Spring framework

Wat is het Spring framework?

Spring is een java framework. Spring is ontstaan als tegenhanger van J2EE, waarbij er erg veel boilerplate code geschreven moest worden. De laatste jaren is het ecosysteem om Spring aanzienlijk uitgebreid. Het spring framework bestaat uit vele verschillende onderdelen. Een belangrijk concept is Dependency Injection, waarbij POJO’s (Plain Old Java Objects) eenvoudig gebruikt kunnen worden door een applicatie heen.

Zie hieronder een visual van het Spring framework  (bron https://docs.spring.io/spring-framework/docs/4.3.x/spring-framework-reference/html/overview.html.)

22d108b3-5a4a-4f7b-b921-fbdd59d11e0e

Een belangrijk onderdeel en een uitbreiding van het Spring framework is Spring Boot. Spring Boot geeft een invulling van het Spring framework zoals de ontwikkelaars van spring dat voorzien hadden. Het helpt bij het ontwikkelen van (web)applicaties en het runnen ervan. Een aantal zaken zijn reeds geregeld, zoals basis dependencies en een embedded server.

Waarom gebruiken wij Spring?

Bij de move naar Kotlin lag het voor de hand om gebruik te maken van het Spring framework en dan in het bijzonder Spring Boot.
Spring(Boot) helpt ons om snel (micro)services te ontwikkelen die problemen van klanten helpt oplossen. Spring is een bewezen framework dat stabiel, robuust en veilig is. Tevens is er veel informatie over Spring te vinden op het internet, wat helpt bij de ontwikkeling van services. Trivento zet Spring hoofdzakelijk in als backend omgeving. Waarbij uitgangspunten als stateless en schaalbaar eenvoudig te realiseren zijn. Ook het verpakken in een docker is met Spring(Boot) erg eenvoudig.

Spring i.c.m. Kotlin stelt ons dus in staat om bezig te zijn met leuke technologie, maar primair het oplossen van de problemen van de klant en niet de problemen van de techniek.

Wij helpen jou graag verder!
Neem contact op met onze Spring toppers