Skip to content

Blog

Deze 5 organisaties maakten een blijvende Smart Industry transformatie

 • Home
 • Blog
 • Deze 5 organisaties maakten een blijvende Smart Industry transformatie

Dat Smart Industry, ofwel de vierde industriële revolutie, een enorme impact op economisch, politiek en sociaal maatschappelijk niveau heeft is duidelijk. De introductie en de verregaande mogelijkheden van internettoepassingen als IoT en nieuwe technologieën veranderen de wereld in hoog tempo. Grotendeels op technologie gebaseerde start-ups schieten als paddestoelen uit de grond en disrupten de markt. Er zijn winnaars en verliezers.
Dat het mogelijk is om als bestaande organisatie het roer om te gooien en een succesvolle digitale transformatie te ondergaan, bewijzen deze 5 organisaties.

Gelijk de diepte in? Bekijk onze flowchart: hoe je de 5 meestvoorkomende Smart Industry barricades kan wegnemen. >>

1. Wehkamp - digitale transformatie in drie stappen

Als nr. 5 op de lijst van grote Nederlandse online retailer is Wehkamp een echte pionier op het gebied van digitale transformatie. Als één van eerste retailers verruilde de organisatie de verkoop van mode en huishoudelijke artikelen van catalogus naar online. De mogelijkheden van nieuwe technologie en de trends in een snel veranderende omgeving werden op de voet gevolgd en in de bedrijfsvoering opgenomen. Rond 2016 startte de organisatie het proces van digitale transformatie. De gestructureerde missie met de focus op groei werd in drie stappen uitgevoerd:

   1. Het versimpelen van het businessmodel en het gratis verzenden van bestellingen boven de 20 euro.
   2. Duidelijke strategie met focus op gezinnen. Het assortiment werd aangepast op de doelgroep en klantbeleving werd een belangrijk item. De nieuwe klant? De Nederlandse vrouw met een gezin. Daarnaast werd de nieuwe afdeling product opgericht. De bouw van een compleet nieuw distributiecentrum zorgt ervoor dat de verwachte groei, qua voorraadbeheer en logistiek, makkelijk op te vangen is.
   3. De randvoorwaarden zijn gerealiseerd. In fase 3 ligt de focus op het versneld laten groeien van de focus categorieën en het aangaan van slimme samenwerkingen met alliantiepartners.  

 

Als early adopter van nieuwe mogelijkheden en technologieën laat Wehkamp zien dat ook een ‘traditionele’ organisatie kan meebewegen in een snel veranderende wereld. Om ook op de lange termijn succesvol te kunnen blijven werden forse investeringen gedaan, kernprocessen aangepakt en samenwerkingen aangegaan. Werkmethodes zijn meer datagedreven ingericht en automatisering en robotisering van het logistiek proces zorgt voor een betere efficiency. 

Bekijk hoe wij Wehkamp hielpen met het realiseren van een op microservices gebaseerd eCommerce-platform. 

2. Royal Flora Holland - de kracht van een ecosysteem

De Nederlandse sierteeltsector is werelds grootste exporteur van snijbloemen. Royal FloraHolland is een coöperatie van kwekers. Al meer dan 100 jaar brengt RFH kwekers en kopers bij elkaar. De organisatie gelooft er sterk in dat slim samenwerken voordelen oplevert voor de sector. Daarom wordt er voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de effectiviteit, efficiency, verduurzaming en toekomstbestendigheid van de sector. Digitalisering speelt daarin een grote rol. 

RFH wil in 2021 100% digitaal te zijn. Onder het motto ‘Connect to grow’ ontwikkelde RFH het platform Floriday. Het commerciële- en distributieplatform waar telers, kopers, dienstverleners en softwareleveranciers samenwerken. Een ecosysteem waarbinnen handel, distributie, dienstverleners en software partijen nauw met elkaar in verbinding staan. De kracht van de samenwerking is dat er voor alle partners ‘winst’ te behalen valt. Onder andere door het gebruik van AI technologie verruimt de afzetmarkt voor kwekers en hebben kopers keuze uit een breder assortiment. Dienstverleners ervaren meer gemak bij het faciliteren van de dagelijkse dienstverlening. Terwijl softwareleveranciers via slimme API’s de verschillende applicaties koppelen en blijvend kunnen optimaliseren.

Download het ebook: zo maak je business impact met Smart Industry >> <>

3. Agrifirm - boeren met hart, hoofd en handen

Schaalvergroting en de introductie van technologie zorgen voor een geheel nieuwe mogelijkheden en werkwijzen in de agrarische sector. Agrifirm, Nederlands grootste coöperatie van agrarische bedrijven, voorziet agrariërs van de beste producten, zoals voer en zaden. Ook vermarkt de organisatie haar kennis en kunde om agrariërs te adviseren en te helpen hun bedrijfsvoering te optimaliseren. 

Pluimvee
Voor de sector pluimvee helpt Trivento met de ontwikkeling voor het een nieuw platform voor app’s. Het platform heeft als doel om data inzichtelijk te maken. Want… meten is weten. Data uit verschillende kanalen, zoals sensoren, handmatige metingen of systemen van derden, worden verzameld en zo geordend dat ze te interpreteren zijn. Daarvoor worden technieken voor data-analyse en machine learning gebruikt. Een overzichtelijk dashboard zorgt voor een overzichtelijke, realtime, doelgerichte presentatie van de informatie. Deze informatie geeft agrariërs inzicht en helpt om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Bijvoorbeeld om de gezondheid en het welzijn van het pluimvee te monitoren en te bepalen welke hoeveelheid voer of medicijnen verstrekt moeten worden. 

Optimalisering blijft een voortdurend proces in een veranderende omgeving. Continue worden er testen gedaan om nieuwe ideeën en initiatieven te toetsen. Agrariërs staan onder druk. Maatschappelijk gezien is het welzijn van dieren een issue en zorgt de veranderende wet- en regelgeving rondom milieu en stikstof uitstoot voor onzekerheid. 

Met de ontwikkeling van platformen en een datagedreven aanpak helpt Agrifirm agrariërs  onder de beste omstandigheden kwalitatief goede producten te leveren en de bedrijfsvoering te optimaliseren. De organisatie heeft zichzelf geherpositioneerd en businessmodellen rond service en advies ontwikkeld. De moderne boer werkt nog steeds met zijn hart, hoofd en handen, maar laat zich helpen door slimme technologische toepassingen.

4. Marel - automatisering in foodprocessing

Fabrieken in de maakindustrie willen slimmer, flexibel en duurzaam produceren en/of slimmere producten maken. Kernprocessen worden geoptimaliseerd en er vinden steeds meer (digitale) samenwerkingen in de keten plaats. Businessmodellen verschuiven en zijn steeds vaker gericht op service.

Marel is een wereldwijde leverancier van foodprocessing systemen, software en services voor de vlees-, pluimvee- en vis-industrie. De organisatie opereert wereldwijd en in de hele keten, van ontvangst van levende dieren tot de verzending van het eindproduct. De groeistrategie is gebaseerd op het verstevigen van de wereldwijde marktpositie. Onder andere door slimme samenwerkingen aan te gaan of de aankoop van bedrijven in de keten. In haar missie legt Marel de focus op transformatie, innovatie en inspiratie.

Technologie speelt daar een belangrijke rol in. Op de locatie van Marel Meat in Lichtenvoorde is een groot deel van de medewerkers werkzaam op de IT- en ontwerpafdeling. Er wordt gewerkt aan verbetering van productiemethode, -capaciteit en de kwaliteit om de eigen concurrentiepositie en die van klanten te verbeteren. Vaak is dat maatwerk en wordt er nauw samengewerkt met klanten. Er wordt geëxperimenteerd met robots en AI. De verschillende schakels in de keten zijn verbonden met een, door Marel ontwikkeld, krachtig softwarepakket. Dat binnen de hele keten data verzamelt, processen stroomlijnt en machinerie aanstuurt.

Met de gekozen strategie is Marel een mooi voorbeeld van een organisatie die meebeweegt en slim gebruik maakt van de mogelijkheden van de 4e industriële revolutie. Marel koos voor een digitale strategie, waarin automatisering en robotica een belangrijk speelt. Door het eigen businessmodel aan te passen en door slimme samenwerkingen in de keten aan te gaan, speelt Marel wereldwijd nu een toonaangevende rol in de food processing industrie. Als smart factory, smart samenwerkingspartner en smart dienstverlener.

Meer de diepte in? Bekijk onze flowchart over hoe je de 5 meestvoorkomende Smart Industry barricades kan wegnemen. >>

5. Picnic - boodschappen, slim en snel thuisbezorgd

Picnic, is Nederlands grootste en snelst groeiende online boodschappen bezorger. Ruim 5 jaar geleden schudde de nieuwkomer de markt flink op. Nu bezorgt de online kruidenier bij honderden duizenden klanten elke dag de boodschappen thuis. De 1000 elektrische wagentjes zijn een vertrouwd beeld in 120 Nederlandse plaatsen. And still counting. Picnic belooft de klant optimaal gemak, is tegen verspilling en wil ondernemen met aandacht voor het milieu. De nieuwste technologieën worden ingezet om de organisatiedoelen te realiseren en kernprocessen te optimaliseren. Vanaf dag één staat technologie en het gebruik van data centraal in alle ontwikkelingen binnen de organisatie. Of het nu gaat om beter voorraadbeheer, persoonlijke klant aanbiedingen, routeberekening of nog duurzamer ondernemen. De software voor routeberekening is bijvoorbeeld zo geavanceerd dat er voor de optimale berekening gekeken wordt naar onder andere data over: afstand, drukte op basis van tijdstip, mogelijke feestdagen en de tijd om een parkeerplaats te zoeken.  

Picnic zet alle mogelijke nieuwe technologieën van machine learning tot AI in om haar bedrijfsvoering voortdurend te optimaliseren. Om in de nabije toekomst over te kunnen op  volledig gerobotiseerde distributiecentra, waar robots de orders picken, wordt volop geëxperimenteerd. Picnic heeft met gebruik van slimme technologie een behoefte in de markt gecreëerd, die er voorheen niet was. Consumenten ervaren het gemak van de online boodschappen-bezorgdienst.