Onze visie op de organisatie van de toekomst

De kracht van ecosystemen

Als je in staat bent barrières tussen partners te verkleinen, is de kans op succes groter. Bedrijven die het lukt om in veranderings- en verbeteringstrajecten effectief met anderen samen te werken, zien eigen organisatiegrenzen vervagen. En vormen meer en meer een naadloos ecosysteem met logische partners.

Samenwerken over de organisatiegrenzen heen

Complexe business uitdagingen tackelen doe je als organisatie niet langer alleen. Wij geloven dat je effectiever en efficiënter bent als je nauw samenwerkt met alle stakeholders in de keten. Zeker nu technologie steeds vaker de dienstverlening vormt.

Als technologiepartner zien wij onze rol in de keten evolueren. Door onze agile werkwijze zijn we al gewend om in de teams nauw samen te werken met opdrachtgevers. We zien dat samenwerkingen zo geïntensiveerd worden, dat we steeds meer een verlengstuk van elkaars organisatie worden. Samen denken we na over nieuwe marktproposities en hoe we businessdoelen kunnen halen.

De uitdagingen van nu zijn complex, dynamisch en networked. Wil je die tackelen dan doe je dat het best samen met anderen in een co-creatie.

Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met FWG Progressional People. Waar we ooit begonnen als IT leverancier, werken we nu samen aan marktproposities en denken we in joint-ventures. Die drive hebben we in al onze relaties. We besteden al in het voortraject aandacht aan de potentie van de relatie. En bekijken de mogelijkheden tot doorontwikkeling naar een digitaal ecosysteem op de langere termijn. 

Inbrengen van een kennisnetwerk

Wij geloven dat samenwerkingen waardevoller en succesvoller worden, als samenwerkingspartners specifieke expertise uit hun eigen netwerk binnen het ecosysteem brengen. 

In de samenwerking met onze opdrachtgevers komen we vaak dezelfde uitdagingen tegen. Onze expertise is het ontwikkelen van niet gestandaardiseerde software voor kernprocessen. De expertise van onze samenwerkingspartners ligt op andere gebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van organisatiechange, marketingenablement of content- en data migratie. Samen kunnen we een bijna one-stop-solution bieden. Door duidelijk te zijn over ieders rol en binnen het ecosysteem efficiënt samen te werken, leveren we echt meerwaarde.

De volgende stap is om samenwerkingen binnen ecosystemen digitaal te integreren op platforms. We zien kansen op het vlak van performance dashboarding, gezamelijke omgevingen of zelf het samen in de markt zetten van een product of dienst.

Martijn Arets

Zelf een platform starten en opnieuw jouw rol en toegevoegde waarde voor de klant herdefiniëren. Zo vraagt een verschuiving van orchestreren naar faciliteren, dat je over je eigen (korte termijn) belang heen stapt. Daar is lef en ambitie voor nodig.

Martijn Arets Internationaal Platformexpert - Auteur van 'Platformrevolutie'

Martijn Arets

Denken in digitale business to business platformen

Wij geloven dat er in de toekomst steeds meer nieuwe allianties ontstaan. Als technologiepartner kijken vanuit een breder perspectief dan voorheen. De focus ligt niet langer alleen op het voortbrengingsproces van nieuwe software voor opdrachtgevers. We willen de stap maken naar het ecosysteem van onze opdrachtgevers. Niet door alleen binnen de keten horizontaal als verticaal technisch te integreren, maar ook door kansen die we zien samen te brengen in nieuwe marktproposities. 

Een voorbeeld uit de praktijk: Royal Flora Holland zag dat steeds meer kwekers hun producten in verschillende systemen gingen aanbieden en ontvangen. Dat maakt de handel onnodig bewerkelijk, tijdrovend en kostbaar. Ze realiseerden het open digitale platform Floriday. Daarop zijn kwekers, dienstverleners en handelskanalen aangesloten. Onze specialisten hebben in de ontwikkelteams kennis van onder andere kunstmatige intelligentie ingebracht.

Onze visie Door de kracht van business en technologie te bundelen, zien we ineens kansen om bestaande markten te revitaliseren of te herontdekken.

Waarom wij je beste partner zijn

Meer dan 20 jaar relevante ervaring

We brengen meer dan 20 jaar relevante ervaring mee. In lange termijn relaties samen resultaten behalen zit diep in ons DNA verankerd. Tel daarbij onze data-gedreven houding op. Dan heb je de drie belangrijkste elementen op weg naar samenwerken in succesvolle ecosystemen.

Wij floreren in de rol van regisseur als het gaat om technologie. In een open houding ten opzichte van alle samenwerkingspartners. Wij kijken objectief naar alle onderdelen van ecosystemen en platformen vanuit de digitale dienst gedachte. 

Daar passen businesspartners bij die op basis van gelijkwaardigheid willen werken en samen lange termijn doelstellingen nastreven. En die elkaar qua cultuur en DNA voldoende overlappen en aanvullen.

Samen kom je verder. De mensen maken het verschil

Trivento heeft verschillende opdrachtgevers die al tussen de 10 en 17 jaar met ons samenwerken. Opdrachtgevers met wie we al de 3e generatie van een kernapplicatie ontwikkelen. Wij zijn in deze samenwerkingen in the lead als ontwikkelaar en IT-regisseur. We zijn trots op het vertrouwen dat we krijgen en de resultaten die we behalen.

Onze visie

Ecosystemen ontwikkelen zich. De eerste stap naar succes is het versterken van de onderlinge banden.

Meer weten over wat onze succesfactoren voor samenwerken zijn?

Meer weten over samenwerken
op digitale platformen?

We helpen je graag op weg naar werken met digitale platformen. Laten we beginnen met kennismaken. Dan merken we er snel genoeg waar we elkaar kunnen versterken.

Bekijk onze cases en samenwerkingen

Enrico 1

Enrico Pruis Commercieel Directeur

De nieuwe generatie kijkt naar samenwerken en hun werkomgeving als naar hun Smartphone; een platform waar je allerlei soorten functies, van verschillende leveranciers, makkelijk toevoegt en laat samenwerken.

Enrico 1

Onze ecosysteem partners

Enrico Pruis Commercieel directeur

Enrico Pruis Commercieel directeur

Meer weten over
samenwerken?

Laat je gegevens achter. Enrico Pruis neemt contact met je op