Skip to content

Blog

Waarom wij fan zijn van Angular

  • Home
  • Blog
  • Waarom wij fan zijn van Angular

Angular is een open source framework ontwikkeld door Google om snelle, one page web applications te ontwikkelen. In de wereld zijn alle bedrijven bezig met het digitaliseren van hun omgevingen. Of het nu gaat om inzicht in je informatie, een portaal voor je medewerkers of een nieuwe mobile app, bedrijven zijn bezig om weg te stappen van desktop applicaties en richten zich naar iets toegankelijk(ers).

Met Angular is het mogelijk om te digitaliseren. Het biedt de mogelijkheid om een interface te bouwen die zowel snel als toegankelijk is voor zijn gebruikers. Je kan er bijvoorbeeld apps, dashboards of websites mee bouwen. 

Waarom wij met Angular werken

Er zijn veel web frameworks op de markt waar Angular er één van is. Andere frameworks zoals React, Vue of Svelte concurreren met Angular om op de eerste positie te staan. De methodes die ze gebruiken zijn verschillend, maar het resultaat is hetzelfde. Elk framework die hier genoemd is zou je voor hetzelfde project kunnen inzetten. Maar als hetzelfde resultaat bereikt kan worden waarom kiezen wij dan voor Angular?

Ervaring

Als eerste zijn we erg ervaren in Angular. We zijn al sinds 2014 bezig met ontwikkelen van Angular applicaties. We weten de ins en outs van het framework en we weten waar het vandaan is gekomen. Angular blijft zich nog ontwikkelen en staat nog steeds in de top van meest gebruikte web frameworks.

Standaardisatie 

Angular heeft in zijn framework voor veel toepassingen al een voorziening. Als je Angular gebruikt hoef je geen overweging te maken of je nu voor de ene routing module gaat of voor de andere. Deze standaard aanpak zorgt ervoor dat de gebruikers van Angular weten wat ze kunnen verwachten. Maar zelfs al wil je een andere module dan is daar altijd een mogelijkheid voor.

Wij vinden dat Angular door zijn gestandaardiseerde aanpak er een eenduidigheid ontstaat onder de ontwikkelaars. De kennis over een project is hierdoor sneller overgedragen. 

Typescript, RxJs, Angular CLI

Daarnaast vinden wij dat Angular een aantal sterke keuzes heeft gemaakt. De keuze om Typescript als standaard te gebruiken vinden we juist. Typescript zorgt ervoor dat javascript strongly typed is. Door dit aspect weten we exact wat er verwacht wordt in de code en dat zorgt ervoor dat de code beter leesbaar is. 

Gecombineerd met RxJs heeft dit extra veel kracht. RxJs maakt gebruik van de observable pattern om data calls, maar ook andere asynchrone calls, te hanteren. Met observables heb je meer controle over je data flow, een manier om ander gedrag af te laten gaan na een update en een manier om af te zijn van de well bekende 'callback hell'.

Als de kers op de taart is er voor Angular een command line interface (CLI) geschreven. Hierdoor kun je snel projecten, pagina's en componenten aan maken. 

Conclusie 

In de front-end wereld ontstaan er veel web frameworks en ze concurreren allemaal voor dezelfde plek. Onze voorkeur gaat uit naar Angular vanwege de ervaring die we hebben op gedaan met Angular. Wij van mening zijn dat de gestandaardiseerde aanpak van Angular er voor zorgt dat er een eenduidigheid ontstaat. 

We zijn blij met de keuzes voor Typescript en RxJs. Omdat deze keuzes ervoor zorgen dat de code leesbaarder blijft en meer controle hebben over onze data flow. En gecombineerd met Angular CLI kunnen we snel een project opzetten. 

We weten dat het zelfde resultaat bereikt kan worden door andere web frameworks en hierdoor zijn onze redenen ook minder objectief. We werken graag met Angular en zien nog geen redenen om er van af te stappen.