Skip to content

Blog

Wat is Elasticsearch?

Eleasticsearch (ES) is een gedistribueerde search engine welke je zoekopdrachten laat doen door complete text documenten. Deze tekstdocumenten kunnen door Elasticsearch worden geïndexeerd, geparsed, getokenized en op een eigen manier geconfigureerd worden waardoor er razendsnel gezocht kan worden binnen grote hoeveelheden documenten met grote hoeveelheden tekst.

Elasticsearch is onderdeel van de ELK stack, waar E voor Elasticsearch staat. De L voor Logstash, wat een server-side data processing pipeline is welke kan worden gecombineerd om je ES indexen te vullen (wij gebruiken dit momenteel niet en doen dit direct zelf via directe API calls naar een index). De K in ELK staat voor Kibana wat een interface biedt om je ES data te te visualiseren en te navigeren.

Buiten het snelle zoeken maakt Elasticsearch ook gebruik van een handig en makkelijk te customizen zoek score. Hierdoor kunnen bepaalde zoektermen genegeerd worden, bepaalde velden in documenten hoger gewaardeerd worden waardoor relevantere items en of zoek resultaten sneller naar boven komen.

Waarom wij Elasticsearch gebruiken:

Real time zoeksuggesties te doen

Omdat het zoeken zo snel gaat in documenten biedt Elasticsearch zo goed als realtime zoekresultaten.

Te zoeken in veel en grote documenten

Een van onze klanten, FWG maakt gebruik veel bijlages van word, pdf of andere documenten. Deze documenten bevatten gemiddeld 3 tot 4 pagina's aan tekstuele beschrijvingen van een functie. Om hier makkelijk en snel doorheen te kunnen zoeken laden we de bestanden als attachments in welke door ES netjes om worden gezet naar getokenizede en geparste tekst.

Benieuwd waarvoor Elasticsearch nog meer gebruikt kan worden én hoe je het je businesswaarde vergroot? Download dan hieronder ons ebook.