Cucumber

Wat is Cucumber?

Cucumber runs automated acceptance tests written in a behavior-driven development (BDD) style. Central to the Cucumber BDD approach is its plain language parser called Gherkin. It allows expected software behaviors to be specified in a logical language that customers can understand. As such, Cucumber allows the execution of feature documentation written in business-facing text

Waarom kiezen we voor Cucumber?

Met Cucumber kunnen leesbare testen opgezet worden. De testscenarios staan los van de testcode (testimplementatie, fixtures). In theorie betekent dit dat de PO of gebruiker de testen kan definieren, en er dus gewerkt kan worden met een BDD aanpak. In de praktijk komt het er echter vaak op neer dat de PO of gebruiker alleen de testen reviewed.

Cucumber ondersteund de tester en de ontwikkelaar in het pairen over wat er gebouwd en getest moet worden. 

  • Testen in BDD style
  • Scheiding testgevallen en code (fixtures)
  • testen vanuit IDE en in CI/CD
  • Integratie testen
  • Cucumber wordt ook vaak gebruikt in combinatie met Selenium voor Front End testen (scenario's), 

Wij helpen jou graag verder !
Neem contact op met onze Cucumber toppers