Header IT platform 1560x 700

Software voor kernprocessen, waar geen standaard software voor is

Als je software producten ontwikkelt, wil je ook dat ze doen waarvoor ze gemaakt zijn. Met ons ‘fit for purpose’ ontwikkelmodel helpen we je in enkele maanden in business met een schaalbaar IT-platform. Van back-end tot en met front-end. Wij zorgen ervoor dat je software oplossingen krijgt, die je kernprocessen optimaal ondersteunen.

 

Voortraject en werkwijze

Een succesvolle samenwerking is gebaseerd op openheid en integriteit. Op het begrijpen van elkaars DNA. Alleen zo kunnen we een echte connectie aangaan.

Dit mag je van ons verwachten:

 • Een datagedreven en gebruikersgerichte werkwijze
 • Samenwerken op basis van partnership
 • Samenwerken in een geïntegreerd ecosysteem met toonaangevende partners

Een goede samenwerking vormt dé basis voor om succesvol te zijn. Daar geloven wij echt in. Daarom vinden we het belangrijk dat de ambities en verwachtingen van alle partijen goed op elkaar afgestemd zijn. In het voortraject maken we heldere afspraken over de uitdagingen die we samen oppakken. De uitgangspunten beschrijven we in een onepager. Daarin stellen we vast of we als bedrijven bij elkaar passen. We bepalen samen wat de korte- en lange termijndoelen, in de samenwerking, van onze organisaties zijn. En we bekijken hoe we met elkaar kunnen meebewegen én elkaar versterken. 

We schetsen duidelijk wat onze plek binnen het voor jou relevante ecosysteem is. En we zijn eerlijk over wat we kunnen, waar onze valkuilen liggen en waar anderen wellicht beter in zijn. Onze kracht ligt in schaalbare, passende technologie. Wij gaan door waar anderen stoppen, we willen echte impact maken.

Vraagt een uitdaging om andere expertise dan onze core-expertise? Dan schakelen we één van onze ecosysteempartners in.

Zodra we de gezamenlijke doelen helder hebben, kunnen we een globale kostenindicatie opstellen. En aan de slag gaan met het uitwerken van ideeën.

Onze visie Trivento ziet technologie als kans om echt sterk te kunnen staan. Kennisdeling, co-creatie en verbinding als het antwoord voor nu én straks.

 

Van idee naar clickable demo in 5 dagen

Voordat we een Minimal Viable Product (MVP) gaan ontwikkelen moet het businessdoel 100% helder zijn.

De kenmerken van een Google Design Sprint:

 • Van idee naar clickable demo en quote in 5 dagen
 • Gestructureerd en doeltreffend
 • Directe validatie bij gebruikers
 • Snelle introductie van een nieuw product
 • Beperkte kosten 
 • Alignment van stakeholders

De eerste stap is gezet, we gaan samen digitale diensten ontwikkelen. Als we de dienst nog niet helemaal helder voor ogen hebben, kunnen we starten met een Google Design Sprint. In vijf dagen tijd trekken we een sprintje; van het doorgronden van het vraagstuk naar het valideren van de mogelijke oplossing met een clickable demo. De uitkomsten van de validatie bij de eindgebruiker bepaalt of er nog bijgestuurd moet worden. Als de gekozen oplossing juist is, zijn we klaar om de volgende stap richting het ontwikkelen van de software te zetten. De  tijdsbesteding en de kosten van een Google Design Sprint staan in de kostenbegroting.

De uitgangspunten zijn helder. We kunnen beginnen aan het realiseren van een MVP.  Een kleine vertegenwoordiging uit het Customer Succes Team (een business analist, ux strateeg en solution architect) analyseert de uitdaging. Dit noemen we sprint 0.

Er wordt een product vision board gemaakt. Dat bevat naast de visie op het product ook een beeld van de gebruikers, de behoeften en de businessdoelen. Voor de businessdoelen stellen we KPI’s op, die leggen we vast in het management dashboard. Wij vinden het belangrijk dat (voortgangs) data altijd meetbaar en zoveel mogelijk realtime inzichtelijk is. Customer Journeys worden vertaald naar features en de eerste userstories en backlogintems worden opgesteld. Tijdens sprint 0 wordt de basis gelegd voor het daadwerkelijk realiseren van een MVP. Een sprint 0 duurt gemiddeld 2-4 weken.

Hoe wij dit aanpakken

 • Validatie en rapid prototype in Google Design Sprint
 • Product vision & KPI dashboard
 • Vaststellen scope releases en toewijzing sprints
 • Business analyse en UX
 • Realisatie eerste MVP in enkele sprints
 • Livegang MVP

Onze ecosysteem partners

 

MVP klaar voor productie

Jij wilt snel impact maken op de markt. Wij leveren businesswaarde door zo snel mogelijk naar de eerste livegang van de oplossing toe te werken.

Met een MVP:

 • Toets je snel nieuwe producten/diensten in de markt 
 • Verzamel je snel feedback van gebruikers
 • Zorgen korte releases voor focus
 • Heb je snel zichtbare resultaten

Zodra de voorbereidingen klaar zijn starten we met het ontwikkelen van de MVP. Dat gebeurt in een fixed Customer Success Team.  Bij Trivento zijn we groot voorstander van kortcyclisch doelgroepgericht werken. Als één van de eerste software ontwikkelaars in Nederland hanteren we de agile scrum methode in projecten. Daarin zijn we sinds 2003 succesvol. Binnen de gehele context van je doelstellingen helpen we je klein en iteratief te denken. Dat levert in onze optiek het meeste businesswaarde op. We werken doorgaans met schaalbare componenten. Daardoor is blijvend doorontwikkelen mogelijk én houd je je IT platform schaalbaar en flexibel. 

Na iedere sprint leveren we een werkende applicatie op, die direct in de markt getoetst kan worden. Hiervoor zetten we ons eigen Apollo AWS Platform in. Doorgaans volgt na een aantal iteraties de lancering van het MVP aan het grote publiek. De software komt hiermee in de volgende levensfase van beheer en doorontwikkeling. Die vindt plaats in hetzelfde Customer Succes Team. Daardoor kunnen we je een naadloze overgang garanderen. 

voortbrengingsmodel klein

 

Trivento Customer Succes Team

Bij Trivento werken we met fixed customer success teams. Het team is betrokken bij alle fases van de lifecycle van je softwareproducten. Doordat support en ontwikkeling binnen het team plaatsvinden resulteert dat in betere code. We geloven erin dat je alleen de beste resultaten kunt behalen, wanneer je uitdagingen benadert vanuit gebruikersperspectief, in plaats vanuit het product of de techniek. Daarom werken we graag met methodes als design thinking, lean start up en scrum.

Het Customer Succes Team managed de hele lifecycle van de software producten. Door kennis van het product en de achterliggende doelstellingen wordt er geen kostbare ontwikkeltijd verspild en is de continuïteit van de service gewaarborgd.

Wij samen kunnen immense
uitdagingen aan

Waar we zelf mínder goed in zijn

Grafisch Ontwerp

Je digitale omgeving is steeds meer het eerste loket voor je organisatie. In woord, beeld en symbolen wil je uitstralen wie je bent én naadloos aansluiten bij de context en situatie van de gebruiker. Wij zijn goed in het toepassen van de technologieën. Visual Design is een vak apart en die expertise hebben we niet zelf in huis.

In ons netwerk hebben we een aantal van de beste visual designers. Snel en doeltreffend maken ze de vertaalslag tussen je organisatie en de gewenste uitstraling in applicaties. Uiteraard vinden we het ook leuk om samen te werken met visual designers die al aan je organisatie verbonden zijn.

Samen gaan we voor de beste oplossing.

Met de wind meewaaien

We zijn een tikkeltje eigengereid en geloven heel sterk in dat wat we doen goed is. We zeggen wat we vinden en laten ons niet zomaar van ons geloof brengen. Dat kan nog wel eens tot een stevige discussie leiden.

Daarom werken wij het beste in een context met een sterke IT opdrachtgever en een ervaren product owner. Zo zijn we in staat om op het scherpst van de snede, de beste keuzes te maken. We durven zelfs zo ver te gaan om dat als voorwaarde voor een samenwerking te stellen.

Ingezette technologie waar wij blij van worden

React Angular NodeJs NPM RxJs Ionic SASS material_design rest_json kotlin akka_http Akka SBT Kafka PostgresSQL DynamoDB Cypress,IO Scalatest JEST Gatling Docker Wercker Artifactory Openshift OO & functional es / logstash / beats Kibana Reactive Prometheus Grafana/Graphite AWS Kotlintest Elastic search Cassandra MAVEN Spring Boot AdoptJDK Scala Webpack Yarn Redux Less Java Cucumber Jenkins Yarn Gitlab (CI) Kinesis/SMS

Juul Beekers Adviseur Digitale Platformen

Juul Beekers Adviseur Digitale Platformen

Laat hier je
nummer achter

Juul Beekers neemt contact met je op