Onze visie op samenwerken

Laten we starten. En ontdekken hoe sterk we samen zijn.

Trivento gelooft in partnerships in plaats van eenmalige projecten. Daarom beginnen we een eerste businessrelatie met een intentieverklaring in plaats van met een getekend contract. Zo leggen wij een gedegen basis voor een succesvolle langdurige zakelijke relatie, die gebaseerd is op drie fundamenten.

Openheid en integriteit

Elkaar goed leren kennen en begrijpen vinden wij belangrijk. Zo weten we wat elkaars sterke en minder sterke punten zijn. En we ontdekken hoe we onze bijdrage aan de wereld zien. Wij geloven in relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen. Waarbij we beiden goed rentmeester zijn van onze business én we samen gaan voor een win-win situatie.

Wij willen onze samenwerkingspartners boeien en binden door elkaar te blijven inspireren. Niet door een lock-in te creëren. We willen samen impact maken. 

Gedeelde ambitie

Samen succesvol zijn lukt als we dezelfde doelen nastreven en verwachtingen goed managen. Daarom vinden we dat ambities te allen tijde helder moeten zijn. We willen het speelveld van jouw organisatie op alle niveaus begrijpen, zodat we goed aansluiten bij jouw strategische belangen. Samen zetten we stappen om een win-win samenwerking in te richten.

Trivento ziet technologie als kans om voorbij de grenzen van je organisatie oplossingen te vinden. Samen kom je verder.

Bijvoorbeeld: voor ons is het goed om voordat we starten te weten of je bij succes alle IT aan ons wilt outsourcen. Of dat je op den duur een eigen IT afdeling wilt realiseren. Of je de kosten laag wilt houden en langzaam schalen. Of dat je zo snel mogelijk veel impact op de markt wilt maken. Als de ambitie helder is, dan kunnen we de beste koers bepalen. 

Heldere afspraken

Onze samenwerking begint bij de intentie en het commitment om samen doelen te realiseren. Het maken van heldere afspraken en uitspreken van ambities is belangrijk. Dat we één en ander rechtsgeldig moeten vastleggen is part of the deal, daar ontkomen we niet aan. Al kijken we in samenwerkings-overeenkomst die we opstellen, liever naar de 'geest en intentie' van de overeenkomst dan primair naar de 'letter van de overeenkomst'. 

Onze visie We pakken het op als team. We slaan de handen ineen als organisatie. We zetten de schouders eronder samen met bedrijven om ons heen.

Ons team

Wat organisaties met ons hebben bereikt

Trivento heeft verschillende opdrachtgevers die al tussen de 10 en 17 jaar met ons samenwerken. Opdrachtgevers met wie we al de 3e generatie van een kernapplicatie ontwikkelen. Wij zijn in deze samenwerkingen in the lead als ontwikkelaar en IT-regisseur. We zijn trots op het vertrouwen dat we krijgen en de resultaten die we behalen.

Waar we zelf mínder goed in zijn

Grafisch design

Je digitale omgeving is steeds meer het eerste loket voor je organisatie. In woord, beeld en symbolen wil je uitstralen wie je bent én naadloos aansluiten bij de context en situatie van de gebruiker. Wij zijn goed in het toepassen van de technologieën. Grafisch Design is een vak apart en die expertise hebben we niet zelf in huis.

In ons netwerk hebben we een aantal van de beste grafisch designers. Snel en doeltreffend maken ze de vertaalslag tussen je organisatie en de gewenste uitstraling in applicaties. Uiteraard vinden we het ook leuk om samen te werken met grafisch designers die al aan je organisatie verbonden zijn.

Samen gaan we voor de beste oplossing.

Met de wind meewaaien

We zijn een tikkeltje eigengereid en geloven heel sterk in dat wat we doen goed is. We zeggen wat we vinden en laten ons niet zomaar van ons geloof brengen. Dat kan nog wel eens tot een stevige discussie leiden.

Daarom werken wij het beste in een context met een sterke IT opdrachtgever en een ervaren product owner. Zo zijn we in staat om op het scherpst van de snede, de beste keuzes te maken. We durven zelfs zo ver te gaan om dat als voorwaarde voor een samenwerking te stellen.

Vincent

'Voor mij bestaat een goed team uit mensen die ongevraagd met elkaar samenwerken en niet stoppen bij team of organisatie grenzen.

Vincent Kodden Algemeen Directeur

Vincent

Zet de eerste stap

Spreekt onze manier van samenwerken je aan? Wil je ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen? Laten we beginnen met elkaar eerst beter te leren kennen.

Enrico Pruis Commercieel directeur

Enrico Pruis Commercieel directeur

Laat hier je
e-mailadres achter

Enrico Pruis neemt contact met je op