Business Case FWG Progressional People

Gemak en werkplezier in de zorg

Samen verhogen we het werkplezier van meer dan 1 miljoen zorgmedewerkers

FWG Progressional People

fwg prog

 

FWG Progressional People (FWG) wil dat mensen met veel plezier werken in de zorg. Nu en in de toekomst. FWG ontwikkelt, onderhoudt en optimaliseert de applicaties voor functiewaardering voor de zorgsector. Met als doel de grootst mogelijke uniformiteit in beloning te creëren.

Daarnaast vindt doorlopend onderzoek plaats naar trends en ontwikkelingen in de sector en de effecten daarvan op branches, organisatie en functies. FWG adviseert zorginstellingen en deelt kennis via publicaties en events. Voortdurend wordt in kleinschalige ecosystemen gewerkt aan strategische innovatieprojecten.


Zorgsector

De zorgsector is een vitale sector die iedere Nederlander raakt. Het is ook een sector in beweging. Het voortdurende tekort aan personeel en het hoge verloop, daagt verschillende instanties en de overheid uit om de sector aantrekkelijker te maken. FWG helpt met functiewaardering en adviseert en participeert in strategische projecten, die voor meer positieve beleving in de sector moeten zorgen.

Slimme applicaties, zoals Zorg Inspirator, maken het mogelijk om interactief met carrièreplanning bezig te zijn. En zijn bedoeld om mensen te enthousiasmeren voor de zorg. Net als de Werkplezier app, die het dagelijkse werk leuker en makkelijker moet maken. 

Onze gezamenlijke ambitie: meer werkplezier en werkgemak voor de ruim 1 miljoen medewerkers in de zorg realiseren

De kracht van verbinding

Onze uitdaging is om samen met FWG impact te maken in de zorg sector. Om de beste oplossingen voor eindgebruikers te creëren verbinden we, in intensieve samenwerkingen, kennis van de business en techniek. Dat doen we op alle niveaus in de organisatie en daarbuiten. We vullen elkaar aan op onze kernkwaliteiten. Daardoor zijn we in staat om oplossingen te bieden, die perfect aansluiten bij de behoeftes in de markt én technisch robuust en bestendig zijn. 

We houden ons bezig met:

  • Lifecycle management
  • Samenwerken in ecosystemen
  • Platform ontwerp
  • Next level user experience

Onze rol in klantteams is pro-actief en constructief. Er is ruimte om ideeën uit te werken in heldere roadmaps voor verschillende doelgroepen. Daarin worden gebruikersbehoefte, de functionele wensen en technische mogelijkheden bepaald. 

Met PoC’s toetsen we of ideeën realistisch zijn en daadwerkelijk gaan bijdragen aan het gebruiksgemak of verbeteren van functionaliteit. Echte verbinding maken met de eindgebruiker is onze manier om het verschil te maken en samen succesvol te zijn. We lopen dan ook gerust een dag, ook in verplegersuniform, mee op een afdeling om zelf ervaring op te doen.

Het Customer Succes Team houdt zich bezig met ontwerp en realisatie van nieuwe platformen en applicaties. En managet de lifecycle van het bestaande applicatielandschap. 

Innovatie

Regelmatig organiseert FWG deepdive sessies voor haar klanten, in deze sessies wordt o.a. toelichting gegeven op de nieuwste content van de functiewaardering applicatie en kijkt FWG vooruit naar de toekomst. Trivento ondersteunt daarbij door mogelijkheden van technische vernieuwingen, zoals Machine Learning en AI, aan te dragen of in een prototype vorm te geven.

Door echt samen te kijken hoe we het verschil kunnen maken, ontstaat er een prettige open sfeer. Iedereen heeft de ruimte voor persoonlijke inbreng, en er is enorm veel onderling respect en vertrouwen ontstaan.

Van leverancier
naar partner

Sinds 2008 werken FWG en Trivento samen. Destijds zocht FWG een partij, om de applicatie ‘functiewaardering in de zorg’ - toen nog op een CD Rom - online beschikbaar te maken voor de hele sector. Voor beide partijen brak een nieuwe fase aan. Voor FWG de digitalisering van een product en voor Trivento een overgang naar werken via de SCRUM methodiek.

Door de jaren heen is er een intensieve samenwerking ontstaan, die gebaseerd is op wederzijds respect, vertrouwen en expertise. Met als resultaat tot nu toe vier succesvolle projecten en de eerste stappen in de richting van samen ondernemen.

Sander Kleiweg FWG

Sander Kleiweg Manager Shared Service Center FWG

Wij zien Trivento als strategisch partner. Écht pro-actief en met aandacht voor nieuwe mogelijkheden en kansen.

Sander Kleiweg FWG

Ecosysteem HR Zorg

Onze reis van klant- leverancier naar partnership met FWG Progressional People ontwikkelt zich nog steeds. Samen werken we verder aan de doorontwikkeling van bestaande de producten FWG functiewaarderingssysteem, Zorginspirator en Werkplezier. Niet als losstaande producten maar als onderdeel van het Ecosysteem HR Zorg. Hierbij wordt de kennis, ervaringen en visie op de ontwikkelingen in de toekomst op zowel HR zorg vlak als op IT en Employee Experience vlak gecombineerd. 

Samen werken we aan een ecosysteem waarbinnen de behoeften en belangen van zorgprofessionals, hr managers en bestuurders en niet strijdig zijn maar in elkaars verlengde liggen. Een ecosysteem rond diversiteit, onderlinge afhankelijkheid, groei en dynamiek waarbij niet het systeem maar de mens, de zorgmedewerker centraal staat.

Wat we samen
al hebben bereikt

Meer over de projecten die we samen met FWG en partners doen

FWG Progressional People

Realisatie en doorontwikkeling van functiewaarderings-systeem in de zorg

Zorginspirator

Er is meer mogelijk dan je denkt. Carrièreperspectief in de zorgsector.

Werkplezier app

Hoe meet je het werkplezier in jouw organisatie met een app? Een co-productie van Saxenburgh Groep, FWG en Trivento

It takes a team

Wij werken samen met onze collega’s van FWG aan verbeteringen in de zorg

It takes a team

Wij werken samen met onze collega’s van FWG aan verbeteringen in de zorg


Toekomst

“De samenwerking tussen Trivento en FGW is door de jaren heen uitgegroeid tot een intensief partnership. Trivento vervult daarin de rol van technologie partner. Naast het dagelijks beheer en onderhoud van onze systemen adviseert Trivento proactief over de mogelijkheden voor het gebruik van nieuwe technologieën, waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld de introductie van Mobile, Cloud en DevOps.” (Sander Kleiweg, Manager Shared Service Center FWG)

Juul Beekers Adviseur Digitale Platformen

Juul Beekers Adviseur Digitale Platformen

Laat hier je
gegevens achter

Juul Beekers neemt contact met je op