Business Case Goede Doelen Loterijen - Beehive

Goede Doelen loterijen maken heel veel mensen blij!

Zo hielpen wij Goede Doelen Loterijen met de realisatie en implementatie van een flexibel, schaalbaar backoffice systeem, op basis van microservices.

Over Goede Doelen Loterijen

Logos GDL

 

De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de VriendenLoterij) zijn al meer dan 30 jaar actief in Nederland. De loterijen zijn door betrokken burgers opgericht om fondsen te werven voor het goede doel. Minimaal 40 procent van de opbrengst van de loten wordt gedoneerd. Dat is een bedrag van ruim 500 miljoen euro per jaar. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij in 1989 is er al 8,3 miljard euro gedoneerd. En dat is dan alleen nog maar in Nederland.

Jaarlijks worden er donaties gedaan aan honderden stichtingen en goede doelen organisaties. Allemaal houden ze zich bezig met het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen en dieren. En het herstel en behoud van natuur in Nederland en in de rest van de wereld. Novamedia, de organisatie die het format van de Postcode Loterij ontwikkelde, is met het format naast Nederland ook actief met Postcode Loterijen in Duitsland, Engeland, Noorwegen en Zweden.


Loterijen & kansspelen

De Nationale Goede Doelen Loterijen is de grootste organisator van loterijen in Nederland. Van hieruit worden onder meer de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij georganiseerd. Deze markt is ‘open’. Voorwaarde is dat aanbieders van goededoelenloterijen minimaal 40% van de omzet afdragen aan goede doelen. Momenteel is er een discussie gaande of de regels voor deze loterijen moeten veranderen en gelijk getrokken moeten worden met de regels voor de twee loterijen van de staat (Lotto en Staatsloterij), die veel minder afdragen aan goede doelen of de staat. De consument lijkt gebaat bij heldere en uniforme regels. En, met de aanstaande opening van de online gokmarkt, bij regels die een onderscheid maken tussen fondsenwervende loterijen en risicovolle kansspelen. Daarbij is het van belang om de hoge bijdragen aan de samenleving die nu uit goede doelen loterijen voortvloeien, minimaal op niveau te houden en waar mogelijk te vergroten.

Om zoveel mogelijk fondsen te kunnen werven, wil GDL constant doorontwikkelen. Het liefst met nieuwe technologieën, op een schaalbaar, flexibel platform dat 100% uptime garandeert.


Uitdaging

Om zoveel mogelijk fondsen voor goede doelen te genereren is het voor de Goede Doelen Loterijen van belang om (potentiële) klanten te boeien en te binden. Communicatie, flexibiliteit, snelheid en een responsive gebruikfersinterface zijn daarbij essentieel. 

Al sinds 2007 levert Trivento een bijdrage aan het creëren van technologie oplossingen, die de primaire processen van de Goede Doelen Loterijen ondersteunen. De bestaande software was verouderd en intern zo verweven geraakt, dat wijzigingen leidden tot issues. 

Voor de realisatie van een nieuw modern systeem stelde Goede Doelen Loterijen de volgende doelen:

  • Verkorten van de time-to-market.
  • Verbetering van schaalbaarheid van software om snel en doeltreffend marketingcampagnes te faciliteren.
  • Ontwerp volgens microservicesarchitectuur. Door middel van open API's, samenwerking met externe (internationale) partners op een digitaal platform mogelijk maken.
  • Betere beheersbaarheid van applicatielandschap.

Het backoffice systeem van de Goede Doelen Loterijen omvat onder andere de ledenadministratie, abonnementen, uitgifte van loten, trekkingsengine, communicatie, incasso en de betalingen.


Tactiek

 

Trivento heeft als softwareleverancier een groot gedeelte van de microservices gebouwd. Elke microservice opereert volledig onafhankelijk, wat de beheersbaarheid van het systeem ten goede komt. Bij het ontwikkelen van de microservices zijn de principes van het Reactive Manifesto  in acht genomen. Het overgrote deel van onze microservices verwerkt data via 'data streams', wat de schaalbaarheid ten goede komt.

Een Continuous Deployment (CD) pipeline gebaseerd op het gebruik van Docker Container technologie draagt significant bij aan het verkorten van de time to market. 

Kortom, het systeem is volledig toekomstbestendig en nieuwe features gaan sneller naar productie.

Prijswinnende architectuur

BeehiveNL heeft zelfs de NAF Architectuurprijs gewonnen  waarin Trivento een rol heeft gespeeld.

Ingezette technologie waar wij blij van worden

Scala Akka Spring Boot Docker Elastic search Java React

It takes a team

Jij en wij. We zijn een team. Door onze kennis bij elkaar te brengen ontstaat er iets dat niet alleen groter is, maar ook slimmer, beter doordacht. Technologie helpt ons daarin, maar het echte werk komt van mensen.

It takes a team

Jij en wij. We zijn een team. Door onze kennis bij elkaar te brengen ontstaat er iets dat niet alleen groter is, maar ook slimmer, beter doordacht. Technologie helpt ons daarin, maar het echte werk komt van mensen.


Resultaat

 

Met Beehive zijn we er samen met Goede Doelen Loterijen en IT-collega's in geslaagd om een overzichtelijk, flexibel en schaalbaar IT landschap te realiseren. De time-to-market bij nieuwe features is verkort en samenwerking op het digitale platform met (internationale) partijen is mogelijk. 

Het platform sluit nauw aan bij de business en maakt het halen van businessdoelstelllingen eenvoudiger. Op de langere termijn zorgt het voor een kostenbesparing op IT. 

 

Wij zijn er bijzonder trots op dat we hebben mogen bijdragen aan een vlekkeloze live-gang van Beehive.

Juul Beekers Consultant digital change

Juul Beekers Consultant digital change

Laat hier je nummer achter

Juul neemt contact met je op