Kafka

Wat is Kafka?

Kafka is een opensource messaging framework, wat veelvuldig wordt gebruikt in microservice architecturen en razendsnel berichten te versturen tussen microservices.

Kafka kent twee soorten van kanalen: Topic en Queue.

  • Een bericht dat op een Topic wordt geplaatst wordt aan alle luisteraars afgeleverd en geconsumeerd.

  • Een bericht dat op een Queue wordt geplaatst wordt slechts door 1 van de luisteraars geconsumeerd.

Het is tevens mogelijk om met behulp van kafka-streams, kleine processors te maken die berichten kunnen verwerken, transformeren en eventueel distribueren.

Meer informatie over Kafka is te vinden op: https://kafka.apache.org/

Waarom gebruiken wij Kafka

Wij gebruiken Kafka, omdat het eenvoudig te gebruiken is. Wij gebruiken heb om asynchroon berichten tussen microservices te distribueren. Het gaat hier meestal om events (facts) die hebben plaats gevonden.

Wij gebruiken een SAAS oplossing van Kafka, die door Confluent (https://www.confluent.io/) gemanaged wordt. Dit stelt ons in staat om bezig te zijn met het oplossen van problemen voor klanten en niet met de benodigde infrastructuur.

Wij helpen jou graag verder!
Neem contact op met onze Kafka toppers!