Skip to content

Blog

Waarom het belangrijk is Smart Industry initiatieven door te zetten

  • Home
  • Blog
  • Waarom het belangrijk is Smart Industry initiatieven door te zetten

In ons vorige  de betekenis van Smart Industry, werd duidelijk dat we ons begeven in de vierde industriële revolutie. Slimme internettoepassingen en de introductie van nieuwe technologieën brengen een wereldwijde verandering op gang. Zowel op maatschappelijk als op economisch niveau. De vraag en het aanbod van producten en diensten verandert sneller dan ooit. Als organisatie moet je daarop voorbereid zijn. Daarom is het verstandig om continue te kijken waar de ‘slimme haakjes’ en de mogelijkheden in jouw organisatie zich bevinden. Nog belangrijker is om ze ook te benutten.

Genereer ideeën en benut je kansen

Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor nieuwe kansen. Je moet ze alleen weten te vertalen en in je kernprocessen in te bedden. Bekend is al dat het internetgebruik via verschillende devices de komende jaren alleen maar toe gaat nemen. Dat de online bestedingen van consumenten blijven stijgen. En dat nieuwe technologieën als artificial intelligence, machine learning en predictive analyses beschikbare data beter voor je kunnen laten werken. Houd deze ontwikkelingen goed in de gaten én bedenk hoe je ze kunt gebruiken om producten, diensten of processen te verbeteren. Kijk met een open blik en laat alle weerstand tegen veranderingen en innovatie varen.

Toets je idee met een PoC

Ideeën kunnen fantastisch klinken of lijken. Belangrijker is echter dat je doelgroep je idee gaat omarmen en er gebruik van gaat maken. Met een Proof of Concept (PoC) toets je de praktische haalbaarheid van een idee, theorie, technologie of functionaliteit. In de meest ideale situatie toets je zowel de technische, organisatorische als economische haalbaarheid. Afhankelijk van het idee, toets je de PoC binnen je gehele ecosysteem. In de praktijk blijkt dat veel ideeën uitstekend uitvoerbaar zijn. Er wordt zelfs vaak gezegd dat met technologie alles mogelijk is. Maar waarom zijn er dan zoveel goede ideeën en worden er zoveel proefballonnetjes opgelaten, die nooit landen in de organisatie?

Elon Musk: koning van de proefballonnen

Dat Elon Musk graag proefballonnetjes oplaat is duidelijk. Zijn denkbeelden en acties schudden bestaande markten flink op. Dat is een deel van zijn bestaansrecht. Expedities naar Mars, volledig elektrische aangedreven auto’s, de grootsheid van zijn aanpak is voor een beperkt aantal organisaties weggelegd. Musk ervaart ook veel weerstand op zijn plannen. Toch is zijn werkwijze een inspirerend voorbeeld voor velen. Door politiek, maatschappelijke issues te combineren met de technologische mogelijkheden creëert hij behoefte. Hij bedenkt, toetst, evalueert, past aan en lanceert en ontwikkelt door.

Met zijn visie op duurzaam vervoer, geloof in het belang en doorzettingsvermogen introduceerde hij de eerste volledig elektrische auto, de Tesla. Hij heeft een verandering in gang gezet en ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd voor duurzaam vervoer. Als het alleen bij ideeën was gebleven wat dat nooit gelukt. Andere marktpartijen rennen nu om ook met milieuvriendelijke alternatieven te komen. Ondertussen waren ze bij Tesla bezig om de accu range te verbeteren. En weer rijden ze voorop in de markt.

Download het ebook: zo maak je business impact met Smart Industry >> <>

 

Bewegen is gezond, dus wees niet bang voor verandering

Een verandering, hoe klein die ook lijkt, vraagt om aanpassingen en die hebben gevolgen. Bijvoorbeeld voor de gangbare processen, budgetten, productie of werkgelegenheid. Niet iedereen zit daarop te wachten. In organisaties met een korte termijn visie is het dan makkelijk om de weg van de minste weerstand te kiezen. En wordt een goed idee terzijde geschoven, omdat het bijvoorbeeld om te veel aanpassingen in het applicatielandschap vraagt, met de bijbehorende kosten. Of dat de angst voor werkverlies te groot is. Jammer want beweging is gezond en op de langere termijn levert het bijna altijd profijt op.

Domotica

Toon eneco

 Een voorbeeld dicht bij huis   is         Toon® van Eneco.
 Als energieleverancier koos Eneco   rond 2007 voor een meer   duurzame strategie.

Dat betekende een omslag in de manier van denken en werken. De focus kwam daardoor meer te liggen op het opwekken en leveren van groene energie en het beperken van het energiegebruik in plaats van op het leveren van zoveel mogelijk energie. Als één van de eerste kwam Eneco met de slimme energiemeter Toon®. Door de meter te koppelen aan het internet en de beschikbare data visueel te maken gaf Toon® als eerste energiemeter, realtime inzicht in het energieverbruik thuis. Tips om het energieverbruik te verminderen volgden al snel.

Eneco heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten. Door samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld Philips en netwerkproviders heeft Eneco een geheel nieuw ecosysteem gecreëerd. Door samen ideeën uit te werken en te toetsen aan de markt heeft Toon® - en domotica in het algemeen - terrein gewonnen in de maatschappij. Door slim gebruik van internet integratie en het gebruik van nieuwe technologieën is bijna het hele huishouden te regelen via een app. Tien jaar geleden werd dit scenario vaak weggezet als een leuke fantasie. Nu worden er huizen gebouwd die volledig uitgerust zijn met technologie. Wat we ermee willen zeggen is dat het zo snel kan gaan. En dat de vraag van je klanten meebeweegt met wat er in de markt te krijgen is.

Geef ideeën echt een kans

Door mee te gaan met de Smart Industry beweging richt je je blik op de toekomst. Voor alle organisaties is het slim om de mogelijkheden op passende manier te verkennen. Dat blijkt wel uit de voorbeelden. Voor de ene organisatie is dat makkelijker dan voor de andere. Bij Trivento zijn wij ervan overtuigd, dat er in iedere organisatie kansen liggen. Begin eens met een analyse van de kernprocessen. Kijk waar de bottlenecks zitten en bedenk oplossingen hoe het beter kan.

In onze workshopsessies begeleiden wij je in 5 dagen naar een concreet én getest prototype. Door actief met mogelijkheden aan de slag te gaan, komt er een energie vrij en neem je een voorsprong op anderen. Ben je geen start-up of scale-up, vergelijk je er dan ook niet mee. Zij worden gehinderd door weinig ballast en zijn voor bestaande organisaties lastig in te halen. Focus je op je directe concurrenten en blijf die een stap voor. Geef waardevolle ideeën een kans om uit te groeien tot iets moois. Geloof erin en geef bij weerstand niet gelijk op. Je moet ze durven uitvoeren. Ook als ze zich niet direct in klinkende munt vertalen.

Jouw volgende stap

Wil je een paar handvatten voor een aanpak die past bij jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. Wij geloven dat je met de inzet van de juiste technieken en technologieën op een slimme manier het verschil kunt maken.