Kotest (voorheen KotlinTest)

Wat is Kotest?

Kotest is een test framework & assertion library voor het schrijven van unit en integratie testen in Kotlin. (Niet te verwarren met kotlin.test).  Kotest is gebaseerd op Scalatest. Zo biedt KotlinTest ook verschillende manieren om je test op te zetten, voor integratietesten gebruiken wij BehaviorSpec.

Waarom kiezen we voor Kotest?

  • Kotest is een open source tool 
  • Kotest bevat veel matchers voor assertions
  • Wij ontwikkelen onze microservices bij voorkeur in kotlin, kotest sluit hier prima bij aan
  • Kotest supports data driven testing

In projecten waar we ontwikkelen in Scala gebruiken we Scalatest.

Wij helpen jou graag verder!  Neem contact op met onze Kotlin experts