Header Lifecycle management 1560 x 741

Je applicatielandschap beheerst en effectief (door)ontwikkelen

De digitale wereld verandert snel. Het is van belang dat je software applicaties slim meegroeien met je organisatie. Dat ze rendabel en complementair zijn aan de businessdoelstellingen. We helpen je bij het maken van strategische keuzes én bij het managen van de hele lifecycle van de applicaties. Van het idee tot aan het uitfaseren.

Lifecycle Management

Je applicatielandschap altijd beheerst en effectief (door)ontwikkeld en beheerd

De voordelen van een goed lifecycle management:

 • Een vitaal applicatielandschap
 • Strategische inzet van middelen
 • ‘Lean startup’ voor dienstontwikkeling
 • Hulp bij portfolio- en productmanagement
 • Ontzorgen van productontwikkeling en -beheer

Lifecycle management begint bij portfoliomanagement. Voor optimalisatie en kwaliteitsbeheersing van je applicatielandschap is het noodzakelijk om op strategisch niveau expliciete keuzes te maken. Daarbij staan de business doelstellingen en beschikbare resources centraal.

Als het gaat om technologische oplossingen, helpen wij je bij het maken van de juiste keuzes om strategische veranderingen door te voeren. Je applicaties krijgen meer impact en jij krijgt volledige inzicht in en grip op de beschikbare resources. 

Samen gaan we voor de oplossingen die bijdragen aan het halen van de businessdoelstellingen. Wij zorgen voor aanpassingen aan bestaande applicaties. We helpen bij het ontwikkelen van nieuwe digitale diensten en dragen zonodig zorg  voor de herinrichting van het hele applicatielandschap. 

Als de richting bepaald is en er diensten doorontwikkeld worden, gaan we ervoor om zo snel mogelijk een Minimal Viable Product beschikbaar te hebben. Met de livegang van die MVP begint de lifecycle van de software.  Wij kunnen de hele lifecycle van je applicaties voor je managen.

We bieden je een inzichtelijk proces gericht op Continuous Deployment, waarbij je als eigenaar altijd volledig in control bent. Ons Customer Success Team onderhoudt intensief contact over de gewenste en noodzakelijke wijzigingen. Je wordt volledig ontzorgd en bent altijd verzekerd van up-to-date applicaties. 

Sander Kleiweg - Manager Shared Service Center FWG

Sander Kleiweg Manager Shared Service Center FWG

Wij zien Trivento als strategisch partner. Écht pro-actief en met aandacht voor nieuwe mogelijkheden en kansen.

Sander Kleiweg - Manager Shared Service Center FWG

Ingezette technologie waar wij blij van worden

Angular NodeJs NPM RxJs Ionic SASS material_design rest_json kotlin akka_http Akka SBT Kafka PostgresSQL DynamoDB Cypress,IO Scalatest JEST Gatling Docker Wercker Artifactory Openshift OO & functional es / logstash / beats Kibana Reactive Prometheus Grafana/Graphite AWS Kotlintest Elastic search Cassandra MAVEN Spring Boot AdoptJDK AdoptJDK Scala Webpack Yarn React Redux Less Java Kinesis/SMS Cucumber Jenkins Gitlab (CI)

Customer Success Team

‘You build it, you run it’. Eén DevOps team dat je de hele lifecycle van je software producten managet

Waarom het CST werkt:

 • Eén team is verantwoordelijk
 • Continuïteit door korte lijnen
 • Heldere communicatie
 • Gebruik van een robuuste PaaS omgeving
 • Ontzorgt bij productontwikkeling en -beheer
 • Kostenbesparend door efficiënt werken

Bij Trivento is een fixed DevOps team verantwoordelijk voor het portfolio aan producten in de verschillende stadia van de lifecycle. Het Customer Succes Team. Het team ontzorgt je vanaf het moment dat de eerste MVP in productie is tot het uitfaseren en migreren naar een nieuwe applicatie.

We maken gebruik van een robuuste PaaS omgeving. Dat stelt ons in staat om kostbare ontwikkeltijd vooral aan te wenden voor het bouwen van functionaliteit. En minder aan het managen van de infrastructuur. De teamleden vormen het operationeel aanspreekpunt voor de klant en begrijpen exact wat het belang is van de applicatie. Dat zorgt voor korte lijnen en direct resultaat. 

Door het team eigenaarschap voelt, ontstaat er een intense band met het product. Dat is belangrijk voor een prettige samenwerking met de eigenaar van de applicaties. Deze intensieve band zorgt voor kwaliteit en maakt het makkelijk om rationeel advies te geven ten aanzien van de doorontwikkeling en vervanging van de applicatie. Onze werkwijze onderbouwen we met een businesscase op jaarbasis, het jaarplan. We gaan voor kwaliteit die past bij het product: 'Appropriate Quality'. Het team is een belangrijke bron voor advies en besluitvorming rondom doorontwikkeling.

Het Customer Succes Team

Samen zorgen wij voor jouw succes.

Het Customer Succes Team

Samen zorgen wij voor jouw succes.

Onze visie Trivento ziet technologie als kans om voorbij de grenzen van je organisatie oplossingen te vinden. Samen kom je verder.

Waar we zelf mínder goed in zijn

Grafisch Ontwerp

Je digitale omgeving is steeds meer het eerste loket voor je organisatie. In woord, beeld en symbolen wil je uitstralen wie je bent én naadloos aansluiten bij de context en situatie van de gebruiker. Wij zijn goed in het toepassen van de technologieën. Grafisch Ontwerp is een vak apart en die expertise hebben we niet zelf in huis.

In ons netwerk hebben we een aantal van de beste visual designers. Snel en doeltreffend maken ze de vertaalslag tussen je organisatie en de gewenste uitstraling in applicaties. Uiteraard vinden we het ook leuk om samen te werken met visual designers die al aan je organisatie verbonden zijn.

Samen gaan we voor de beste oplossing.

Met de wind meewaaien

We zijn een tikkeltje eigengereid en geloven heel sterk in dat wat we doen goed is. We zeggen wat we vinden en laten ons niet zomaar van ons geloof brengen. Dat kan nog wel eens tot een stevige discussie leiden.

Daarom werken wij het beste in een context met een sterke IT opdrachtgever en een ervaren product owner. Zo zijn we in staat om op het scherpst van de snede, de beste keuzes te maken. We durven zelfs zo ver te gaan om dat als voorwaarde voor een samenwerking te stellen.

Voor de hele lifecycle

Wij helpen je van het allereerste idee voor een nieuwe digitale dienst tot het uitfaseren van verouderde software. Altijd met het oog op optimale kwaliteitsbeheersing en de wendbaarheid van de onderliggende infrastructuur.

Juul Beekers Adviseur Digitale Platformen

Juul Beekers Adviseur Digitale Platformen

Laat hier je
gegevens achter

Juul Beekers neemt contact met je op