Skip to content

Blog

Waarom een dataplatform onmisbaar is voor datagedreven organisaties

  • Home
  • Blog
  • Waarom een dataplatform onmisbaar is voor datagedreven organisaties

Je bent eruit: jouw organisatie gaat datagedreven werken. Of op zijn minst stappen maken in die richting. De voordelen, nadelen en mogelijkheden zijn onderzocht en je bent bereid om te investeren in een transitie. Of je wilt de markt opschudden met een geheel nieuw businessmodel gebaseerd op data. Hoe dan ook, data speelt voortaan een centrale rol binnen jouw organisatie. In dit blog vertellen we je waarom een dataplatform onmisbaar is. 

De inrichting van je dataplatform

Dat het gebruik van een dataplatform voordelen oplevert is duidelijk. In ons vorige blog noemde we er 6. Hoe je een goed dataplatform realiseert, hangt af van je doelstellingen én de vragen die je, met je beschikbare data, wilt beantwoorden. Dat vraagt om een nauwe samenwerking tussen business en IT. Waar je in ieder geval voor moet zorgen is dat een te realiseren platform schaalbaar is. Want een schaalbaar dataplatform stelt je in staat om snel in te spelen op fluctuaties in de markt. En om dienstverlening eenvoudig aan te kunnen passen of uit te breiden aan de veranderende vraag van gebruikers.

Om te bepalen hoe je een bij je organisatie passend dataplatform vormgeeft, stel je jezelf een aantal vragen:

1. Wil je data gebruiken om te sturen of om te automatiseren?
2. Wil je data inzetten om vooruit te kijken of om terug te kijken?
3. Wil je data verzamelen om processen te analyseren?

De antwoorden geven gelijk de oplossingsrichting voor de te kiezen technologieën.

Onmisbaar

In een datagedreven organisatie is een dataplatform onmisbaar. Datagedreven werken vraagt om het verzamelen, verwerken, consolideren en activeren van de aanwezige data. Al deze activiteiten vinden plaats op het dataplatform. Zoals al genoemd dient het platform de belangen van de gehele organisatie. Het moet dus flexibel, schaalbaar, makkelijk te integreren en duidelijk in het gebruik zijn. Het dataplatform is de spin in het web van je organisatie.

Doe de sneltest en ontdek hoe datagedreven jouw organisatie is >>

Verzamelen en opslaan van data

Op het dataplatform komen alle relevante stromen data binnen een organisatie bij elkaar. De data wordt verzameld via verschillende kanalen en opgeslagen in verschillende applicaties. Een goede domeinanalyse - voorafgaand aan de ontwikkeling van een platform - geeft inzicht in de benodigde data en de benodigde structuur. Het is jammer en onnodig duur om niet waardevolle data te verzamelen en te beheren.

De laatste jaren is er een nieuwe trend zichtbaar in het verzamelen en de opslag van data. Steeds vaker wordt dat verzameld in een Data Lake. In een Data Lake wordt alle binnen de organisatie beschikbare data opgeslagen. Zowel de georganiseerde data uit databases, als de minder gestructureerd data uit andere systemen. Dit klinkt niet erg efficiënt, maar juist voor een datagedreven organisatie biedt een Data Lake kansen om relaties te leggen en met data uit verschillende bronnen analyses te doen.

Het nieuwe dataplatform van Lifelines is hier een mooi voorbeeld van. Data uit veel verschillende bronnen is versnipperd tot brokjes data. Onderzoekers ontvangen nu een op de onderzoeksvraag afgestemde dataset op maat. Lees meer over de case.

Data verwerkingen, vertalen en consolideren

Het dataplatform is de plek waar data verwerkt wordt en waar waarde toegevoegd wordt aan je data. Binnenkomende data wordt vertaald naar standaarden, zodat de betekenis altijd helder is. Dat maakt het mogelijk om data uit verschillende systemen te integreren en combineren. Daarmee wordt de data waardevoller voor verschillende toepassingen.

Bijvoorbeeld:
Picnic, Nederlands grootste online boodschappen bezorger.
Vanaf dag één staat data centraal in alle ontwikkelingen binnen de organisatie. Of het nu gaat om beter voorraadbeheer, persoonlijke klant aanbiedingen of routeberekening. De software voor routeberekening is bijvoorbeeld zo geavanceerd dat er voor de optimale berekening gekeken wordt naar onder andere data over: afstand, drukte op basis van tijdstip, mogelijke feestdagen en de tijd om een parkeerplaats te zoeken.

Picnic zet alle mogelijke nieuwe technologieën van machine learning tot AI in haar bedrijfsvoering in. De stip op de horizon? Volledig gerobotiseerde distributiecentra, waar robots de orders picken.

Actionable maken van data

Het dataplatform geeft je de informatie om de juiste beslissingen te nemen en helpt je om je kernprocessen te sturen te voorspellen en te automatiseren. Kortom het laat data voor je werken. Afhankelijk van je doelstellingen en de toegepaste technologieën, vertaalt je dataplatform data tot businessinformatie. In dashboards, heldere procesanalyses of doet het voorspellingen.

Grote online retailers analyseren bijvoorbeeld doorlopend het gedrag van hun gebruikers. Zoeken, klikken, kopen, niks blijft onopgemerkt. Koop je een boormachine, dan wordt vaak niet alleen de bijbehorende set boortjes als suggestie gegeven. Heb je als eens eerder gezocht op tuingereedschap? Dan is de kans groot dat je ook een elektrische snoeischaar geadviseerd krijgt.

Maar ook providers als KPN zetten in op data. Met hun self-service Things Portal willen ze IoT dienstverlening voor zakelijke klanten verbeteren. Een mooi voorbeeld daarvan is het CO2 dashboard. Meetgegevens van IoT devices worden geïnterpreteerd en op een dashboard vertaald naar informatie. De informatie draagt bij aan een gezondere en veilige leefomgeving. Next step is dat het platform de gegevens zo interpreteert en zelf actie onderneemt. Door bijvoorbeeld ventilatiesystemen in te schakelen of een afspraak in te plannen bij een monteur.

Apollo Platform as a Service

Organisaties die datagedreven werken worden dankzij data en de interpretatie daarvan steeds slimmer. Een flexibel, schaalbaar goed geoutilleerd dataplatform is essentieel om datagedreven te kunnen werken. Trivento ontwikkelde het Apollo Platform. Het met AWS en Openshift (Redhat) ingerichte Platform, is voor de meeste van onze opdrachtgevers hét fundament voor dataopslag en -verwerking. Daarmee vormt het de basis voor organisaties om datagedreven te werken. Of om stappen te gaan maken richting datagedreven werken.