Skip to content

Hoe itereer ik naar een moderne doelarchitectuur die bij mijn organisatie past?

Je wilt de businessdoelen van je organisatie optimaal kunnen ondersteunen, met moderne technologie. Nu en in de toekomst. Flexibiliteit, schaalbaarheid en beheer(s)baarheid staan daarin centraal. Je wilt kunnen meebewegen met veranderingen in de markt en eenvoudig nieuwe software oplossingen integreren of uitfaseren als dat nodig is om je business te versnellen en/of kosten te reduceren. Onze IT-consultants helpen scale-ups en MKB+ bedrijven op weg naar een moderne, passende doelarchitectuur. Pragmatisch, met als uitgangspunt dat je business altijd ongestoord door moet draaien.

Een passende oplossing begint met een helder doel

Om een architectuur te adviseren die perfect aansluit bij je behoeften is het essentieel om je doelen helder te hebben. Het digitaliseren van je organisatie/bedrijfsvoering verloopt succesvoller met een technologiepartner die je organisatie goed kent en met wie het klikt; de mensen maken immers het verschil. Tijdens een discovery workshop maken we in een dagdeel kennis én zorgen we dat het gezamenlijke doel helder is.

Wat relaties over ons zeggen:

Raoul Diederen - Jaymera/ Co-founder Spearteq

"Trivento is een sparring partner met focus op hetgeen dat écht nodig is.

In de smart industry transformaties die ik samen met teams van maakbedrijven vormgeef, is vaak behoefte aan een partner die unieke software oplossingen kan bouwen. Die vanaf het begin het juiste team beschikbaar stelt dat gefocust is op jouw business en de juiste vragen stelt om zo snel mogelijk het juiste minimum viable product te genereren waarmee ook direct rendement gegenereerd kan worden. Die zelf ook bereid is om risico te nemen waardoor belangen tussen partner en maakbedrijf worden opgelijnd.

Trivento is voor mij zo’n partner gebleken die ik daarom van harte aanbeveel."

smart industry PP preview

Analyseer de status van je huidige IT landschap

De juiste keuze maken kan alleen als je weet hoe het met je IT gesteld is. Ondersteunt je huidige IT landschap je business nog voldoende? Of loopt je IT tegen de grenzen van haar capaciteit aan? Hebben de verschillende IT-oplossingen binnen het landschap veel overlap of zijn er juist belangrijke gaten? Een capability scan  of een architectuur scan geeft duidelijkheid. Je krijgt zicht op de huidige situatie en ziet waar afhankelijkheden zitten en waar knelpunten ontstaan. Bijvoorbeeld door software die aan het eind van de lifecycle is, hoge onderhoudskosten met zich meebrengt of zo foutgevoelig is en daardoor je business vertraagt.

We leren je graag kennen

Samen kunnen we immense uitdagingen aan.
we denken graag met je mee

Doelarchitectuur afstemmen op wat nodig is

Met zowel de huidige situatie van je IT én de langere termijn businessdoelen in beeld heb je  de basis voor een nieuwe doelarchitectuur. Om een succesvolle digitale transformatie te maken is het van belang dat de geadviseerde oplossing bij je organisatie past. Bij regelmatige piekbelastingen van je systemen, vanwege marketingcampagnes, aanbiedingen of seizoensinvloeden is de doelarchitectuur gericht op schaalbaarheid en flexibiliteit. Bij samenwerken in de keten ligt de nadruk wellicht op eenvoudige API integratiemogelijkheden. Als een korte time-to-market essentieel is in je organisatie, kan een op microservices gebaseerde doelarchitectuur de oplossing zijn. Je hoeft dan enkel een stukje van je architectuur aan te passen.

Trivento case Wehkamp

Bij DAS Rechtsbijstand hebben we recent een lifecycle scan uitgevoerd op de bestaande integratie-oplossing, een Oracle Service Bus (OSB). Met meer dan 120 services is het verweven met vrijwel het hele applicatielandschap. We hebben DAS geholpen met het in kaart brengen van de huidige situatie en daarnaast een migratiestrategie geschetst met een visie op integratie & API’s. Microservices zijn hierin de kern van de oplossing. Hierbij is een roadmap opgesteld om tot de gewenste doelarchitectuur te komen.

Onze aanpak

De weg naar jouw ideale doelarchitectuur begint met analyse. Ons advies en praktische aanpak is altijd gebaseerd op de ideale situatie voor jouw organisatie  én de resources die beschikbaar zijn. We kijken in eerste instantie naar serverless en cloudoplossingen die aansluiten bij wat je nodig hebt. Daarna kijken we naar de integratie- en optimalisatie mogelijkheden van standaard puntoplossingen die op de markt beschikbaar zijn. Voor unieke processen ontwikkelen en implementeren we high end maatwerk software

robbert Trivento website

Robbert Kooij

Business development manager

Zet de volgende stap

In 15 minuten help ik je inschatten of wij relevante waarde kunnen toevoegen op jouw uitdaging.

Laat je gegevens achter en ik neem contact met je op.