Een customer service portal voor AXENT

Markt:           Verzekeringen – polisadministratie.
Uitdaging:   Ondersteuning frontend processen en het intermediair.
Oplossing:  AngularJS Customer Service Portals en website www.axent.nl.
Voordelen:  Hogere klanttevredenheid, lage kosten per polis.
Website:      www.axent.nl

  ‘De AXENT Customer Service Portals en de website www.axent.nl zorgen voor een hogere klanttevredenheid en voor lagere kosten per polis. Daarmee dragen deze op AngularJS gebaseerde oplossingen bij aan de doelstellingen van AXENT.’

  André Weber
  CTO AXENT

   Achtergrond

   Vanaf april 2010 is de uitvaart portefeuille van AEGON Nabestaandenzorg N.V. overgegaan naar AXENT Nabestaandenzorg N.V. Sindsdien opereert het als zelfstandig uitvaartverzekeraar onder de naam AXENT.

   AXENT merkt dat uitvaartwensen van mensen veranderen. Om aan deze wensen tegemoet te komen, keert het bedragen uit welke vrij te besteden zijn, in plaats van een vooraf bepaald dienstenpakket.

   De uitvaartverzekering van AXENT dient te voldoen aan de volgende voorwaarden voor verzekerden:

   • makkelijk te begrijpen
   • zelf aan te passen
   • bieden van persoonlijke keuzevrijheid

   Uitdaging

   Tevreden klanten en concurrerende producten kunnen aanbieden in een competitieve omgeving! Dat is het doel en de uitdaging van AXENT. Om dit te bereiken wordt gestuurd op hoge klanttevredenheid en lage kosten per polis.

   Hiervoor is het noodzakelijk dat:

   • Processen (front- en backoffice) klantvriendelijk en zeer efficiënt worden ondersteund
   • Medewerkers en het intermediar, efficient en uniform werken
   • Producten kunnen worden verkocht via het directe (online) kanaal (www.axent.nl)
   • Het online kanaal geoptimaliseerd wordt door relevante content en funnelbeleving om zo de conversie te verhogen en de kosten per polis te verlagen

   Aangezien AXENT haar producten zowel direct (www.axent.nl) als via het intermediair aanbiedt, is het de uitdaging om de eindklanten in alle gevallen een zelfde en relevante beleving te bieden.Dit betekent relevant zijn in service en product. Eenvoudig en transparant met een efficiënte en correcte administratie.

   Oplossing

   AXENT gebruikt voor de ondersteuning van de core activiteiten een standaard polisadministratie pakket. Een standaard oplossing heeft geleid tot efficiënte BackOffice processen, maar de oplossing ondersteunt niet alle processen van de eigen organisatie en die van het intermediair, op een uniforme, klantvriendelijke en gewenste efficiente wijze.

   AXENT heeft hiertoe met Trivento een tweetal Customer Service Portals en een nieuwe website (www.axent.nl) ontwikkeld. De zogenaamde Klanten Service Portal (KS portal) ondersteunt veel voorkomende taken van de Frontoffice medewerkers. Daarnaast is er een Tussen Personen portal die door het Intermediair wordt gebruikt (TP portal).

   Vanwege het ‘1 klik’ principe van de AngularJS portal oplossingen (alle benodigde informatie is met 1 ‘muisklik’ te vinden), wordt deze ook voor de ondersteuning van specifieke processen in de backoffice gebruikt.

   De portal oplossingen werken zeer intuïtief waardoor de benodigde inwerktijd minimaal is. In praktijk blijkt dat medewerkers geen training nodig hebben en direct aan de slag kunnen. Dit leidt daarmee tot de gewenste hoge efficiency.

   De Customer Service Portals en de website www.axent.nl hebben de volgende kenmerken:

   • Naadloze aansluiting op de BackOffice processen en systemen
   • Polissen kunnen online (via www.axent.nl) worden afgesloten
   • Wordt gebruikt door zowel de medewerkers als het intermediair
   • Workflow & processen worden optimaal en uniform ondersteund
   • Gebruiksvriendelijkheid voor de klanten en efficiency staan centraal
   • Hoge mate van beveiliging, gebaseerd op OWASP, standaard in het Trivento ontwikkelproces
   • Hoge betrouwbaarheid, hoge beschikbaarheid en een zeer beperkte tot geen downtime
   • De oplossing is gebaseerd op het AngularJS webapplicatie framework

   De inzet van bovenstaande oplossingen heeft geleid tot een hogere klanttevredenheid, uniforme en efficiënte back- en frontoffice processen bij AXENT en het intermediair. De mogelijkheid om polissen via het directe kanaal, online te kunnen afsluiten draagt daarbij in belangrijke mate bij aan het verlagen van de kosten per polis.

   Meer weten over deze case? Neem gerust contact op!