Business Case Lifelines

Een goede eerste indruk

Hoe Trivento tijdens de pitch tot de kern van de uitdaging wist te komen. De eerste stap op weg naar een high resolution dataplatform.

Over Lifelines

Lifelines logo 200x38

 

Lifelines, in 2006 opgezet door wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen, wil dat er meer kennis wordt vergaard over gezond ouder worden. Om dat te faciliteren verzamelt Lifelines gezondheidsgegevens en lichaamsmaterialen van ruim 167.000 deelnemers.

Wetenschappelijk onderzoekers uit de hele wereld mogen die gegevens en biomaterialen gebruiken bij allerlei soorten onderzoek naar ‘healthy ageing’. In samenwerkingsverbanden met andere partijen doet Lifelines ook eigen onderzoek.


Gezondheidszorg /
Onderzoek

Lifelines is een cohortonderzoek met een open protocol. Dus naast het reguliere Lifelines-studie-standaardprotocol (d.w.z. 30 jaar longitudinaal), biedt het open protocol onderzoekers de mogelijkheid om binnen de bestaande infrastructuur aanvullende data en / of biologische monsters te verzamelen. Daartoe kunnen onderzoekers een aanvraag indienen voor een aanvullend onderzoek, zoals een vragenlijst en / of aanvullende biologische monsterafname.

Lifelines wil sneller, kwalitatief betere en op maat gesneden data beschikbaar stellen aan onderzoekers.


Uitdaging

Lifelines wil sneller, kwalitatief beter en op maat gesneden de verzamelde data beschikbaar stellen aan onderzoekers. Om relevant te blijven en aan de verwachte toenemende vraag naar gegevens te voldoen is het nodig om aanpassingen in de huidige IT infrastructuur te doen. 

Lifelines heeft Trivento gevraagd om een dataplatform op basis van AWS componenten in te richten en te implementeren. Met de realisatie van het high resolution data model wil Lifelines kwalitatief hoogwaardige data onder eigen regie flexibel importeren, consolideren, beheren en op maat kunnen uitgeven.  

Door organische groei was de inrichting van de dataconsolidatie, -beheer, en uitgifte complex en ondoorzichtig geworden.

Achtergrond

Lifelines heeft een schat aan informatie verzameld en geregistreerd. Door organische groei was de inrichting van de dataconsolidatie, -beheer, en uitgifte complex en ondoorzichtig geworden. Ook hadden de datamanagers van Lifelines niet te allen tijde toegang tot de datasets. Dat ging ten koste van onder andere de kwaliteit van de data en de snelheid van import en uitgifte.

Om tot een oplossingsrichting van een platform te komen heeft Lifelines zich extern laten adviseren. De uitkomst was om een breed inzetbare en schaalbare dienstenleverancier in te zetten, bij voorkeur AWS .  

Waarom Lifelines voor Trivento koos 

De relatie tussen Lifelines en Trivento heeft in korte tijd een enorme vlucht genomen.  In 2019 zocht Lifelines hulp bij het ontwerpen en implementeren van een dataplatform. Kennis van AWS en een match tussen beide organisaties waren de belangrijke selectiecriteria. Zonder elkaar te kennen wisten we de juiste snaar te raken.

Productowner Trynke de Jong van Lifelines zegt daarover: ‘Trivento sprong er direct uit. Met name door een constructieve schets van de mogelijke datastructuur te presenteren. Dat gaf ons het vertrouwen dat Trivento onze business en uitdaging begreep. Ook de positieve, gedreven en inhoudelijk sterke indruk die Ruud van Vliet achterliet, heeft bijgedragen aan de keuze voor Trivento.’ 


Zo pakten we het aan

Trivento vindt het belangrijk om een duurzame gefundeerde oplossing te bieden, die exact aansluit bij de klantvraag. Voor Lifelines maakten we eerst een probleemanalyse vanuit de informatiebehoefte, in plaats van de vraag vanuit een technisch perspectief te benaderen.  Dat was een stap terug in het proces, maar dan kom je wel bij de essentie van de uitdaging.

We ontwikkelden een model waar data tot op de kern ‘versnipperd’ wordt en per informatiepunt, inclusief de bijbehorende basale metadata, opgeslagen. Door data niet langer als complete sets op te slaan, wordt de totale dataset beter te beheren en fijnmazig uit te geven. 

Workshops en stand-ups

In workshops en sparringsessies met het projectteam in het begin, werden doelen helder gesteld en werkafspraken gemaakt. De verwachting was dat er in dit  complexe trajecten tijdens de voortgang nieuwe inzichten zouden ontstaan. Er is gekozen voor een agile werkwijze. Tijdens het proces zijn er meerdere keren veranderingen doorgevoerd, met de gevolgen voor de infrastructuur en het conceptueel model.

De dagelijkse stand ups én de vaak openstaande skype verbinding zorgden voor een vlotte communicatie en betrokkenheid van het projectteam. Een prettige werkwijze, die ook op afstand uitstekend toepasbaar is als je de juiste connectie met elkaar hebt. Je moet elkaar wel alert houden en aanspreken op verantwoordelijkheden.

Van playmobil naar lego

Lifelines beschikt nu over een high resolution dataplatform, waarop alle in eerdere onderzoeken verzamelde informatie geautomatiseerd is ingelezen. De database bevat op dit moment bijna 700 miljoen unieke atomische informatiepunten. Door het versnipperen van de data kunnen onderzoekers datasets op maat aanvragen. De datamanagers van Lifelines kunnen zelf de datasets binnen 24 uur beschikbaar stellen in een beveiligde workspace. Daar kunnen onderzoekers veilig werken. De sets zijn kwalitatief beter en de privacy van alle partijen is gewaarborgd. 

TrynkeTrivento-1

Trynke de Jong Projectmanager Lifelines

Onze samenwerking is te omschrijven als no-nonsense, praktisch, constructief, snel en vooral heel open en prettig.

TrynkeTrivento-1

Technologie

Om tot het beste resultaat te komen hebben we gebruik gemaakt van:

Van playmobil naar Lego

Projectleider Trynke de Jong legt de werkwijze uit tijdens haar presentatie op de HealthRi conferentie 2020.

Onze ecosysteem partners

Powerteam

Soms kan een klein team bergen werk verzetten. Ruud heeft met zijn expertise het project grotendeels getrokken. Zonder zijn collega's van Trivento als back-up én sparringpartners was het resultaat niet zo goed geworden.

Powerteam

Soms kan een klein team bergen werk verzetten. Ruud heeft met zijn expertise het project grotendeels getrokken. Zonder zijn collega's van Trivento als back-up én sparringpartners was het resultaat niet zo goed geworden.


Toekomst

Fase 1 is afgerond, Lifelines kan datasets op maat exporteren en ter beschikking stellen aan de onderzoekers. Trynke de Jong zegt: ‘We gaan de komende tijd ervaringen opdoen en waar nodig doorontwikkelen.

De volgende stap is het geautomatiseerd kunnen importeren van nieuwe metingen. Deze fase is al uitgewerkt, maar nog niet ingericht. Wat ons betreft zetten we onze samenwerking met Trivento voort. We kijken wel altijd kritisch of dit bij alle vraagstukken de beste oplossing is of dat we breder moeten kijken.’

We zijn samen een complex proces ingestapt. En dan gaat er ook wel eens iets niet helemaal goed.

“De samenwerking met Trivento en met name Ruud van Vliet hebben we als heel positief ervaren. We zijn samen een complex proces ingestapt. En dan gaat er ook wel eens iets niet helemaal goed. Daar hebben beide partijen een aandeel in. Vanuit Trivento is het project grotendeels gedragen door Ruud. Dat gaf wel een bepaald gevoel van afhankelijkheid. Gelukkig waren daar goede en helder afspraken over te maken. Dat geldt ook voor de productiegang.

Richting oplevering rezen er vragen, wij dachten dat we bijna klaar waren, maar dat bleek anders. Ook daarvoor is Trivento met een passende oplossing gekomen. Wat ons niet altijd helemaal duidelijk was hoe de  rollen ‘boven’ het projectteam. We hadden nog wel graag wat meer inzicht gehad."

Ruud van Vliet Analist en software developer

Ik heb met heel veel plezier gewerkt aan deze opdracht. Er was veel wederzijds vertrouwen en we hadden samen hetzelfde doel voor ogen. Dat geldt voor de samenwerking met de medewerkers van Lifelines en met mijn collega’s van Trivento. Ook zij staan altijd klaar om te helpen of te sparren over mogelijke oplossingen.

Ruud van Vliet Analist en software developer

Ik heb met heel veel plezier gewerkt aan deze opdracht. Er was veel wederzijds vertrouwen en we hadden samen hetzelfde doel voor ogen. Dat geldt voor de samenwerking met de medewerkers van Lifelines en met mijn collega’s van Trivento. Ook zij staan altijd klaar om te helpen of te sparren over mogelijke oplossingen.

w Ruud

Meer weten?

Wil je meer informatie? Bel gerust, we vertellen je graag meer!