagingen voor verdere groei en hoe ga je hier mee om?

Op dit moment is de grootste uitdaging niet technisch. De uitdaging zie ik eerder in de technologie en het probleem die elkaar gaan vinden. Dat betekent vooral dat er veel meer use cases zijn dan wij vanuit onze expertise kunnen bedenken.

Dat heeft als gevolg dat we gewoon opportunistisch, de technologie de markt in zetten voor hele uiteenlopende toepassingen, zoals uit de verschillende voorbeelden ook blijkt. Dit voelt wat contra-productief, maar je moet toch vaak eerst zien dat iets werkt voordat je er verder in wil investeren. Dat kip-ei probleem los je op door de technologie laagdrempelig beschikbaar te maken.