Business Case Relatie Goede Doelen Loterijen

Samen werken aan een betere wereld

Van IT leverancier naar technologiepartner. Hoe onze relatie tot stand kwam en we nog steeds samen groeien.

Over Goede Doelen Loterijen

Logos GDL

 

De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de VriendenLoterij) zijn al meer dan 30 jaar actief in Nederland. De loterijen zijn door betrokken burgers opgericht om fondsen te werven voor het goede doel. Minimaal 40 procent van de opbrengst van de loten wordt gedoneerd. Dat is een bedrag van ruim 500 miljoen euro per jaar. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij in 1989 is er al 8,3 miljard euro gedoneerd. En dat is dan alleen nog maar in Nederland.

Jaarlijks worden er donaties gedaan aan honderden stichtingen en goede doelen organisaties. Allemaal houden ze zich bezig met het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen en dieren. En het herstel en behoud van natuur in Nederland en in de rest van de wereld. Novamedia, de organisatie die het format van de Postcode Loterij ontwikkelde, is met het format naast Nederland ook actief met Postcode Loterijen in Duitsland, Engeland, Noorwegen en Zweden.


Loterijen & kansspelen

De Nationale Goede Doelen Loterijen is de grootste organisator van loterijen in Nederland. Van hieruit worden onder meer de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij georganiseerd. Deze markt is ‘open’. Voorwaarde is dat aanbieders van goededoelenloterijen minimaal 40% van de omzet afdragen aan goede doelen. Momenteel is er een discussie gaande of de regels voor deze loterijen moeten veranderen en gelijk getrokken moeten worden met de regels voor de twee loterijen van de staat (Lotto en Staatsloterij), die veel minder afdragen aan goede doelen of de staat. De consument lijkt gebaat bij heldere en uniforme regels. En, met de aanstaande opening van de online gokmarkt, bij regels die een onderscheid maken tussen fondsenwervende loterijen en risicovolle kansspelen. Daarbij is het van belang om de hoge bijdragen aan de samenleving die nu uit goede doelen loterijen voortvloeien, minimaal op niveau te houden en waar mogelijk te vergroten.

Zoveel mogelijk fondsen voor het goede doel werven. In een markt met eerlijke concurrentiepositie.


Naamsbekendheid en fondsen werven

  • Positie in een verzadigde markt verstevigen
  • Online gaming
  • Uitbreiding dienstverlening naar andere kanalen

De belangrijkste uitdaging van de Goede Doelen Loterijen is om fondsen te werven en bekendheid te genereren voor het werk van de goede doelen. In een veranderende en concurrerende markt willen de Goede Doelen Loterijen mensen blijven prikkelen om mee te spelen met de loterijen op een aantrekkelijke en gemakkelijke manier. Door bijvoorbeeld vernieuwende marketingcampagnes te lanceren, promotionele acties te organiseren of een nieuwe spelvorm te introduceren. Dat vraagt om schaalbaarheid en flexibiliteit van de systemen en een uitstekend functionerend backofficesysteem. Trivento helpt de Loterijen naar een schaalbaar, flexibel platform met 100% uptime.

Om zoveel mogelijk fondsen te kunnen werven, wil GDL constant doorontwikkelen. Het liefst met nieuwe technologieën, op een schaalbaar, flexibel platform dat 100% uptime garandeert.

Een andere belangrijke business uitdaging van de Loterijen is om een gezonde, eerlijke positie te houden in de veranderende kansspelmarkt. Daarvoor kijken de Loterijen onder meer naar de mogelijkheden van online gaming om de dienstverlening uit te breiden, met behoud van hun missie om zoveel mogelijk bij te dragen aan een groene, rechtvaardige samenleving. En naar de mogelijkheid om de bestaande dienstverlening uit te breiden naar andere kanalen. Als de markt van online gaming open gaat, betekent dat voor de Goede Doelen Loterijen dat de concurrentiepositie onder druk kan komen te staan. Commerciele aanbieders uit binnen- en buitenland kunnen hun verslavende producten lanceren op de Nederlandse markt. Dat kan ten koste gaan van de fondsenwervende kracht van goededoelenloterijen.


Van IT leverancier naar technologie-partner

De relatie tussen de Goede Doelen Loterijen en Trivento is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, deskundigheid, kwaliteit en het geloof om het samen beter te kunnen maken. Trivento bouwt als IT leverancier sinds 2005 al mee aan systemen, die de hele backoffice van de loterijen moest ondersteunen. Al vrij vroeg in het eerste traject signaleerde Trivento, dat de gekozen aanpak en architectuur niet zou leiden tot het resultaat dat paste bij de business doelstellingen. Jan Oostrom, voormalig concerndirecteur en verantwoordelijk voor ICT en operations, zegt daarover: ‘Het lef en ondernemerschap dat Trivento en dan met name Gert toonde, heeft mij destijds overtuigd om de opdracht aan Trivento te gunnen. Hoewel ik de stekker uit het lopende project moest trekken, had ik sterk het gevoel dat Trivento begreep hoe we onze doelstellingen wel konden halen.’

Lennaert Kuijpers - ‘De mensen van Trivento zijn geen ‘handjes’, maar echte collega’s. Het schept een band als je samen kunt werken op basis van vertrouwen én het geloof dat je samen dingen beter maakt.'


Door de jaren heen is de relatie gegroeid en volwassen geworden. ‘Kritisch op de kwaliteit en continu verbeteren, dat typeert Trivento nog steeds”, volgens Lennart Kuijpers. ‘Ik zie Trivento dan ook voor nu als in de toekomst als een stabiele technologiepartner, die ons helpt om onze doelen te halen en de kwaliteit te waarborgen. Met name bij de realisatie van Beehive, ons huidige backoffice systeem, heeft Trivento een belangrijke rol gespeeld. Zowel sturend als uitvoerend. Als technologiepartner kun je je rol alleen goed vervullen als je kennis neemt van de producten en je inleeft in de markt van je opdrachtgever. Dat geldt overigens net zo goed voor andere technologiebedrijven waarmee we samenwerken.’

Lennaert Kuijpers

Lennaert Kuijpers Managing Director Goede Doelen Loterijen

‘Tijdens een lange relatie gebeurt er veel. Door samen te werken met partijen als Trivento, kan ik mijn rol beter uitvoeren én heb ik een persoonlijke groei door kunnen maken. Ik overdrijf niet.’

Lennaert Kuijpers

Oplossingen

Inmiddels werkt Trivento aan de 3e generatie van het backoffice systeem van de loterijen. Vanuit het backoffice systeem wordt het hele proces rond de loterijen gemonitord. Deelnemers melden zich aan, incasso’s worden gedaan, trekkingen uitgevoerd en prijzen worden uitgekeerd. Een complex systeem dat de business ondersteunt en niet mag vertragen of falen.

Mede dankzij de lange relatie kennen Trivento en de Goede Doelen Loterijen elkaar goed. Dat maakt het makkelijker en ook leuk om op alle niveaus te helpen de business te versterken. Er wordt dan ook continu pro-actief gekeken naar mogelijkheden om te verbeteren in ontwerp, technische realisatie en beheer.

In gemengde scrumteams werken mensen van Trivento samen met anderen aan de realisatie en doorontwikkeling van het platform. Er wordt in steeds kortere sprints gewerkt volgens continuous delivery.

Het DevOps Customer Succes Team beheert en monitort de lifecycle van alle backoffice applicaties van de GDL.

Het Goede Doelen Team

Al meer dan 15 jaar wordt er in wisselende teams en samenstellingen gewerkt aan projecten bij de Goede Doelen Loterijen. In scrumteams met collega IT bedrijven en mensen van de Goede Doelen Loterijen. Dit zijn de mensen op de voorgrond, maar elke dag weer zijn er vele anderen betrokken.

Het Goede Doelen Team

Al meer dan 15 jaar wordt er in wisselende teams en samenstellingen gewerkt aan projecten bij de Goede Doelen Loterijen. In scrumteams met collega IT bedrijven en mensen van de Goede Doelen Loterijen. Dit zijn de mensen op de voorgrond, maar elke dag weer zijn er vele anderen betrokken.


Customer
Happiness

‘Samen staan we sterker en ik werk graag samen met Trivento’, zegt Lennaert Kuijpers. ‘Trivento heeft uitstekende kennis en kunde aan boord en levert gevraagd en ongevraagd advies. Daar ben ik blij mee. Het idee om agile te gaan werken in vaste scrum teams met gemixte rollen kwam bijvoorbeeld van Trivento.'

'Ook besloot Trivento dat we met docker containers gingen werken. Hadden we dat niet gedaan, dan waren we nu waarschijnlijk een stuk minder ver geweest met de schaalbaarheid van ons platform. Trivento staat voor kwaliteit en is een uitstekende sparringpartner op het vlak van development. Daarnaast vind ik het ook erg waardevol dat we op alle niveaus met elkaar kunnen sparren, van elkaar leren en dat de sfeer open is.’

Als je kwalitatief goed werk levert heb je na oplevering de gelegenheid om gelijk door te ontwikkelen. Fouten herstellen kost meer tijd.

Leerpunten

Eerlijk, zeker in een lange relatie is er ook wel eens wat wrijving. Er zijn hoogtepunten geweest en dieptepunten. Als we om een reactie vragen wat we nu echt anders hadden moeten doen krijgen we het volgende antwoord: ‘Trivento is eager op nieuwe ontwikkelingen, maar niet iedere innovatie hoeft te gebeuren. Bij het maken van innovatieve keuzes is het goed om uitvoerig te kijken wat het doet met de schaalbaarheid van het platform.’ 

Vincent Kodden Algemeen Directeur

‘Ik kan niet anders dan beamen dat er in een lange relaties wel eens wat ups en downs zijn. Dat geldt ook voor de relatie met de Goede Doelen Loterijen. Het is prettig dat we in een open houding met elkaar kunnen werken. We streven uiteindelijke dezelfde doelen na. Dat is wat we voor ogen houden. Ik hoop dat we samen het verschil kunnen blijven maken in een markt in beweging.’

Vincent Kodden Algemeen Directeur

‘Ik kan niet anders dan beamen dat er in een lange relaties wel eens wat ups en downs zijn. Dat geldt ook voor de relatie met de Goede Doelen Loterijen. Het is prettig dat we in een open houding met elkaar kunnen werken. We streven uiteindelijke dezelfde doelen na. Dat is wat we voor ogen houden. Ik hoop dat we samen het verschil kunnen blijven maken in een markt in beweging.’

w Vincent

Waar we enorm
trots op zijn

Jarenlang is er gewerkt aan de ontwikkeling van Beehive, het nieuwe backoffice systeem voor de Goede Doelen Loterijen. Beehive won een architectuurprijs en de realisatie en uitrol is vlekkeloos verlopen. Na een paar dagen kon de stekker al uit het oude systeem getrokken worden.

Meer weten?

Wij gaan graag met je in gesprek. Neem contact met ons op en plan direct je afspraak.