Skip to content

Ebook: creëer wendbaarderheid met reactive API's

Wendbaarheid is een vereiste voor elke organisatie die wil kunnen inspelen op de snel veranderende klant. Bij veel bestaande organisaties is deze wendbaarheid nog beperkt. Dit door de beperkte mogelijkheden van bestaande software architecturen, IT infrastructuren en de manier waarop IT georganiseerd is. Dit ebook toont dat je door het inzetten van reactive API’s je organisatie wendbaarder maakt.

Lees deze business case

Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten.