Onze visie op Business & Tech

Van nature slaan we bruggen tussen business, expertise en technologie

De wereld digitaliseert in hoog tempo. Informatietechnologie vormt steeds vaker de dienstverlening in plaats van ondersteunend te zijn. Om in een veranderende omgeving onderscheidend te blijven en prestaties te verbeteren staan organisatiemodellen opeens in een heel ander daglicht.

Business naar IT vertalen

Covey: “Efficiëncy is als een ladder op de juiste of snelste manier beklimmen, effectiviteit is de ladder tegen de juiste muur plaatsen.”

 

Om de ladder tegen de juiste muur te kúnnen plaatsen, is het van belang om een goed beeld te hebben van de business drivers en de invloed daarvan op de bedrijfsvoering. Zo kunnen we passende processen adviseren én de beste software oplossingen realiseren.

Of we de ladder nu samen plaatsen of beklimmen; in een snel veranderende omgeving is het belangrijk om constant focus op de business te hebben. Waar in de ene fase budget en tractie naar de markt leidend zijn, is het in een andere fase de time-to-market van nieuwe functionaliteit. Om altijd zicht te hebben op de mate waarin we processen en fases goed faciliteren, richten we een dashboard in. Dat brengt focus aan en het geeft de drive om constant te verbeteren. 

 

patrick

"Technologieën blijven zich voortdurend ontwikkelen. Ik geloof er sterk in dat de ethische aspecten, als vertrouwen en privacy een steeds belangrijkere plek bij automatisering in nemen."

Patrick Lanters CTO Trivento

patrick

De vierde industriële revolutie

 

De 4e industriële revolutie heeft in grote mate impact op veranderingen in de maatschappij. De fysieke, digitale en biologische wereld smelten steeds meer samen. Informatie - data - vormt de basis voor de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en productiesystemen. Klantbehoefte en customer experience staan centraal. Om doelen en resultaten te behalen worden nieuwe nieuwe technologieën zoals, kunstmatige intelligentie (AI), robotica, het Internet of Things (IoT), 3D-printing, genetische manipulatie, quantum computing geïntegreerd 

Digitale transformatie
Naarmate de 4e industriële revolutie vordert, maken steeds meer organisaties een transformatie door. Het gebruik van onder andere nieuwe technologieën is van invloed op de huidige organisatie-, business, - en leiderschapsmodellen en de inzet van werknemers. Van nature slaan wij bruggen tussen business, expertise en technologie. Wij geloven dat we in een wereld in beweging, sterker staan als we de handen ineen slaan. Wij zien het als onze rol en taak om organisaties te helpen met digitale transformatie. Dat doen we waar mogelijk zelf en anders samen met onze ecosysteem partners. Onze focus ligt op horizontale en verticale technologische integratie in de keten. Wij willen waarde toevoegen. Om dat te realiseren houden we ons continu bezig met nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken die leven in de markt.

 

De veranderende rol in de keten

Digitalisering verandert de spelregels. De eigen organisatie is niet langer alleen aan zet. Er moet strategisch worden nagedacht over de rol in de keten. Tussenpersonen verdwijnen en de waardecreatie wordt herverdeeld. Steeds meer bedrijven zien IT als de kern van hun organisatie of tenminste als een belangrijke driver van differentiatie. Trivento ziet IT als kans. Onze oplossingen helpen je om:

Samen optrekken, klein beginnen en business door laten draaien zijn daarbij kernwoorden.

Onze visie Trivento ziet technologie als kans om voorbij de grenzen van je organisatie oplossingen te vinden. Samen kom je verder.

Inbrengen van een kennisnetwerk

Business uitdagingen tackelen doe je als organisatie niet langer alleen. Dat doe je steeds meer door nauw samen te werken met alle stakeholders in de keten. Zeker nu technologie steeds vaker de dienstverlening vormt.

Business uitdagingen tackelen doe je als organisatie niet langer alleen. Dat doe je steeds meer door nauw samen te werken met alle stakeholders in de keten. Zeker nu technologie steeds vaker de dienstverlening vormt.

Wij zien nu al dat onze rol van IT leverancier verandert. Steeds meer werken we in agile teams, waarin rollen vervuld worden door zowel de opdrachtgever als door Trivento. Wij mogen vaker proactief meedenken over de inzet van technologie om businessdoelen te halen. Daardoor vormen we steeds meer een verlengstuk van elkaars organisatie. Wij geloven dat die samenwerkingen in de toekomst alleen nog maar meer geïntensiveerd zullen worden. Samen zijn we in staat flexibeler en wendbaarder te zijn.

Kernprocessen waar geen standaard oplossingen voor zijn

Wij zijn er voor organisaties die unieke proposities in de markt willen zetten én voor organisaties met afwijkende kernprocessen. Voor die organisaties zijn er vaak geen standaard technologische oplossingen of pakket oplossingen, die aansluiten bij de businessdoelen.

Trivento heeft een lang track record met het realiseren van fit-for-purpose, schaalbare, technologische oplossingen. Die oplossingen realiseren we samen met onze opdrachtgevers en met jou. Door mee te denken in de keten en ons te verdiepen in de doelstellingen.

Zie jij de inzet van technologie als oplossing om je te onderscheiden in een veranderende markt? Dan zijn wij je beste partner om technologische oplossingen mee te realiseren die naadloos op je behoefte aansluiten.

Robuust, flexibel en just-in time schaalbaar

Of je nu snel een idee in de markt wilt toetsen of een meer traffic op je bestaande systeem wilt hebben. Jij zoekt naar een technische oplossing, die past bij het doel. Wij hebben een platform ingericht op basis van AWS, waarop we snel applicaties kunnen uitrollen. Zo bieden we je al bij het toetsen van een idee een robuuste omgeving ten aanzien van bijvoorbeeld schaalbaarheid.

We geloven in een architectuur gebaseerd op (micro) services, deels handgemaakt, deels als SaaS geïntegreerd. Dat maakt het mogelijk om flexibel en geïsoleerd aanpassingen door te voeren en optimalisaties te realiseren. Je hebt dus altijd een technisch fundament voorhanden, waarmee je flexibel, just-in-time je applicatie fit-for-purpose kunt maken. Hoge kosten maken zonder dat het nodig is, behoort tot de verleden tijd.

Onze visie

Wij geloven dat we samen met jou immense uitdagingen aan kunnen gaan. Kennisdeling, co-creatie en verbinding maken krachtig.

Meer weten over wat onze succesfactoren voor samenwerken zijn?

Privacy by design & het belang en gebruik van data

Security en privacy is voor ons geen issue maar een hygiëne. In alle onderdelen van het realisatieproces van software applicaties zijn security en privacy aspecten waar de volledige aandacht voor is. Ten alle tijde willen wij voorkomen dat derden ongeoorloofde toegang hebben tot data in door ons gerealiseerde systemen. Extra alert zijn we op persoonsgegevens. Niet alleen als gevolg van de AVG wetgeving, maar vooral ook uit moreel besef dat deze data maximaal beschermd hoort te worden.

Integer omgaan met data vinden we enorm belangrijk. We vinden dat data, die van gebruikers is, niet zomaar door organisaties verhandeld mag worden. Veel gebruikers weten immers niet dat dat gebeurt. Dat past wat ons betreft niet bij de huidige tijdsgeest. Daarom staan in al onze projecten privacy en het juist gebruik van data hoog op de agenda. We wisselen hierover graag met je van gedachten.

Best of need

Technische keuzes voor het gebruik van diverse componenten zijn gebaseerd op wat er nodig is om het doel te behalen. Applicaties worden zo geassembleerd dat ze in de toekomst eenvoudig schaalbaar zijn op het moment dat dat nodig is. Onze aanpak zorgt ervoor dat er geen overbodige technologie en complexiteit wordt toegevoegd. 

De strategie is nadrukkelijk om alleen functionele en non-functionele wensen te realiseren als ze bijdragen aan het behalen van het businessdoel. De kosten van IT moeten in verhouding zijn met het te verwachten voordeel.

Onze technische partners

Wij gaan door waar anderen stoppen

Wij zijn gewend om complexe uitdagingen op ons bord te krijgen. Vaak komen organisaties bij ons, als ze al een niet zo goed gelukt traject met standaardsoftware achter de rug hebben. Of wanneer leveranciers het niet aandurven 100% commitment te geven. We zijn eigenwijs genoeg om te denken dat wij het wel aankunnen. En dat hebben we in de geschiedenis van Trivento ook al meerdere keren bewezen.

Enrico Pruis Commercieel Directeur

Enrico Pruis Commercieel Directeur

Laat hier je
e-mailadres achter

Enrico Pruis neemt contact met je op