ISO 27001

Trivento is ISO 27001 gecertificeerd wat inhoud dat Trivento informatiebeveiliging tot een centraal onderdeel heeft gemaakt van haar beleid.


Het voornaamste doel dat hiermee wordt nagestreefd is om integriteit, de vertrouwelijkheid en de beschikbaarheid van alle informatie in de organisatie veilig te stellen.

Wat is het?


ISO 27001 is een mondiale norm die beschrijft op welke wijze organisaties met informatiebeveiliging om kunnen gaan in hun dagelijkse processen en werkwijzen.
Trivento heeft een heel proces doorlopen om acties, maatregelen, procedures en beleid te koppelen aan dit overkoepelend doel; bescherming van de bedrijfsgegevens. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan persoonsgegevens, financiële administratie, toegangscontrole tot applicatiedata, etc. Maar vooral ook, niet te vergeten, tot data van onze klanten en de opdrachten en systemen die we voor hen realiseren. Kortom, tevens alle data die ook onze stakeholders betreft.

Tal van beheersmaatregelen zijn er genomen om deze informatie, waarvan sommige zeer gevoelig, te beschermen tegen ongeoorloofde toegang (inbrekers, brand, hackers, datalekken). Door het hanteren van de beschreven beheersmaatregelen in de norm ISO27002 heeft Trivento hier invulling aan gegeven. Hiermee voldoen we aan de normeisen in ISO 27001.

In het kader van ISO 27001, is de AVG te beschouwen als een onderdeel van het ISMS (Information Security Management System), de ISO 27001 benaming voor het operationele systeem.