Header advies innovatie 1560x741

Efficiënter samenwerken creëert meerwaarde voor alle partijen

Trivento's decennia lange partnerships bewijzen dat samenwerken in ons bloed zit. Samenwerken binnen partnerketens vraagt een open manier van werken en organiseren. Wij helpen je om tot een goede strategie te komen, de verschillende externe ketenpartners te verbinden én we helpen je stapsgewijs op weg naar het digitaliseren van onderlinge processen. Samen werk je efficiënter en producten en diensten sluiten flexibeler aan op de markt. Dat zorgt voor concurrentievoordeel.

Samenwerken binnen de keten

Externe keten processen verbinden maakt samenwerken makkelijker, efficiënter en goedkoper. Er ligt een enorm potentieel voor het samenwerken in ecosystemen op digitale platformen.

De voordelen van samenwerken op digitale platformen:

  • Efficiënter vraag en aanbod verbinden
  • Scherpere focus op eigen kracht in de keten
  • Kosten effectiever proces
  • Grote wendbaarheid van de totale keten 

De wereld verandert in hoog tempo. Met de huidige snelheid en impact van veranderingen los je dingen steeds minder goed individueel op. Samenwerken in de keten levert concurrentievoordeel, schaalvoordelen, kwaliteit en behoud van marktaandeel. 

Als totale keten bied je een bredere keuze voor klanten, ben je transparanter en lever je een verrijkte totaal propositie.

Samenwerking vorm geven kan op verschillende manieren, zowel horizontaal als verticaal. Het varieert van het maken van partnerafspraken over hoe informatie gedeeld kan worden tot het aanbieden van open API’s, waarop derden eenvoudig kunnen aansluiten. Lukt het om een ultieme samenwerking aan te gaan en als ecosysteem samen te werken op een digitaal platform? Dan kan er voor alle deelnemende partijen synergetisch winst behaald worden. 

Het realiseren van een samenwerking vraagt aandacht. Iedere partner benadert de business vaak vanuit eigen perspectief.  Door Trivento's decennia lange samenwerkingen met verschillende ketenpartners, weten we als geen ander wát er nodig is en hoe je organisaties qua IT op elkaar aansluit.

In drie stappen helpen wij ook jou op weg naar digitaal samenwerken in de keten.

Kennisdeling, co-creatie en verbinding als het antwoord voor nu én straks.

Floriday veiling stock pixabay 500x375

Floriday is hét digitale platform voor de sierteelt.

Een mooi voorbeeld is het digitale platform van Floriday. Niet één van onze eigen projecten. Wel hebben onze (AI) consultants geholpen om tot een mooi resultaat te komen. 

Op het platform werken kwekers en kopers nauw samen. Daarnaast biedt Floriday functionaliteiten voor dienstverleners (zoals handelsagenten en transporteurs) en biedt het koppelingen (API's) voor softwareleveranciers. 

Voor alle partijen biedt Floriday meerwaarde. Kwekers kunnen voorraad en orders beheren én hebben verschillende verkoopkanalen tot hun beschikking. Kopers hebben de keuze uit een breed en actueel assortiment, waaruit ze kunnen bestellen. Dienstverleners ervaren meer gemak bij het faciliteren van de dagelijkse dienstverlening. En voor het koppelen van de verschillende applicaties van kwekers en kopers zijn softwareleveranciers verantwoordelijk. 

 

 

Beter samenwerken in de keten.
Bekijk de case.

 

Samenwerken in drie stappen

Van het analyseren van de ketens tot het in kaart brengen van samenwerkingsprocessen

Voordeel in drie stappen:
  1. Inzicht krijgen in de ketens
  2. Duidelijkheid over bereidheid tot samenwerking
  3. Delen van informatie

Stap 1 - In kaart brengen van de ketens
Allereerst onderzoeken we van welke ketens jouw organisatie onderdeel uitmaakt. En we kijken hoe die ketens eruit zien. Zonodig met hulp van één van onze ecosysteem partners. We brengen in kaart, waar waarde wordt toegevoegd en waar verspilling van bijvoorbeeld tijd, geld, menskracht aan de orde is. Samen maken we een eerste keuze voor de richting die je op wilt gaan. 

Stap 2 - Samenbrengen van de relevante ketenpartners
Zodra we de relevante ketenpartners bij elkaar hebben gebracht,  schetsen we in een heldere pitch de voordelen van de samenwerking en laten zien hoe je samen impact op de keten kunt maken. We besluiten samen of er voldoende draagvlak en vertrouwen is om tot de volgende stap over te gaan. 

Stap 3 - Processen definiëren en afstemmen
Na deze afstemming brengen we de gekozen processen in kaart. Ketenpartners bepalen welke informatie gedeeld moet worden. Het uitgangspunt is om de digitale samenwerking klein te starten en stapsgewijs op te schalen. Dat geeft iedere ketenpartner de ruimte om te innoveren én de dagelijkse business door te laten lopen.

Wij werken graag via de Lean Start up methode. Dit is dé manier om een idee in korte tijd te ontwikkelen tot een MVP.

Ingezette technologie waar wij blij van worden

React Angular NodeJs NPM RxJs Ionic SASS material_design rest_json kotlin akka_http Akka SBT Kafka PostgresSQL DynamoDB Cypress,IO Scalatest JEST Gatling Docker Wercker Artifactory Openshift OO & functional es / logstash / beats Kibana Reactive Prometheus Grafana/Graphite AWS Kotlintest Elastic search Cassandra MAVEN Spring Boot AdoptJDK Scala Webpack Yarn Redux Less Java Kinesis/SMS Cucumber Jenkins Gitlab (CI)

It takes a team

Onze consultants helpen je met digitaal samenwerken in de keten. Dit doen we goed. Veel organisaties gingen je voor.

It takes a team

Onze consultants helpen je met digitaal samenwerken in de keten. Dit doen we goed. Veel organisaties gingen je voor.

Onze ecosysteem partners

Juul Beekers Adviseur Digitale Platformen

Juul Beekers Adviseur Digitale Platformen

Laat hier je
e-mailadres achter

Juul Beekers neemt contact met je op